คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น เขามีพฤติกรรมอะไรบ้าง

การทำงานในองค์กรธุรกิจทั่วไป พนักงานทุกคนจะต้องสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร นอกจากผลงานที่ดีแล้ว พนักงานที่ดี ก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีด้วย โดยทั่วไปเวลาจะดูผลงานพนักงานก็มักจะดู 2 ด้านก็คือ ด้านผลสำเร็จของตัวงานเอง และพฤติกรรมที่ดีของพนักงานซึ่งก็แล้วแต่ว่าองค์กรจะมีความเชื่อ หรือค่านิยมในเรื่องเหล่านี้อย่างไร

พนักงานแต่ละคนที่ทำงานในองค์กร ก็จะประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน บางคนเป็นพนักงานที่มีความโดดเด่นมาก มีผลงานที่ดี และยังมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีแต่เพื่อนๆ รัก และทำงานอย่างมีความสุข พนักงานบางคน แทบจะไม่มีเพื่อนเลย ผลงานก็ออกมาแบบไม่ดีนัก ก็เลยมีคนทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาว่า การที่พนักงานคนหนึ่ง จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้น นอกจากความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้พนักงานประสบความสำเร็จในการทำงานในองค์กรได้

พฤติกรรมทั้ง 7 ประการที่จะกล่าวถึงนี้ มาจากหนังสือ ชื่อ 365 Success ซึ่งเขียนโดย Shirley Taylor ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างาน และพนักงานที่ทำงาน และถูกมองว่าประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยสรุปออกมาเป็นพฤติกรรมมาตรฐานว่า คนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีพฤติกรรมเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลัก มีอะไรบ้างลองมาดูกันครับ

  • เป็นคนตรงต่อเวลา พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมหลัก อันแรกเลยที่พนักงานที่จะประสบความสำเร็จพึงมีติดตัวไว้เสมอ คนที่มาทำงานตรงเวลา เข้าประชุมตรงเวลา เวลานัดหมายกับใครก็ตาม ก็ไปตรงเวลา หรือก่อนเวลา ซึ่งเรื่องของการตรงเวลานี้ เป็นการที่เราให้เกียรติกับคนที่เรานัดหมายไว้ ซึ่งแน่นอน คนแบบนี้ย่อมจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มาสายตลอดเวลาในทุกเรื่อง
  • เป็นคนรักษาสัญญา พฤติกรรมที่สองก็คือ คนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้นจะต้องเป็นคนที่รักษาคำพูด รักษาสัญญา พูดอะไรไว้ หรือสัญญาอะไรกับใครไว้ ไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งลูกน้องของตนเอง ก็จะต้องรักษาคำพูดนั้นอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่พูดแล้ว ก็ทำเป็นลืมบ้าง พยายามบ่ายเบี่ยงบ้าง แบบนี้เท่ากับว่าเราไม่รักษาคำพูด คนอื่นก็จะไม่เชื่อถือ ไม่ไว้ใจเรา งานที่เราทำก็คงจะประสบความสำเร็จได้ยากขึ้นอีก
  • ใช้เวลาของบริษัทในการทำงานให้บริษัท พฤติกรรมนี้ถือเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่คนทำงานที่ประสบความสำเร็จมีกัน ก็คือ การใช้เวลาของบริษัทเพื่อทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เนื่องจากเราได้รับเงินเดือนค่าจ้างจากทางบริษัท เขาจ่ายเราเพื่อที่จะให้เราทำงานให้ ถ้าพนักงานคนใด เอาเวลาทำงานของบริษัทไปทำอย่างอื่น ทำงานส่วนตัวบ้าง หรือเล่นสนุกสนานไปตามอำเภอใจ ด้วยพฤติกรรมแบบนี้ หัวหน้าเองก็คงไม่ชอบ ผู้บริหารก็ไม่ชอบเช่นกัน ความสำเร็จในการทำงานก็เกิดยากครับ
  • ใช้เงินและทรัพย์สินของบริษัทอย่างซื่อสัตย์ พนักงานที่รับผิดชอบทางด้านการเงิน หรือมีการถือเงินของบริษัทอยู่ หรือทำงานโดยอาศัยทรัพย์สินของบริษัท ก็จะต้องใช้เงินและทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่สุจริต ไม่เอาเงินและทรัพย์สินบริษัทไปหมุน หรือใช้ส่วนตัว   แม้ว่าจะไม่มีปัญหาอะไร แต่พฤติกรรมแบบนี้ คือพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นถึงการทุจริตต่อหน้าที่การงานของเราเอง
  • เสนอตัวช่วยเหลือการทำงาน พนักงานที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มักจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่ตนเองทำงานเสร็จแล้ว และมีเวลาเหลืออยู่ ก็เสนอตัวเองในการเข้าไปช่วยเหลือการทำงานของเพื่อนร่วมงานบ้าง หรือช่วยหน่วยงานอื่นๆ บ้าง โดยที่คนอื่นไม่ต้องร้องขออะไร และการช่วยเหลือนี้ ก็เป็นการช่วยเหลืออย่างเต็มใจ และใส่ใจ และช่วยอย่างเต็มที่โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลย
  • รับโทรศัพท์ของเพื่อนโต๊ะข้างๆ บ้าง พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ เวลาที่เพื่อนกำลังยุ่ง หรือไม่อยู่โต๊ะ และมีโทรศัพท์ดังขึ้นที่โต๊ะเพื่อนเราข้างๆ เรารับหรือเปล่า คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจปล่อยให้มันดังไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะเงียบไปเอง แต่คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นจะไม่คิดแบบนั้น จะรีบไปช่วยรับโทรศัพท์นั้น และจะช่วยจดข้อความไว้ให้ เพื่อที่จะได้ให้เพื่อนติดต่อกลับไปได้ ลักษณะนี้ไม่เพียงแค่ช่วยเพื่อนเท่านั้น ยังสามารถช่วยองค์กรของเราได้ด้วย เพราะเราอาจจะได้ลูกค้าเข้ามา ได้ความพึงพอใจของคนที่โทรเข้ามา ซึ่งก็มีแต่ผลดีทั้งนั้น
  • ตอบสนองต่อการทำงานในทันทีที่สามารถทำได้ เช่น อีเมล์ หรือโทรศัพท์ ถ้าเราไม่สามารถรับได้ หรือติดธุระอะไรอยู่ก็ตาม เมื่อไหร่ที่เรามีเวลา เราจะต้องรีบโทรกลับ หรือติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

ทั้ง 7 พฤติกรรมข้างต้น ไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ยากในการประพฤติปฏิบัติเลยสักนิด ลองสังเกตดูก็ได้ครับ แต่ละพฤติกรรมที่เขาวิจัยมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่ให้เกียรติต่อบุคคลอื่นที่เราต้องทำงานด้วยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง หรือแม้แต่ตัวบริษัทของเราที่เราทำงานให้

และพฤติกรรมที่เราให้เกียรติต่อคนอื่นนี้เอง ที่จะทำให้คนอื่นก็ให้เกียรติเรา และยอมรับนับถือเรา มีความเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้น ผลสุดท้าย ความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ

ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการทำงาน เอาไปลองใช้ดูก็ไม่เสียหายนะครับ มีแต่จะเกิดผลดีต่อตัวเราเองทั้งสิ้นครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s