ความเชื่อ กับความจริง ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไม่น่าเชื่อว่า ยังมีองค์กรอีกหลายแห่งที่ยังมีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก และไม่ค่อยสอดคล้องกับแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันสักเท่าไหร่ องค์กรที่ว่ามานี้ มีทั้งองค์กรที่มีชื่อเสียง องค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากมาย และองค์กรขนาดเล็กๆ ล้วนแต่มีโอกาสที่จะเข้าใจผิดในสิ่งต่อไปนี้ได้อยู่เสมอ มีความเชื่ออะไรบ้างที่ยังคงเกาะแน่นอยู่กับการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

  • เชื่อว่างานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นงานธุรการ ความเชื่อนี้ยังคงมีอยู่ในหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่เป็น SME ที่มีเจ้าของคนเดียวบริหารจัดการทุกอย่างในองค์กร มักจะมีวิธีการบริหารบุคคลที่เน้นไปในเรื่องของการทำงาน HR ในเชิง Admin มากกว่า งานในเชิงของกลยุทธ์ เนื่องจากเจ้าของเชื่อมากๆ ว่า งาน HR ก็คืองานเอกสารทั้งหมด ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นใบสมัคร การสมัครงาน การจัดทำสัญญาจ้างงาน การทำเงินเดือน การออกใบเตือน ฯลฯ งานเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นงาน Admin ซึ่งคอยดูแลและจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก็พอแล้ว ผลก็คือ HR ขององค์กรนั้น ก็เป็นเพียงแค่คนดำเนินการทางด้านเอกสารไปวันๆ โดยที่ไม่มีบทบาทเข้ามาวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการบุคลากรจริงๆ ของบริษัทเลย
  • เชื่อว่าการบริหารพนักงานเป็นหน้าที่ของ HR จะว่าไปก็ยังมีองค์กรที่เชื่อแบบนี้อยู่เช่นกัน ทั้งๆ ที่ในปัจจุบันนี้องค์กรความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็แพร่หลายไปมากมาย ความเชื่อนี้ มองว่า เรื่องของการบริหารคนในองค์กรจะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการหาคนเข้ามาทำงาน การพัฒนาคนให้ทำงานให้ดีขึ้น การประเมินผลงาน การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน การลงโทษพนักงาน ฯลฯ คนที่ต้องทำหน้าที่เหล่านี้ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรก็คือ ฝ่ายบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดมากมาย เพราะในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มองว่า การบริหารคนจริงๆแล้ว ต้องเป็นหน้าที่ของ Line Manager ส่วน HR   นั้นมีไว้เพื่อที่จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในการบริหารคนขององค์กรให้ไปในทางเดียวกัน
  • เชื่อว่าเงินเดือนคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พนักงานต้องการ อีกความเชื่อหนึ่งที่ผมเห็นผู้บริหารบางองค์กรเชื่อเอามากๆ ก็คือ เชื่อว่า เงินเดือนเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องการ ดังนั้นถ้าอยากให้พนักงานทำอะไร หรือไม่ทำอะไร ก็ต้องใช้เงินเดือนเป็นเครื่องมือในการจูงใจ และกระตุ้นพนักงาน ผู้บริหารที่เชื่อแบบนี้ เวลาจะทำอะไร ก็จะมองไปที่เงินเดือนอย่างเดียว พนักงานไม่พอใจ ก็ใช้เงินซื้อ พนักงานไม่อยากทำงาน ก็เติมเงินเข้าไป พนักงานทำงานไม่ดี ก็กระตุ้นด้วยเงินทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เงิน ไม่สามารถที่จะซื้อทุกอย่างได้ทั้งหมด การที่จะจูงใจ ซื้อใจพนักงานให้ได้จริงๆ นั้น ต้องใช้องค์ประกอบอื่นเข้ามาร่วมด้วยจึงจะสำเร็จ ลำพังด้วยตัวเงินอย่างเดียวนั้น จะซื้อได้เพียงระยะสั้นๆ และถ้าเมื่อไหร่ เงินก้อนนี้หมดไป พนักงานก็จะไม่ทำอะไรอีกเลย แสดงว่า เราไม่สามรถซื้อใจพนักงานได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
  • เชื่อว่าวิธีการพัฒนาพนักงานก็คือการฝึกอบรมเท่านั้น หลายองค์กรก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่า วิธีการพัฒนาพนักงานก็คือ การฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว ต้องส่งพนักงานไปอบรม หรือให้อาจารย์เข้ามาบรรยายในองค์กร แต่จริงๆ แล้วในปัจจุบัน เรามีวิธีการพัฒนาพนักงานมากมายหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสอนงานโดยหัวหน้า การส่งพนักงานไปดูงาน การโอนย้ายงาน การมอบหมายงานโครงการใหม่ๆ และการฝึกอบรมพนักงาน จะใช้วิธีไหนนั้น ก็คงต้องพิจารณาเรื่องที่จะพัฒนาพนักงานว่า เรื่องนั้นเหมาะสมกับวิธีการแบบใด
  • เชื่อว่าการประเมินผลงานมีเพื่อขึ้นเงินเดือนพนักงาน ความเชื่อนี้ยังมีหลายองค์กรที่หัวหน้างานและผู้จัดการเชื่อแบบนี้อย่างเต็มที่เลย กล่าวคือ การประเมินผลงานที่เขาต้องประเมินลูกน้องนั้น ประเมินไปเพื่อเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน และให้โบนัส แต่จริงๆ แล้วเรื่องของการประเมินผลงานนั้น มีขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานมากกว่า ระบบประเมินผลงานจะทำให้หัวหน้ารู้ว่า พนักงานแต่ละคนมีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไรบ้าง จะได้วางแผนในการพัฒนาได้ถูกต้อง ส่วนเรื่องของการขึ้นเงินเดือนและโบนัสนั้นเป็นผลพลอยได้มากกว่า

ความเชื่อเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้เคยพบเจอมาบ้างในยุคปัจจุบันนี้ จริงๆ ผมเชื่อว่ายังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอยู่อีกมากในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรของเรา สิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงความเชื่อเหล่านี้ โดยที่ฝ่ายบุคคลจะต้องเป็นหน่วยงานที่กระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้บริหารเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ

ถ้าเรามีความเชื่อที่ถูกต้องแล้ว ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี จะช่วยให้พนักงานในบริษัททำงานสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s