การรักษาไว้ซึ่งพนักงาน เป็นหน้าที่ของใครกันแน่

เท่าที่ได้เคยคุยกับ Line Manager ของหลายๆ องค์กร เกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งพนักงานในองค์กร ส่วนใหญ่จะมีคำบ่นมาเสมอว่า “ทำไมฝ่ายบุคคลถึงไม่สามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งพนักงานให้อยู่ทำงานกับองค์กรได้เลย” “การรักษาพนักงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลไม่ใช่หรอ” “องค์กรของเราไม่สามารถรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้ได้เลย ฝ่ายบุคคลทำหน้าที่ได้แย่มาก ไม่รู้จะมีฝ่ายนี้ไปทำไม” ฯลฯ

แต่พอได้คุยกับฝ่ายบุคคลขององค์กรกลุ่มเดียวกับ Line Manager ข้างต้น กลับมองกันไปในทางตรงกันข้ามเลย ฝ่ายบุคคลจะบอกว่า “ก็เพราะหัวหน้างานและผู้จัดการไม่สามารถจูงใจพนักงานได้เลย” “หัวหน้างานชอบพูดจาไม่ดีกับลูกน้องจนทำให้ทนไม่ได้ ลาออกกันไปตามๆ กัน” “ทำไมผู้จัดการถึงไม่รู้ตัวเองเลยว่า สาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออกก็คือตัวผู้จัดการนั่นแหละ” ฯลฯ

ในความเห็นของท่านผู้อ่าน ไม่ทราบว่าเห็นอย่างไรครับ

ในมุมมองของผมเองนั้น ผมคิดว่า ในการรักษาไว้ซึ่งพนักงานขององค์กรนั้น เป็นหน้าที่ของทั้งฝ่ายบุคคล และของผู้จัดการสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ในการรักษาไว้ซึ่งพนักงานให้ทำงานกับองค์กร

หน้าที่ของฝ่ายบุคคลในการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน

  • วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบการเติบโตตามสายอาชีพ ระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระบบบริหารผลงาน
  • บริหารระบบทุกอย่างอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานบางคน
  • สามารถให้คำปรึกษาแก่พนักงาน และผู้จัดการตามสายงานในเรื่องของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเข้าใจ
  • สร้างและกระตุ้นบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข มีความเป็นกันเอง

หน้าที่ของผู้จัดการสายงานในการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน

  • เป็นผู้ที่บริหารพนักงานของตนเองด้วยทักษะการจูงใจที่ดี โดยการให้คำชมเชยพนักงานที่ทำผลงานที่ดี
  • สร้างบรรยากาศในการทำงานประจำวันที่สร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงาน ทักทายพนักงานก่อน ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างบรรยากาศที่มีความสุขในการทำงานในทีมงานของตนเอง
  • มีความเป็นกลาง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และเลือกปฏิบัติต่อพนักงานในทีม ไม่สร้างความขัดแย้งเองภายในทีมงาน โดยการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
  • เมื่อพนักงานมีปัญหา ก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาแก่พนักงานได้
  • สอนและให้คำแนะนำแก่พนักงานในทีมงาน เพื่อให้มีทักษะในการทำงานที่ดีข้ามน
  • ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในการทำงาน โดยเน้นการสร้างผลงาน การวัดและประเมินกันที่ผลงานจริงๆ ไม่ใช่มองกันที่ความรักความชอบส่วนตัว

ถ้าองค์กรของเราสามารถที่จะสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และทำให้ผู้จัดการสายงานตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน ก็จะทำให้เราสามารถที่จะรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้ทำงานในองค์กรได้ โดยที่พนักงานจะไม่อยากจะลาออกไปไหน ไม่อยากคิดที่จะเปลี่ยนงาน อยากที่จะอยู่ทำงาน สร้างผลงานให้กับหัวหน้าของตน และให้กับองค์กรที่พนักงานรู้สึกว่า เป็นองค์กรที่เขาอยากจะทำงานด้วย

ดังนั้นถ้าองค์กรของท่านต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งพนักงานให้ได้ผล ก็ต้องอาศัยทั้งฝ่ายบุคคลในการวางระบบต่าง และที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ ต้องอาศัยผู้จัดการตามสายงานในการบริหารพนักงานของตนตามระบบที่วางไว้ รวมทั้งต้องสามารถที่จะสร้างพลังและกำลังใจให้กับพนักงานในทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่เอะอะ ก็ด่า ผิดหน่อย ก็ว่า พลาดนิด ก็ซ้ำเติม แต่เวลาทำดี ไม่เคยที่จะบอก หรือชมอะไรเลย แบบนี้พนักงานเองก็คงไม่อยากที่จะอยู่ทำงานกับหัวหน้าแบบนี้อย่างแน่นอน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s