พนักงานต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

องค์กรของท่านให้พนักงานได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมากแค่ไหน และมีเรื่องอะไรบ้างที่พนักงานควรจะรู้ หรือไม่ควรจะรู้ อะไรที่เป็นความลับ และอะไรที่ไม่ใช่ความลับ ที่เราสามารถบอกกับทุกคนได้ ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ เป็นที่แพร่กระจายได้เร็วมาก ดังนั้นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเอง ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า อะไรที่พนักงานควรทราบบ้าง ไม่ควรที่จะปล่อยให้พนักงานคิดกันไปเอง

มีผู้บริหารขององค์กรอยู่สองประเภท ที่แตกต่างกัน ประเภทแรก ก็คือ ไม่ค่อยจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับพนักงานทราบ ด้วยเหตุผลว่า เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นความลับ และบางเรื่องพนักงานก็ไม่จำเป็นต้องทราบ หรือถ้าอยากทราบก็มาถามเอา แต่ไม่จำเป็นต้องไปบอกเล่าให้พนักงานฟัง

อีกประเภทหนึ่งขององค์กรก็คือ ผู้บริหารจะพยายามทำให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเปิดเผย เพื่อที่จะให้พนักงานทราบ และมองว่า เป็นการบริหารแบบโปร่งใส

อย่างไรก็ดี การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มีเรื่องที่บอกได้ และไม่ควรจะบอก เราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะบอกกับพนักงานให้ชัดเจน และเรื่องอะไรที่ควรจะเก็บเป็นความลับ

นโยบายหลักๆ ทางด้าน HR ที่ควรจะบอกกล่าวกับพนักงาน

  • กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท เรื่องแรกที่องค์กรควรจะบอกกล่าวแค่พนักงานก็คือ เรื่องราวของกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรทั้งหมด ว่ามีอะไรที่ทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้บ้าง
  • นโยบายการบริหารค่าจ้างเงินเดือน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกพนักงานกัน ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่พนักงานอยากรู้มากว่า นโยบาย และแนวทางในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งพอเราไม่บอก พนักงานก็จะคิดกันไปต่างๆ นานา และส่วนมากก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีจนทำให้องค์กรความเสียหาย และเกิดความขัดแย้งขึ้น ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะบอกพนักงานก็คือ วิธีการ แนวคิด แนวทาง ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน แต่ไม่ใช่ตัวเลขเงินเดือน และตัวเลขของโครงสร้างเงินเดือน
  • แนวทางในการประเมินผลงาน สิ่งที่พนักงานควรจะต้องทราบเรื่องต่อไปก็คือ ระบบการประเมินผลงานของบริษัท ว่าเป็นอย่างไร มีวิธีการแนวทางในการพิจารณาผลงานอย่างไร ต้องใช้ตัวชี้วัดผลงานหรือไม่ และมีชุดพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะต้องถูกประเมิน วิธีการให้คะแนนผลงาน และการเอาผลงานไปเชื่อมกับระบบการขึ้นเงินเดือน และการให้โบนัส สิ่งเหล่านี้ องค์กรควรจะทำความเข้าใจ และสื่อความให้พนักงานทราบให้ไปในแนวทางเดียวกัน พนักงานจะได้ไม่ต้องคิดไปกันเอง เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่อง ที่พนักงานไม่ค่อยจะทราบว่า บริษัทที่ตนทำงานอยู่นั้นมีแนวทางในการประเมินผลงานอย่างไร รู้ตัวอีกทีก็คือ ถูกประเมินผลงานออกมาแล้ว โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่า จะต้องทำอะไร อย่างไร เพื่อให้ผลงานออกมาได้ดี
  • แนวทางการเติบโตตามสายอาชีพ พนักงานรุ่นใหม่ที่เพิ่งเจ้ามาทำงานในองค์กร ส่วนใหญ่จะเป็น Gen Y ซึ่ง Gen นี้อยากรู้มากว่าถ้าทำงานที่องค์กรนี้แล้วจะสามารถเติบโตไปถึงไหนได้บ้าง ดังนั้น เรายิ่งจำเป็นจะต้องบอกกล่าวให้กับพนักงานได้ทราบว่า แนวทางในการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงานในแต่ละตำแหน่งนั้น สามารถโตไปได้อย่างไร และมีเงื่อนไขทางด้านผลงาน ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ในเรื่องอะไรบ้าง ที่จะต้องถูกพัฒนาเพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตได้ในองค์กร แต่เรื่องของ Career ก็มักจะไม่ค่อยบอกกับพนักงาน มักจะต้องให้พนักงานมาถาม ถึงจะบอก บางองค์กร ยังไม่มีระบบ Career แบบนี้ ก็ไม่สามารถตอบพนักงานได้อย่างชัดเจน ผลก็คือ พนักงานจะรู้สึกว่าทำงานกับองค์กรนี้แล้ว ไม่เติบโต ก็จะหาลู่ทางไปทำงานที่อื่น
  • นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนา เรื่องของการพัฒนาพนักงานเป็นอีกเรื่องที่ปัจจุบันองค์กรให้ความสำคัญมากขึ้น และมีการนำเอาเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาพนักงาน เครื่องนี้ก็คือ Competency องค์กรบางแห่ง สร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมา แต่กลับไม่เคยบอกกล่าวให้พนักงานทราบว่า มันคืออะไร และใช้อย่างไร บอกแค่เพียงว่าเรามี Competency แล้วนะ สุดท้าย ก็ไม่มีใครเข้าใจ มีก็เหมือนไม่มี ตัวผู้จัดการก็ใช้ไม่เป็น พนักงานเองก็งงๆ ว่าแล้วเขาไปเกี่ยวอะไรกับ Competency บ้าง ดังนั้นเราจึงควรจะบอกให้ชัดเจนว่า องค์กรมีการนำเอาระบบ Competency Base HRD มาใช้ และใช้อย่างไร

สิ่งที่ไม่เปิดเผยทั่วไป

  • เงินเดือนของพนักงานแต่ละคน เรื่องราวที่ต้องเป็นความลับอย่างยิ่ง และไม่ควรเอามาเปิดเผยกันก็คือ เงินเดือนของพนักงานแต่ละคน เรื่องนี้ตัวพนักงานทราบของตัวเองก็พอ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้ของคนอื่นว่าเขาได้กันเท่าไหร่ บางบริษัทกำหนดระเบียบไว้ชัดเจนเลยว่า ถ้าใครเอาเรื่องเงินเดือนมาคุยกัน มาบอกกัน ถือว่าผิดระเบียบข้อบังคับ และสามารถลงโทษได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้
  • โครงสร้างเงินเดือนขององค์กร อีกเรื่องที่ไม่ควรจะเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันก็คือ เรื่องของโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท คนที่ควรจะทราบก็คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการที่ต้องทำหน้าที่บริหารเงินเดือนของลูกน้องตนเอง ถ้าจะบริหารได้ ก็ต้องทราบโครงสร้างเงินเดือน แต่สำหรับพนักงานทั่วๆ ไปในองค์กรนั้น เรื่องของโครงสร้างเงินเดือนไม่ควรเอามาเปิดเผย หรือปิดประกาศในบอร์ดของบริษัทเลย
  • ผลงานของพนักงานแต่ละคน เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรเอามาพูดกัน ผลงานของแต่ละคน ก็ให้พนักงานคนนั้นทราบเท่านั้นก็พอ จะไม่มีการมาปิดประกาศ เหมือนบอกคะแนนสอบแบบสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัย หรือในโรงเรียน นอกจากผลงานแล้ว เรื่องของความผิดทางวินัย และการลงโทษพนักงาน ก็ไม่ควรเอามาประจาน หรือบอกกล่าวให้พนักงานคนอื่นได้ทราบ เพราะจะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกแย่ลงไปอีก ยกเว้นว่าเป็นเรื่องร้ายแรง และมีผลต่อพนักงานคนอื่นจริงๆ
  • อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน เรื่องนี้ก็จะคล้ายๆ กับเรื่องของอัตราเงินเดือนของพนักงาน เป็นสิ่งที่เราจะไม่เอามาคุยกัน หรือพูดกัน แต่ถ้าเป็นระบบวิธีการขึ้นเงินเดือน ว่ามีระบบและกฎเกณฑ์อย่างไรนั้น สิ่งเหล่านี้ควรจะบอกอยู่แล้ว แต่ว่าใครได้ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่นั้น ให้เจ้าตัวทราบก็พอแล้วไม่ต้องประกาศให้ทุกทราบกันหมด

ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น เป็นนโยบายหลักๆ ที่ทั่วไปเขาปฏิบัติกัน อาจจะมีบางองค์กรที่กำหนดแตกต่างกันออกไปได้ อย่างไรก็ดี ถ้าเราสังเกตให้ดีนั้น เรื่องที่ไม่ควรจะบอกกล่าวกันในองค์กรก็คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักงานคนนั้นโดยตรง ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่พนักงานคนนั้นทราบได้คนเดียวก็พอ

อย่างไรก็ดี คนเราโดยธรรมชาติแล้วย่อมจะอยากรู้เรื่องที่คนอื่นไม่ค่อยอยากให้รู้ ดังนั้น ทางป้องกันที่ดีก็คือ เราต้องพยายามอธิบายระบบให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานเข้าใจ จะได้ไม่ต้องมาสั่งสืบ หรือคิดไปเองว่ามันเป็นอย่างไร และจะได้ไม่ต้องเกิดความรู้สึกอยากรู้ของคนอื่น

การสื่อความในเรื่องของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญมากไม่แพ้เรื่องอื่นๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s