เคล็ดลับการบริหารจัดการ ทำได้ไม่ได้ อยู่ที่ตัวเราเอง

ใครที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฯลฯ ตำแหน่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เกิดผลตามเป้าหมาย และแผนงานที่วางไว้ ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องการเทคนิคในการบริหารจัดการที่ดี ผมเชื่อว่า นอกจากที่เราเรียนมาจากมหาวิทยาลัยวิชาการบริหารจัดการแล้ว หลายๆ คนต่างก็พยายามที่จะหาเคล็ดลับ แนวทาง และเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำเอามาใช้ในการเป็นผู้จัดการที่ดี ยิ่งไปกว่านั้นในแวดวงการบริหารจัดการ ก็พยายามสร้างแนวทาง แนวคิดในการบริหารจัดการแบบใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ

แต่หลังจากที่เราได้เรียนและฝึกฝนวิธีการบริหารจัดการกันมาแล้ว ก็ยังคงมีอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถที่จะนำเอาความรู้เทคนิควิธีการที่ได้เรียนมา มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริงๆ แล้วเป็นเพราะอะไร คำตอบก็คือ เรายังอาจจะยังไม่ไปถึงแก่นของการบริหารจัดการที่ดีก็ได้

ดังนั้นวันนี้ ผมก็เลยนำเอาเคล็ดลับของการบริหารจัดการที่ดีมาฝากกัน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเหล่าบรรดาผู้จัดการและหัวหน้างานทั้งหลายเอาไปใช้ได้

  • การบริหารจัดการ จริงๆ แล้วก็คือ การบริหารจัดการคน ผมเชื่อว่า หลายคนมองเห็นข้อนี้ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่มองไม่เห็นประเด็นนี้ ที่ว่า การบริหารจัดการของคนที่เป็นผู้จัดการนั้น ก็คือ การบริหารคนที่ทำงานกับเรา ให้เขาสามารถทำงานได้ตามที่เราคาดหวัง ผู้จัดการบางคน พยายามบริหารลูกน้องให้ได้ผลงาน เช้ามาก็มานั่งตามงานกันว่าเสร็จไปถึงไหนแล้ว ถ้าไม่เสร็จ ก็พยายามตาม และสร้างความกดดันให้กับพนักงานที่ทำงาน ซึ่งคงลืมไปว่า พนักงานที่ทำงานให้เรานั้นก็คือ คนๆ หนึ่ง ที่มีความรู้สึกนึกคิด ดังนั้นถ้าเราจะบริหารงานให้ได้ผล สิ่งแรกที่ผู้จัดการจะต้องทำก็คือ การให้ความสำคัญกับคนทำงานก่อนเรื่องอื่นๆ เช้ามา ก็ทักทายลูกน้องบ้าง กล่าวสวัสดี และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีให้กับทีมงานก่อน เพราะเมื่อทุกอย่างดี พนักงานรู้สึกดีแล้ว เรื่องงานก็ไม่ต้องพูดถึง ส่วนใหญ่ก็จะออกมาดีตามไปด้วย
  • การบริหารจัดการคือการช่วยให้ลูกน้องทำงานได้ดี คนที่เป็นผู้จัดการก็ต้องมีลูกน้องให้คอยบริหารจัดการ ซึ่งลูกน้องแต่ละคนก็จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปตามที่ได้รับมอบหมาย การที่ผู้จัดการจะต้องบริหารจัดการให้ลูกน้องสร้างผลงานที่ดีนั้น แปลว่า คนที่เป็นผู้จัดการจะต้องคอยสนับสนุน ให้ความรู้ และคำแนะนำ รวมทั้งต้องสอนงานให้กับลูกน้องตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เขาสร้างผลงานที่ดีให้กับเราให้ได้ เมื่อลูกน้องสร้างผลงานที่ดีแล้ว ตัวเราในฐานะผู้จัดการก็จะมีผลงานที่ดีตามไปด้วยนั่นเอง ดังนั้นผู้จัดการสมัยใหม่ที่อยากทำผลงานตนเองให้ดีนั้น จะต้องมีทักษะในการสอนงาน (Coaching) ให้กับลูกน้องของตน เพื่อให้เขาสร้างผลงานที่ดีให้ได้ อย่าลืมนะครับว่า ผู้จัดการไม่สามารถทำงานเองทั้งหมดได้ครับ
  • อยากให้ลูกน้องเป็นอย่างไร ผู้จัดการก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วย ผู้จัดการส่วนใหญ่มักจะมีความคาดหวังว่า ลูกน้องของตนเองจะต้องเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันขันแข็ง มาทำงานตรงเวลา มีความอดทน ไม่ท้อแท้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจที่ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ฯลฯ การที่เราจะให้ลูกน้องเป็นอย่างที่เราต้องการได้นั้น สิ่งที่สำคัญมากก็คือ ตัวหัวหน้า หรือตัวเราเอง จะต้องเป็นอย่างนั้น และจะต้องทำตัวอย่างแบบนั้นให้พนักงานเห็นอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานได้ซึมซับเอาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยตนเอง มันคงจะยากถ้าหัวหน้าอยากให้ลูกน้องมาทำงานตรงเวลา แต่ตัวเองมาสายตลอด หรืออยากให้ลูกน้องขยัน แต่ตัวเองยังขี้เกียจอยู่เลย หรืออยากให้ลูกน้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน แต่ตัวเองก็ทำงานแบบเรื่อยๆ เปื่อยๆ ฯลฯ หัวหน้าเป็นอย่างไร ลูกน้องก็มักจะเป็นแบบนั้นครับ ดังนั้น เทคนิคการบริหาจัดการที่ดีก็คือ ถ้าเราอยากให้หน่วยงานของเรา พนักงานของเราเป็นแบบใด เราในฐานะผู้จัดการก็ต้องเป็นแบบนั้นให้ได้ก่อน และทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้องเห็นอย่างเป็นธรรมชาติ
  • การบริหารจัดการคือการสร้างความสนุกสนานในการทำงาน อย่าคิดว่าการบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องของงาน ดังนั้นจะต้องซีเรียส จะต้องเข้มข้น ห้ามทำเป็นเล่นๆ แต่จะมีใครสักกี่คนที่อยากทำงานในสถานที่ทำงานที่มีแต่ความเครียด ไม่มีความสนุกสนาน ไม่มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นกันเอง การที่ผู้จัดการจะต้องบริหารงาน เพื่อสร้างผลงานโดยผ่านการทำงานของพนักงานที่เป็นลูกน้องนั้น สิ่งสำคัญก็คือ การทำให้การทำงานในแต่ละวันมีความสนุกสนานปนอยู่ด้วย ไม่ใช่เครียดทั้งวัน อาจจะมีการแบ่งเวลาพูดคุย เล่นกัน หรือมีกิจกรรมระหว่างช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับผู้จัดการได้อีกด้วย มีงานวิจัย และบริษัทต่างๆ ที่เอาเรื่องของความสนุกสนานไปใช้จริง ซึ่งผลที่ออกมาก็คือ ผลงานพนักงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเขาไม่เครียด พอไม่เครียดก็สนุกกับงาน พอสนุกกับงานก็ทำให้ผลงานดีขึ้นนั่นเอง ดังนั้น การบริหารจัดการก็คือ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยที่ตัวผู้จัดการจะต้องเป็นผู้สร้างก่อน แต่อย่างไรก็ดี คงไม่ใช่มีแต่ความสนุกเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจงานเลย
  • การบริหารจัดการคือการสร้างแรงจูงใจให้ลูกทีม คนที่เป็นผู้จัดการและอยากให้ทีมงานสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนั้น สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้จัดการคนนี้จะต้องเป็นคนที่สร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับทีมงานให้ได้ทุกๆ วัน เช้ามาก็ต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากมาทำงาน อยากลุยงานหนัก ดังนั้นเคล็ดลับสำคัญในการบริหารจัดการก็คือ ผู้จัดการจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานนั่นเอง โดยการเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก มองโลกในแง่ดี ทักทายลูกน้องก่อนตอนเช้า สอบถามทุกข์สุขพนักงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส เวลาพนักงานทำงานดี ก็ต้องให้คำชื่นชม เวลาที่ผู้จัดการโดนนายตำหนิมา ก็ต้องทิ้งไว้ในห้องนาย อย่าเอามาระบายใส่ทีมงานเด็ดขาด เพราะบรรยากาศที่สร้างมาจะพังลงทันที

เคล็ดลับเหล่านี้ ลองดูดีๆ นะครับ ว่าจริงๆ แล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปหาเรียนรู้กันที่ไหนเลย ทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราที่เป็นผู้จัดการทั้งสิ้น เริ่มที่ตัวเราเอง เปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเอง ทำตัวเองให้ผู้อื่นได้เห็นว่าเราเป็นอย่างที่ควรจะเป็น

เมื่อเราบริหารตัวเองได้ เราก็สามารถบริหารจัดการคนอื่นได้ และเมื่อเราบริหารจัดการคนอื่นได้ เราก็บริหารจัดการงานให้ประสบความสำเร็จได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s