conferencecall

รู้หรือไม่ว่าพนักงานทำอะไรกันบ้าง ขณะที่มีการประชุมทางโทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ทำให้เรื่องของการทำงานมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น บางองค์กรแทบจะไม่ต้องมาทำงานในออฟฟิศอีกเลยก็มี โดยให้พนักงานนั่งทำงานที่บ้าน และอาศัยเทคโนโลยีในการทำงาน และช่วยควบคุมงานจากทางไกล

stay go

มีเครื่องมืออะไรที่ช่วยป้องกัน และลดอัตราการลาออกของพนักงานได้บ้าง

เรื่องของการลาออกของพนักงานนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายบุคคล และผู้บริหารในปัจจุบัน ต่างก็ให้ความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากการที่พนักงานที่มีคุณค่ากับองค์กรลาออกไป ด้วยเหตุผลอันไม่สมควรนั้น ทำให้องค์กรมีปัญหาในการทำงานอย่างมาก และการที่องค์กรต้องสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ก็เป็นต้นทุนมหาศาลที่บางเรื่องก็ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วยซ้ำไป

talented people

แนวทางการบริหารพนักงานที่เป็น Deadwood

เมื่อวานนี้ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกกว่า Deadwood นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ถ้าพูดกันอย่างง่ายๆ ก็คือพนักงานที่ไม่ได้สร้างผลงานอะไรให้กับบริษัทเลย และไม่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อีกเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นพนักงานที่เข้าข่ายทำให้บริษัทเกิดปัญหาในอนาคตได้อีกด้วย แล้วแนวทางในการบริหารจัดการพนักงานกลุ่มนี้ เราจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้าง

bademployees

Deadwood ตัวจริงมีคุณสมบัติอย่างไร

ในการบริหารธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จได้นั้น องค์กรจำเป็นต้องมีทรัพยากรหนึ่งที่มีความสำคัญมากกว่าทรัพยากรอย่างอื่น ซึ่งก็คือ ทรัพยากรบุคคล และในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า และมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมาก องค์กรใดที่สามารถสรรหาคัดเลือก และเก็บรักษาพนักงานที่ดีไว้ ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ไม่อยากนัก

training123

ทำอย่างไรที่จะทำให้การฝึกอบรมได้ประโยชน์จริงๆ

เรื่องของการฝึกอบรมนั้นปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่องค์กรต่างๆ ใช้ในการพัฒนาพนักงานของตนเองมากที่สุดก็ว่าได้ ทุกปีองค์กรจะต้องมีการกำหนดงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะและความคิดอ่านใหม่ๆ ในการทำงานให้มากขึ้นนั่นเอง แต่ก็มีผู้บริหารหลายคน รวมทั้งพนักงานเองด้วยซ้ำไปที่สงสัยว่า การที่องค์กรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานนั้น สุดท้ายแล้วมันได้ประโยชน์ต่อองค์กรจริงๆ หรือ