เหตุผลที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน

การสมัครงาน คัดเลือกเข้าทำงาน และการลาออกของพนักงานนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่วนเวียนในชีวิตขององค์กรหนึ่งๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เราทำตั้งแต่การหาคน คัดเลือกคนที่ดี มีความเหมาะสมกับองค์กร แล้วมาพัฒนาให้เก่งขึ้น จากนั้นก็หาวิธีการที่จะรักษาคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร แต่ในทางปฏิบัตินั้น การรักษาพนักงานเป็นสิ่งที่หลายองค์กรทำไม่ค่อยสำเร็จนัก กล่าวคือ หาคนเก่งได้แล้ว พัฒนาเขาแล้ว จากนั้นพนักงานก็ลาออกไปอยู่ที่อื่น ทั้งๆ ที่กำลังทำงานเข้าขากันได้อย่างดี ก็ไปซะแล้ว ทำไมถึงเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาได้ อะไรเป็นสาเหตุ ลองมาหาคำตอบกันนะครับ

ผมได้อ่านเจองานวิจัยของทาง PricewaterhouseCoopers (PwC) ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลพนักงานที่ลาออกจากองค์กรโดยสมัครใจว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้สอบถามจากพนักงานจำนวนถึง 19,000 คน ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่พนักงานลาออกจากองค์กรได้ดังตารางข้างล่างนี้ครับ

จากผลการสำรวจจะเห็นว่าสาเหตุส่วนใหญที่พนักงานอยากลาออกนั้น เป็นสาเหตุที่มาจากเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเพียง 12% เท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นสาเหตุจากเรื่องอื่นๆ ทั้งสิ้น ลองมาดูทีละอันดับกันว่ามีรายละเอียดอย่างไร

  • ขาดโอกาสในการเติบโต นี่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่พนักงานส่วนใหญ่ตอบมา โดยทั่วไป พนักงานเข้าทำงานในองค์กรไปสักระยะหนึ่งแล้ว สิ่งที่เขาต้องการก็คือ การเติบโตในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับ หรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งองค์กรจะต้องมีการจัดเรื่องของการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงานได้ด้วย องค์กรที่มีการจัดเรื่องของ Career Path อย่างจริงจัง จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากอยู่ทำงานต่อ โดยเฉพาะคนเก่งในองค์กร เมื่อทราบว่าตนเองสามารถจะโตไปไหนได้ ก็จะมีแรงจูงใจในการทำงาน ไม่อยากที่จะไปทีอื่น ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานทำงานไปสักพัก แล้วไม่รู้เลยว่าตนเองจะโตไปทางไหนได้บ้างในองค์กร พนักงานกลุ่มนี้ก็จะไปโตที่อื่นนอกองค์กรเรา เราก็จะเสียคนเก่งไปในที่สุด
  • หัวหน้าไม่ดูแลเอาใจใส่ นี่เป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ที่พนักงานรู้สึกอยากลาออกจากองค์กร สาเหตุนี้จริงๆ เป็นสาเหตุคลาสสิคมากครับ เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ที่สอบถามเรื่องของสาเหตุการลาออกนั้น มักจะออกมาในเรื่องของหัวหน้าขาดการดูแลเอาใจใส่ลูกน้องเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ เพื่อทราบดังนี้แล้ว เราก็คงต้องหาวิธีการป้องกันปัญหานี้ โดยการฝึกอบรมและพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับในองค์กรให้รู้จักที่จะบริหารคน รู้จักที่จะจูงใจคนในทางที่ถูกต้อง แต่พูดไปก็แปลกนะครับ บางองค์กรรู้ดีว่า ที่พนักงานลาออกนั้นมีสาเหตุมาจากหัวหน้างาน และผู้จัดการ แต่กลับไม่มีมาตรการอะไรในการแก้ไขปัญหา ปล่อยให้หัวหน้าบริหารงานบริหารคนแบบเดิมๆ พนักงานก็หาแล้วหาอีก ไม่เคยนิ่งสักที
  • ค่าตอบแทน สาเหตุอันดับที่ 3 เป็นเรื่องของค่าตอบแทน จากผลการสำรวจนั้น ไม่ใช่หมายถึงค่าตอบแทนที่ต่ำเกินไปนะครับ สาเหตุของค่าตอบแทนที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าไม่อยากทำงานก็มาจาก ความไม่เป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทนมากกว่าครับ บางองค์กรจ่ายค่าตอบแทนสูงมากเมื่อเทียบกับตลาด แต่พนักงานก็ยังอยากลาออก ก็เนื่องจากเขารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนมากกว่า เช่น การกำหนดอัตราเงินเดือนกำหนดตามใจเถ้าแก่ ชอบก็ให้เยอะ ไม่ชอบก็ให้น้อยเป็นต้น หรือการขึ้นเงินเดือนแทนที่จะเป็นไปตามผลงาน ก็ไปขึ้นตามอายุงานมากกว่า แบบนี้พนักงานเก่งๆ ก็ไม่อยากอยู่ทำงานด้วยอย่างแน่นอนครับ
  • งานที่ทำน่าเบื่อไม่มีอะไรท้าทาย สาเหตุอันดับที่ 4 เป็นเรื่องของตัวงานเอง กล่าวคือ ทำงานไปเรื่อยๆ พอนานวันเข้าก็เริ่มรู้ว่างานนั้นจะต้องทำอะไร ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไร เรียกได้ว่ารู้ตื้นลึกหนาบางของงานหมดทุกด้านแล้ว พนักงานก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อ เหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆ ในแต่ละวัน ยิ่งไปกว่านั้นถ้าองค์กรไม่มีระบบการหมุนเวียนงานที่ดี ก็จะยิ่งทำให้พนักงานเบื่อเข้าไปอีก สุดท้ายก็ต้องไปหาความท้าทายที่อื่น ดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้ก็คือการสร้างระบบการหมุนเวียนเปลี่ยนงานภายในองค์กรขึ้น เพื่อทำให้พนักงานมีทักษะที่สูงขึ้น กว้างขึ้น และยังทำให้พนักงานรู้สึกถึงความท้าทายงานมากขึ้นด้วย
  • สาเหตุที่เหลือ จะเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวหน้างานเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่า ในเรื่องของหัวหน้าขาดภาวะผู้นำ ขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า มีความขัดแย้งกับหัวหน้าโดยตรง หัวหน้ามีความลำเอียง และไม่เคยที่จะใส่ใจในผลงานและความทุ่มเทของพนักงานเลย สาเหตุที่เหลือเหล่านี้ สามารถจัดเข้ากลุ่มในข้อ 2 ได้ ก็คือ หัวหน้างานไม่เอาใจใส่พนักงานนั่นเองครับ

เมื่อทราบสาเหตุหลักๆ กันแบบนี้แล้ว ชาว HR ทั้งหลายก็น่าจะพอหาแนวทางในการป้องกันคนเก่งไหลออกจากองค์กรกันได้นะครับ เพราะนอกจากระบบค่าตอบแทนจะต้องเป็นธรรมแล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือ เรื่องของความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของพนักงาน ที่องค์กรจะต้องสร้างระบบเหล่านี้ เพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ให้ได้

นี่เป็นอีกข้อพิสูจน์ว่า ในอนาคตการให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินจะทวีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการดึงดูด และรักษาคนเก่งในองค์กร

Advertisements

9 คิดบน “เหตุผลที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน

    • จริงๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งน่ะครับ แต่ถ้ามองในแง่ลึกแล้ว ก็มีประเด็นที่แตกต่างกันครับ ซึ่งผู้วิจัยเขาพยายามแยกแยะให้เห็นชัดเจนครับ

  1. ในฐานะผู้ลาออก ได้อ่านข้อความนี้ เป็นความจริงที่สุด อย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยค่ะ โดยเฉพาะ 4 บรรทัดสุดท้าย comment ของผู้เขียน ถูกใจจริงๆค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s