I-Quit

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พนักงานอยากลาออกจากองค์กร

ผมได้อ่านเจอผลการวิจัยของทาง BambooHR เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้พนักงานอยากลาออกจากองค์กร ซึ่งอ่านดูแล้วน่าสนใจมาก และเมื่อดูถึงปัจจัยต่างๆ แล้ว มาเทียบกับของบ้านเรา ผมคิดว่าก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เพราะปัจจุบันนี้ โลกเราแคบลงไปเยอะ ความต้องการของคนเราเริ่มมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลก ก็เลยนำเอาผลการวิจัยชิ้นนี้มาแปลให้อ่านกันเพิ่มเติม

noman

แปลกแต่จริง พนักงานไม่อยากก้าวหน้าในองค์กร

เมื่อวานผมเขียนเรื่องของ Career Path ในประเด็นที่ว่า บริษัทมีระบบ career path ที่ดี ชัดเจน แต่พนักงานบางคนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเก่งขององค์กรกับเลือกที่จะใช้วิธีการเติบโตแบบการเปลี่ยนงานไปตามองค์กรต่างๆ เพื่อให้ตำแหน่งงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็มีท่านผู้อ่านเขียนมาคุยว่า แล้วถ้าพนักงานในองค์กรไม่อยากโตเลยล่ะ เป็นไปได้หรือไม่ และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ องค์กรควรจะทำอย่างไรดี

CAREER

องค์กรมี Career Path แต่ทำไมพนักงานไม่อยากโตในองค์กร

เรื่องของการเติบโตของพนักงานในองค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานแทบทุกคนที่เข้ามาทำงานกับองค์กร ต่างก็ต้องการการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนค่าจ้าง ความท้าทายในการทำงาน ฯลฯ องค์กรส่วนใหญ่ ก็มีการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ เพื่อรองรับความต้องการของพนักงานที่ต้องการเติบโต จะได้มีเส้นทางในการเติบโตอย่างมีระบบ

HumanResourcesTabloid

HR จะเป็นคู่คิดของ CEO ได้จริงหรือ

วันนี้ได้รับคำถามจากเพื่อนๆ ชาว HR มาว่า ที่นักวิชาการ นักคิดในต่างประเทศหลายๆ คนมองว่า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะสามารถเป็นมือขวาของ CEO หรือที่เรียกกันว่า Strategic Partner นั้น มันเป็นไปได้หรือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทางความคิด ทฤษฎี หรือจริงๆ แล้วมันเกิดขึ้นจริงได้ในทางปฏิบัติ ท่านผู้อ่านที่ทำงานด้าน HR คิดอย่างไรกันบ้างครับ

candidate

เลื่อนคนใน หรือหาคนนอก แบบไหนดีกว่ากัน

เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มักจะเป็นปัญหาในองค์กรหลายแห่ง ก็คือ ปัญหาว่า ถ้ามีตำแหน่งระดับผู้จัดการ หรือหัวหน้างานว่างลง เราจะเลื่อนคนในขึ้นมา หรือเราจะสรรหาคนนอกองค์กรเข้ามาดำรงตำแหน่งดีกว่ากัน ท่านผู้อ่านล่ะครับเห็นว่าอย่างไร