อัตราแรกจ้างพนักงานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสำรวจค่าจ้างปี 2556 (ตอนจบ)

ตอนสุดท้ายของอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆ และเข้าทำงานในบริษัท จากที่ได้เล่าให้อ่านกันตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี วันนี้ก็เป็นวุฒิการศึกษาสุดท้ายที่มีในรายงานผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนของทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และของ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด (BMC) ซึ่งก็คือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทนั่นเอง

ผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งสำหรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทนี้ จะเป็นวุฒิการศึกษาสำหรับตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการว่าจ้างพนักงานที่วุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ปริญญาโทเลยนะครับ ไม่ใช่เปิดรับระดับปริญญาตรี แต่มีคนจบโทมาสมัครแล้วบริษัทเกิดสนใจและรับเข้าทำงาน ในกรณีหลังนี้ บริษัทส่วนใหญ่จะจ่ายผู้สมัครคนนื้ในระดับปริญญาตรีตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ครับ

ดังนั้นอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทนี้ จึงเป็นอัตราแรกจ้างที่ว่าจ้างพนักงานด้วยวุฒิการศึกษานี้เป็นขั้นต่ำเลย ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงวิเคราะห์มากขึ้นกว่าเดิม

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปี 2555

ปี 2556

P50

P75

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

20,000

22,000

25,000

วิทยาศาสตร์

19,000

20,000

22,000

คอมพิวเตอร์

18,000

20,000

23,000

บัญชี

18,000

19,000

21,000

บริหารธุรกิจ

17,000

19,000

21,000

สังคมศาสตร์

15,000

18,000

20,000

เมื่อเทียบอัตราค่าเฉลี่ยของปริญญาโทของปี 2555 เทียบกับผลของปี 2556 ก็จะพบว่า อัตราแรกจ้างเพิ่มสูงขึ้นทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลว่าปริญญาตรีขยับขึ้นเป็นเป็นเฉลี่ยกันที่ 15,000 บาท ก็เลยทำให้บริษัทที่ต้องการว่าจ้างพนักงานด้วยวุฒิปริญญาโท ก็ต้องขยับอัตราแรกจ้างของตนเองขึ้นให้ห่างออกไป เพื่อที่จะสามารถดึงดูดผู้สมัครเข้ามาได้

โดยสรุปภาพรวมของอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาในปี 2556 นั้น สามารถบอกได้เลยว่า ขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นแทบจะทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาวิชา ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ ก็น่าจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ทำให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทนำมาพิจารณาว่าอัตราแรกจ้างของบริษัทเรานั้น พอที่จะยังแข่งขันกับตลาดได้หรือไม่ เปิดรับสมัครพนักงานใหม่แล้ว มีคนมาให้เราเลือกมากพอหรือไม่ หรือประกาศไปก็พอมีมาให้เลือก แต่พอเลือกแล้ว บอกอัตราเงินเดือน ผู้สมัครต่างก็พากันปฏิเสธกันทั้งหมด เนื่องจากอัตราไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณากำหนดอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษานี้ บริษัทเองจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนว่าต้องการคนแบบไหน มีคุณสมบัติอย่างไร ตรงนี้ต้องชัดมากๆ ครับ เพราะมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถกำหนดอัตราแรกจ้างที่แข่งขันได้เลย

เช่น ถ้าบริษัทของเราต้องการวิศวกร ประเภทต่อยอดมาจากวุฒิการศึกษา ปวส. เนื่องจากต้องการวิศวกรที่ต้องลุยงาน ทนแดดทนฝน พร้อมที่จะทำงานได้ในทุกสถานการณ์ อัตราแรกจ้างของวิศกรกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง หรือในทางตรงกันข้ามบริษัทต้องการวิศวกรที่จบสายสามัญมาโดยตรง และต้องการวิศวกรที่เข้ามาใช้ความคิดวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงาน วิศกรกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง

ดังนั้นอัตราแรกจ้างที่ผมนำมาเล่าให้อ่านกัน 3 ตอนนั้น เป็นอัตราเฉลี่ยในตลาดที่ได้จากการสำรวจของ PMAT และ BMC เท่านั้น ไม่ได้แยกคุณลักษณะของคนที่องค์กรต้องการ เช่นบางองค์กรบอกว่าต้องการคนเก่งที่จบใหม่ๆ ขอเป็นระดับที่ว่าเรียนเก่งที่สุดในคณะเลยยิ่งดี องค์กรเหล่านี้จะกำหนดอัตราแรกจ้างที่สูงมาก อยู่ประมาณ P75 ของตลาดเลยก็มี ผิดกับองค์กรที่ต้องการพนักงานไม่ต้องเก่งมาก เอาเข้ามาเพื่อทำงานง่ายๆ ไม่ได้ซับซ้อนอะไร เป็นงานประจำๆ ทั่วๆไปประจำวัน ก็อาจจะกำหนดอัตราแรกจ้างที่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดกำหนดไว้ก็เป็นไปได้ครับ นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน ก็อาจจะมีการกำหนดอัตราแรกจ้างที่ต่างกันไปอีกด้วย

ผมคิดว่าสิ่งที่ฝ่ายบุคคลควรจะพิจารณาว่าอัตราแรกจ้างของเรานั้น ยังใช้การได้หรือไม่นั้น ไม่ได้อยู่ที่การจ่ายสูงกว่าบริษัทอื่น แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะดึงดูดผู้สมัครได้ตามคุณสมบัติที่เราต้องการได้จริงๆ หรือไม่ ถ้าอัตราของบริษัทยังสามารถดึงดูดคนได้ตามคุณสมบัติที่เราต้องการ ก็แปลว่าอัตราแรกจ้างของบริษัทเรายังสามารถใช้งานได้อยู่ ไม่จำเป็นต้องปรับอะไรมากมาย

อีกประการหนึ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือ องค์กรประกอบของค่าจ้าง ซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะกำหนดไว้แตกต่างกันไป บางบริษัทมีเงินเดือน และบวกด้วยค่าวิชาชีพในบางสาขาวิชา หรืออาจจะบวกด้วยค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งอาจจะทให้อัตราเงินเดือนมูลฐานที่เป็นอัตราแรกจ้างของบริษัทที่กำหนดไว้นั้นต่ำกว่าที่รายงานก็เป็นได้ แต่เมื่อรวมกับค่าจ้างอื่นๆ ที่ให้เพิ่มเติม ก็อาจจะเท่ากับ หรือสูงว่าอัตราแรกจ้างจากการสำรวจก็เป็นไปได้เช่นกัน เนื่องจากแต่ละบริษัทล้วนมีองค์ประกอบและนโยบายการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เหมือนกัน

ดังนั้นการจะนำเอาข้อมูลอะไรไปใช้ก็คงจะต้องพิจารณาพื้นฐานการจ่ายของบริษัทตนเองให้ชัดเจนก่อน เราจึงจะสามารถนำเอาข้อมูลของตลาดมาเปรียบเทียบได้บนฐานเดียวกันครับ

Advertisements

3 คิดบน “อัตราแรกจ้างพนักงานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสำรวจค่าจ้างปี 2556 (ตอนจบ)

  1. ขอบคุณ อจ. มากค่ะ น่าจะง่ายขึ้นหากเราจะทำโครงสร้างเงินเดือนแบบเริ่มๆ ใหม่เลย มีประโยชน์มากค่ะ เพราะมีคำอธิายเหตุผลประกอบพร้อม..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s