สิ่งที่ไม่มีความจำเป็น สำหรับการเป็นผู้นำที่ดี

เรื่องของภาวะผู้นำ เป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้กันไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด จากอดีตที่มีคนคิด และกำหนดแนวทางของการเป็นผู้นำที่ดีไว้ จนกระทั่งปัจจุบัน ก็ยังคงมีกูรูทางด้านภาวะผู้นำเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ที่ว่าเรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็เนื่องมาจาก สภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ก็มีบ้างที่ทำให้เรื่องราวของทักษะในการเป็นผู้นำที่ดีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวโน้มเรื่องของ Work Life Balance ที่พบในผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ 2013

ในปัจจุบันนี้ เรื่องของนโยบาย Work-Life Balance นั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นในการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องมากจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นการทำงานของพนักงาน รวมทั้งการแข่งขันกันทางธุรกิจก็มีมากขึ้น ยิ่งทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรเกิดความเครียดมากขึ้น ซึ่งจะตามมาด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตกันมากขึ้น

คุณสร้างแรงจูงใจผิดทางหรือไม่

หน้าที่หนึ่งของผู้จัดการ หรือคนที่เป็นหัวหน้า ที่ต้องดูแลและบังคับบัญชาลูกน้อง ก็คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องของตนเอง แต่จะว่าไป เรื่องของการสร้างแรงจูงใจนั้น ก็ยังคงมีปัญหาอยู่มาก สำหรับผู้จัดการแต่ละคน เนื่องจากการสร้างแรงจูงใจนั้น สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้จัดการเองจะต้องสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อให้เอื้อต่อแรงจูงใจของทีมงานด้วย และการที่จะสร้างบรรยากาศได้นั้น ตัวผู้จัดการเองจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมาก

ใช้ซอฟแวร์ด้าน HR แล้วระบบ HR จะดีขึ้นไปด้วยจริงหรือ

ในปัจจุบันนี้มีระบบและซอฟแวร์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดขึ้นมากมาย และต่างก็พยายามที่จะขายว่า ระบบซอฟแวร์นั้นสามารถที่จะเข้ามาช่วยทำให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทดีขึ้นไปด้วย จากที่ไม่เคยมีระบบ ก็จะมีระบบ และจะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทดีขึ้น ผมไม่เคยเชื่อเลย ท่านผู้อ่านล่ะครับ เชื่อคำโฆษณาเหล่านี้หรือเปล่า

ปัญหาเรื่องของการขอเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ของผู้จัดการ

จากที่เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนที่จะดำเนินการเลื่อนตำแหน่ง ก็ได้มีผู้อ่านสอบถามกันมาผ่านทางอีเมล์โดยมีคำถามที่มีนัยคล้ายๆ กันก็คือ ถ้าเราเลื่อนตำแหน่งพนักงานขึ้นไปแล้ว โดยที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมเลย เราควรจะทำอย่างไรดี