ช่วยพนักงานใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานตั้งแต่วันแรก

บริษัทของท่านมีนโยบายในการต้อนรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานอย่างไรบ้าง ให้ความสำคัญกับพนักงานใหม่สักแค่ไหน เพียงใด ผมเห็นหลายองค์กร พอได้รับพนักงานใหม่เข้ามาแล้ว ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับพนักงานใหม่คนนั้นสักเท่าไหร่นัก ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม เขาจะเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร ก็ไม่ใส่ใจหรือสนใจ ปล่อยให้ทำงานไปโดยที่ไม่มีการเตรียมการอะไรให้กับพนักงานใหม่เลย

แต่จริงๆ แล้วการที่เราได้พนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับบริษัท ก็เหมือนกับเราได้ทรัพยากรบุคคลคนใหม่ ที่พร้อมจะเข้ามาพัฒนา และทำงานร่วมกับบริษัท ดังนั้นในช่วงแรกของการทำงานของพนักงานใหม่ จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยม และแนวคิดแนวทางในการทำงานขององค์กรใหม่ ดังนั้นถ้าไม่มีใครคอยช่วยเหลือดูแล ก็คงจะทำให้พนักงานต้องรู้สึกเคว้งคว้าง และรู้สึกว่า องค์กรไม่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเลย เพราะปล่อยให้เขาทำงานโดยที่ไม่มีแนวทางในการสร้างความคุ้นเคย หรือเตรียมความพร้อมในการทำงานในด้านต่างๆ เลยสักนิดเดียว

เราลองมาดูกันนะครับว่า เราควรจะต้องเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่สามารถที่จะเริ่มทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จได้อย่างไร

  • เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการทำงานล่วงหน้า ก่อนที่พนักงานจะเข้ามาเริ่มงาน เราควรจะมีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานก่อนที่พนักงานจะเริ่มงาน เมื่อถึงเวลาเริ่มงานจริงๆ จะได้สามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด และพนักงานเองก็จะรู้สึกว่า บริษัทให้ความใส่ใจกับการมาของพนักงานจริงๆ ผิดกับบางบริษัทที่ไม่มีการเตรียมอะไรไว้เลย โต๊ะของพนักงานคนเก่าที่ออกไป ทิ้งอะไรไว้ ก็ปล่อยไว้อย่างนั้น รอให้พนักงานใหม่เข้ามาเก็บโต๊ะ เก็บของ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการทำงานก็ไม่มีการเตรียมการณ์ล่วงหน้าอะไรเลย บางองค์กรพนักงานเข้ามาแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถทำงานได้เพราะขาดคอมพิวเตอร์ หรือบางกรณี คอมพิวเตอร์ที่วางไว้บนโต๊ะพนักงานคนเก่ามีปัญหา ก็ไม่ได้รับการแก้ไขล่วงหน้าไว้ก่อน ผลก็คือ พนักงานจะรู้สึกว่า องค์กรไม่ให้ความสำคัญกับการมาใหม่ของเขาเลย
  • เตรียมการปฐมนิเทศอย่างดี เรื่องของการปฐมนิเทศใครคิดว่าไม่สำคัญ ในความเห็นผมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดสำหรับพนักงานใหม่ เพราะจะทำให้พนักงานเรียนรู้สิ่งสำคัญๆ ในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างดี ทำให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผังองค์กร และแนวทางในการทำงาน รวมทั้งวัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ เวลาปฐมนิเทศ ก็ต้องทำอย่างตื่นเต้นเร้าใจ ทำให้พนักงานใหม่รู้สึกได้ว่า เราตั้งใจต้อนรับเขาเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรอย่างเต็มใจ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานในช่วงแรก
  • จัดหาพี่เลี้ยง เรื่องของพี่เลี้ยงสำหรับพนักงานใหม่นั้น เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ พนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับองค์กร ไม่รู้จักใคร ไม่รู้ว่าวิธีการทำงานเป็นอย่างไร วัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างไร ดังนั้นแนวทางที่ควรจะทำก็คือ องค์กรจัดหาพี่เลี้ยงประกบพนักงานใหม่เพื่อให้เป็นคนที่สอน และให้คำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างกับพนักงานใหม่คนนั้น โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยในการทำงานกับบริษัท เมื่อพนักงานคุ้นเคย เวลาทำงานก็จะง่ายขึ้น และแสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่โดยไม่ขัดกับวัฒนธรรมขององค์กร และอีกเรื่องก็คือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกกว่า Culture Shock กับพนักงานใหม่คนนั้นด้วย
  • ให้หัวหน้าเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์กับทีมงาน เวลามีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานอาจจะมีพนักงานในทีมบางคนรู้สึกไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากรู้สึกว่าเกิดคู่แข่งรายใหม่ขึ้น เวลาทำงานก็มักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่สนใจ พยายามกันพนักงานใหม่ออกนอกกลุ่มพนักงานในทีม ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรก พนักงานใหม่ก็จะเข้ากับทีมงานไม่ได้ และจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาอีกมากมาย ดังนั้น สิ่งที่จะต้องทำก็คือ จะต้องให้หัวหน้างานทำหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเก่า และพนักงานใหม่ เพื่อให้เขาสามารถเรียนรู้กัน และเป็นทีมเดียวกัน เมื่อหัวหน้ายอมรับพนักงานใหม่ ส่วนใหญ่แล้วพนักงานในทีมก็จะยอมรับได้ไม่ยากนัก
  • ยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานนั้น ต้องเรียกว่าเป็นคนที่กำลังเรียนรู้การทำงานใหม่ ซึ่งในช่วงของการเรียนรู้นั้น อาจจะทำงานผิดพลาดได้ จึงยังไม่ควรที่จะตั้งความคาดหวังกับพนักงานใหม่ไว้สูงมาก อีกทั้งยังคงต้องยอมรับความผิดพลาดของพนักงานในครั้งแรกๆ ที่ทำงาน เพราะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้

นี่คือสิ่งที่องค์กรควรจะเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงาน อย่าให้เขาเข้ามาทำงานด้วยความงงงวย และไม่มีการเตรียมความพร้อม หรือเข้ามาทำงานด้วยความเคว้งคว้าง ไม่มีอะไรที่เป็นที่พึ่งให้กับเขาได้เลย

ถ้าเราคิดว่าเรารับพนักงานใหม่เข้ามาเพื่อที่จะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ ก็จงเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ให้ดี มิฉะนั้นแล้ว เราจะเสียพนักงานใหม่ไปเร็วกว่าที่เราตั้งใจ และจะต้องหาพนักงานใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s