แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีแผนอะไรบ้าง

ผมได้เขียนเรื่องของแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ขาดแผนการบริหารคนไป ก็มีคำถามมาจากท่านผู้อ่านว่า แล้วแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นควรจะมีแผนอะไรบ้าง และจะต้องทำอย่างไร

ในปัจจุบันนี้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความจำเป็นที่จะต้องวางให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทด้วย เนื่องจากฝ่ายบุคคลเป็นฝ่ายที่สนับสนุนเรื่องของทรัพยากรบุคคล ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาแผนงานหลักของบริษัทที่ได้รับอนุมัติแล้ว ว่าแผนงานของบริษัทนั้น จะต้องมีแผนเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนในส่วนไหนบ้าง

สิ่งที่ฝ่ายบุคคลจะต้องถามตัวเองเวลาที่จะวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทมีดังนี้ครับ

 • แผนงานของบริษัทที่กำหนดไว้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คนในจำนวนมากขึ้นหรือไม่ และถ้าต้องมีการเพิ่มจำนวนคน จะต้องเพิ่มในหน่วยงานใด และคนที่เพิ่มนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
 • คนของเราจะต้องถูกพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้มีทักษะและความสามารถที่สามารถทำให้แผนงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายได้

สองคำถามข้างต้นเป็นการตั้งคำถามเพื่อที่จะได้วางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี

เช่น ถ้าบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นอีก 15% เพื่อที่จะเป็นผู้นำของตลาด รวมทั้งจะต้องมีแผนการออกสินค้าใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วย คำถามที่จะต้องถามก็คือ ยอดขายที่จะต้องเพิ่มขึ้นอีก 15% นั้น แต่ละฝ่ายจะมีงานอะไรบ้างที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น

 • ฝ่ายขาย ในการที่จะเพิ่มยอดขายนั้น จำนวนพนักงานขายที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้นอีก 15% อัตรากำลังคนของเดิมเราเป็นอย่างไรในการสร้างยอดขายในปีที่ผ่านๆ มา
 • ฝ่ายผลิตที่จะต้องผลิตสินค้าได้มากขึ้น เพื่อที่จะมีเพียงพอที่จะขาย สินค้าที่ผลิตมากขึ้นนั้น มีผลทำให้ต้องการกำลังคนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือคนเท่าเดิมสามารถที่จะผลิตได้ โดยเพิ่มเวลาการทำงาน ฯลฯ
 • ฝ่าย Logistic ที่จะต้องซื้อวัตถุดิบเข้ามา และจะต้องทำการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามยอดที่เพิ่มขึ้นอีก 15% นั้น จำเป็นที่จะต้องเพิ่มด้วยหรือไม่ และถ้าเพิ่มจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่
 • ฯลฯ ถามแบบนี้ไปกับทุกฝ่าย

นอกจากแผนเรื่องอัตรากำลังแล้ว เราจะต้องถามอีกว่า ผลงานของพนักงานในปีที่ผ่านมานั้น เป็นอย่างไร เขาสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้แค่ไหน และมีอะไรบ้างที่จะต้องเสริม เพิ่มเติม ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการทำงานต่างๆ ซึ่งแผนการพัฒนานี้อาจจะต้องสร้างในลักษณะภาพรวมก่อน แล้วค่อยต่อด้วยภาพย่อยๆ ลงไป ยิ่งในปัจจุบันเรามีการสร้างระบบ Competency ขึ้นมา ก็เพื่อที่จะใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรของเรา ให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมไปในทางที่บริษัทอยากให้มี แต่บริษัทส่วนใหญ่มี Competency แล้ว แต่ไม่มีการวางแผนในการนำเอา Competency ไปใช้ในการพัฒนาพนักงานจริงๆ ในทางปฏิบัติ ก็เลยมีแต่ Competency กำหนดไว้ลอยๆ เท่านั้น

แผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไปจะมีดังต่อไปนี้ครับ

 • แผนกำลังคน กำหนดขึ้นเพื่อที่จะบริหารและควบคุมอัตรากำลังคนของบริษัทให้เพียงพอกับแผนงานของบริษัท ในแผนกำลังคนก็จะมีการกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลา
 • แผนการสรรหาพนักงาน แผนนี้จะเป็นแผนที่ตามมาจากแผนกำลังคน เมื่อเรารู้แล้วว่าแผนกำลังคนของเราเป็นเท่าไหร่ สิ่งถัดไปก็คือ เราจะหาคนที่จะต้องเพิ่มขึ้นเหล่านั้น เมื่อไหร่ และคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไร
 • แผนการพัฒนาบุคคล แผนนี้จะเป็นแผนถัดมาที่บอกเราว่า พนักงานในบริษัทมีใครบ้างที่จะต้องถูกพัฒนาในเรื่องอะไร บางองค์กรก็วางแผนการพัฒนาเป็นลักษณะภาพรวม ว่าในปีหน้าที่มีแผนกลยุทธ์แบบนี้แล้ว เราต้องพัฒนาเรื่องอะไรให้กับพนักงานบ้าง ก็จะกำหนดออกมาเป็นหลักสูตรที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลด้วย
 • แผนการรักษาพนักงาน แผนงานนี้จะสะท้อนออกมาเป็นแผนในด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท โดยจะต้องสอบถามตนเองว่า เรายังมีอะไรที่จะต้องพัฒนาในแง่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาพนักงานของบริษัทให้อยู่ทำงานกับเราด้วยความเต็มใจ
 • แผนการทดแทนตำแหน่ง ภาษาอังกฤษเรียกกว่า Succession Plan ก็คือ มีการวางแผนว่าตำแหน่งงานหลักๆ ที่มีพนักงานดำรงตำแหน่งอยู่นั้น ถ้าเกิดจะต้องมีคนขึ้นมาแทน ใครที่จะสามารถขึ้นมาแทนได้ รวมทั้งจะต้องพัฒนาผู้ที่จะขึ้นมาทดแทนนั้นในเรื่องอะไรบ้าง

แผนทั้ง 5 ด้านที่ผมกล่าวมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานทรัพยากรบุคคลหลักๆ เท่านั้น บางองค์กรอาจจะมีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ละเอียดกว่านี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญในการทำแผนกาบริหารบุคคลก็คือ ความจำเป็น และความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทนั่นเองครับ

Advertisements

2 คิดบน “แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีแผนอะไรบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s