ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กับบทบาทการเป็นมือขวาของธุรกิจ

เมื่อวานนี้ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับว่าพนักงานขององค์กรคุณรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบฝ่ายบุคคลของตนเอง ซึ่งจริงๆ แล้วในปัจจุบัน ก็มีหลายองค์กรที่พนักงานเองมองฝ่ายบุคคลว่าเป็นที่พึ่งที่สำคัญในการทำงานในองค์กร เวลาที่นายช่วยเหลืออะไรไม่ได้ ก็จะมาหาฝ่ายบุคคลเพื่อขอคำแนะนำปรึกษา นอกจากนั้น ในหลายองค์กรฝ่ายบุคคลเองก็ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจจริงๆ ไม่ใช่แค่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น

พนักงานของคุณรู้สึกอย่างไรกับฝ่ายบุคคล ชอบ หรือไม่ชอบ

พนักงานในองค์กรของคุณรู้สึกอย่างไรกับฝ่ายบุคคล? ชอบ ไม่ชอบ เฉยๆ หรือถึงเข้าขั้นเกลียดเลย ผมเชื่อว่า พนักงานในองค์กรของเราคงมีคำตอบอยู่ในใจ ที่เราคงจะต้องไปสอบถามดูว่าจริงๆ แล้ว พนักงานรู้สึกอย่างไรกับหน่วยงานนี้บ้าง

ทักษะที่สำคัญ 5 ประการของผู้นำในอนาคต

ปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต บัญชี การเงิน และแม้กระทั่งการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันก้าวกระโดดนี้เช่นกัน

เห็นพฤติกรรมเหล่านี้ของพนักงานแล้ว รู้สึกสงสารบริษัทจริงๆ

ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น มีอยู่หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คน เงิน เครื่องจักร การบริหารจัดการ ฯลฯ ในปัจจุบันเรามักจะพูดเหมือนๆ กันว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ “คน” หรือที่มักจะเรียกกันว่า “ทรัพยากรบุคคล”

พฤติกรรมธรรมชาติของคนเรา ที่ดึงเราออกจากความสำเร็จ

ผมเชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนต้องการประสบความสำเร็จไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ฯลฯ โดยเฉพาะในเรื่องงาน มักจะเป็นเรื่องแรกๆ ที่คนเราทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จ แต่คำถามที่หลายๆ คนมักจะถามกันเสมอ ก็คือ ทำไมคนเราถึงประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน บางคนประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก บางคนก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่น บางคนทำอะไรก็แทบจะไม่สำเร็จเลย จริงๆ แล้วมันมีที่มาที่ไป และมีสาเหตุร่วมกันบางอย่างที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน