ช่วยพนักงานใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานตั้งแต่วันแรก

บริษัทของท่านมีนโยบายในการต้อนรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานอย่างไรบ้าง ให้ความสำคัญกับพนักงานใหม่สักแค่ไหน เพียงใด ผมเห็นหลายองค์กร พอได้รับพนักงานใหม่เข้ามาแล้ว ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับพนักงานใหม่คนนั้นสักเท่าไหร่นัก ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม เขาจะเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร ก็ไม่ใส่ใจหรือสนใจ ปล่อยให้ทำงานไปโดยที่ไม่มีการเตรียมการอะไรให้กับพนักงานใหม่เลย

พนักงานที่บริษัท มีพฤติกรรมอย่างนี้บ้างหรือไม่

พนักงานที่ทำงานในองค์กรของเรา ล้วนเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิด มีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว และมีพฤติกรรมในการทำงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านดี และไม่ดี แต่อย่างไรก็ดี ถ้าพนักงานในบริษัทของคุณมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ก็ต้องให้พิจารณาให้ดีว่า น่าจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นในการบริหารจัดการภายในบริษัท

ความเชื่อ กับความจริง ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไม่น่าเชื่อว่า ยังมีองค์กรอีกหลายแห่งที่ยังมีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก และไม่ค่อยสอดคล้องกับแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันสักเท่าไหร่ องค์กรที่ว่ามานี้ มีทั้งองค์กรที่มีชื่อเสียง องค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากมาย และองค์กรขนาดเล็กๆ ล้วนแต่มีโอกาสที่จะเข้าใจผิดในสิ่งต่อไปนี้ได้อยู่เสมอ มีความเชื่ออะไรบ้างที่ยังคงเกาะแน่นอยู่กับการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ได้

ปัจจุบันเรื่องของการรักษาคนเก่งทำงานในองค์กรนานๆ นั้นเป็นเรื่องที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากองค์กรมีการลงทุนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และพนักงานเองก็มีทักษะ ความรู้ และความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรย่อมไม่ต้องการให้คนเก่งเหล่านี้ ออกไปทำงานที่อื่น ก็ต้องหาวิธีที่จะรักษาคนเก่งเหล่านี้ให้ทำงานกับองค์กรอย่างมีความสุข เพื่อให้เขาอยู่สร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

อัตราการลาออกของพนักงานควรเป็นเท่าไหร่

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มีตัวชี้วัดอยู่ 1 ตัวซึ่งผู้บริหารมักจะให้ความสำคัญ และให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ซึ่งก็คือ อัตราการลาออกของพนักงานในองค์กร มีคำถามเยอะมากกว่า จริงๆ แล้วอัตราการลาออกของพนักงานควรเป็นเท่าไหร่ดี ถึงจะเป็นอัตราที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในการบริหารทรัพยากรบุคคล