ผลงานพนักงานจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

ช่วงปลายปีอีกครั้ง เรื่องที่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจสำหรับคนที่เป็นหัวหน้า ที่มีลูกน้องต้องดูแล ก็คือเรื่องของการประเมินผลงานนั่นเอง หลายๆ บริษัทเกิดปัญหามากมายในเรื่องของการประเมินผลงานพนักงาน หัวหน้าบางคนไม่เคยรู้เลยว่าต้องประเมินผลงานลูกน้องตนเองอย่างไร บางคนก็ใช้เครื่องมือในการประเมินไม่เป็น บางคนก็ไม่กล้าที่จะประเมินผลงานตรงๆ ให้กับลูกน้องตนเอง ฯลฯ มันก็เลยทำให้การประเมินผลงาน ไม่ใช่การประเมินจากผลงานที่แท้จริงสักที

หัวหน้างานบางคนไม่เคยรู้เลยว่าผลงานของลูกน้องตนเองเป็นอย่างไร เพราะไม่เคยสนใจใส่ใจ ถึงเวลาประเมินก็ให้คะแนนไปตามที่ตนอยากจะให้ สุดท้ายเรื่องของการประเมินผลงานก็เลยเป็นเรื่องของพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องมี แต่มีแล้วกลับไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

พูดถึงเรื่องผลงานของพนักงาน เคยคิดหรือไม่ครับว่า ผลงานของพนักงานจะดี หรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อผลงานของพนักงาน เนื่องจากผู้จัดการ และหัวหน้างานปกติก็ย่อมต้องการให้ผลงานของลูกน้องตนเองออกมาดีอยู่แล้ว แต่พอลูกน้องมีผลงานออกมาแบบไม่ค่อยดี หรือผลงานแย่ ก็ไม่เคยพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง และไม่เคยหาทางแก้ไขเลย แค่ประเมินผลแล้วก็ปล่อยไว้แบบนั้น ปีหน้าปัญหาก็วนกลับมาอีก เราลองมาดูปัจจัยที่มีผลทำให้ผลงานของพนักงานออกมาไม่ดีกันว่ามีอะไรบ้าง

 • ปัญหาของตัวพนักงานเอง ปัจจัยแรกสุดเลยที่จะทำให้ผลงานของพนักงานออกมาไม่ดีก็คือ พนักงานคนนั้นมีปัญหาส่วนตัวหรือไม่ ปัญหาความขัดแย้งกับคนอื่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้ผลงานของพนักงานออกมาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ทักษะความรู้ในการทำงาน ปัจจัยที่สองที่มีส่วนทำให้ผลงานของพนักงานออกมาไม่ดี ก็คือ ทักษะและความรู้ในการทำงานของพนักงานคนนั้น มีมากน้อยแค่ไหน และมีความพร้อมแค่ไหนที่จะทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หัวหน้างานบางคนอยากให้ลูกน้องมีผลงานที่ดี แต่กลับไม่เคยใส่ใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานให้กับลูกน้องตนเองเลย แน่นอนผลงานก็ย่อมออกมาไม่ดี
 • มองไม่เห็นเป้าหมายของการทำงาน อีกสาเหตุที่มีผลทำให้ผลงานพนักงานออกมาไม่ดีตามที่หัวหน้าต้องการก็คือ พนักงานมองไม่เห็นทิศทาง และเป้าหมายของการทำงานของตนเองเลย สาเหตุก็มาจากการที่หัวหน้าไม่เคยบอกเลยว่า งานที่ต้องทำนั้นจะต้องบรรลุเป้าหมายอะไรบ้าง ไม่เคยบอกความคาดหวังว่าอยากให้ผลงานที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร พนักงานก็ไม่รู้จะต้องทำงานอย่างไร ก็เลยทำแบบที่ตนเองเข้าใจ สุดท้ายก็ไม่ตรงใจหัวหน้าสักที เพราะไม่เคยคุยกันเลย
 • ทัศนคติของพนักงาน เรื่องของทัศนคติของพนักงานต่อการทำงานก็มีผลต่อผลงานมากอยู่เช่นกัน พนักงานที่มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดี ผลงานก็จะออกมาในแนวดีหน่อย เพราะมักจะเป็นคนที่ชอบปรับปรุง และหาวิธีการทำงานให้งานออกมาดี แต่ถ้าพนักงานคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของทัศนคติ ก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำงาน และคอยที่จะหาทางป่วนงานอยู่เสมอ สร้างความขัดแย้ง และความลำบากใจให้กับหัวหน้าอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายคนพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของผลงานเป็นประจำทุกปี
 • ขาดการสนับสนุนจากหัวหน้างาน นี่เป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พนักงานผลงานออกมาไม่ดี ก็เนื่องจากหัวหน้างานโดยตรงไม่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องของการทำงาน และในเรื่องของขวัญและกำลังใจของตัวพนักงาน เวลาพนักงานมีปัญหาในการทำงาน ก็ไม่ให้ความช่วยเหลืออะไร ปล่อยให้แก้ไขกันไปเอง หรือกรณีที่พนักงานยังขาดความรู้ ก็ไม่เคยสอนงานให้ ไม่เคยวางแผนในการพัฒนาพนักงานเลย ถ้าเป็นแบบนี้ ผลงานของพนักงานจะออกมาดีได้อย่างไร จริงมั้ยครับ
 • ขาดการให้ Feedback สาเหตุนี้เป็นอีกเรื่องที่ยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกันมากขึ้น เพราะถ้าองค์กรไหนต้องการให้ผลงานของพนักงานออกมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่หัวหน้างานจะต้องทำก็คือ การให้ Feedback แก่พนักงานที่เป็นลูกน้องของตนเอง ต้องสามารถบอกพนักงานได้ว่า ผลงานในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร มีอะไรที่ดีแล้ว อะไรที่ทำให้ดีกว่านี้ได้อีก และอะไรที่ต้องปรับปรุง พร้อมกันนั้นก็ต้องอาศัยการ Coaching เพิ่มเติมเข้าไปด้วยหลังจากการให้ Feedback ผลงานก็จะดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีการให้ Feedback พนักงานก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำออกมานั้นมันดีหรือไม่ดี หัวหน้าไม่บอกอะไร พนักงานก็ย่อมจะคิดไปเองว่า ผลงานที่ทำไปนั้นต้องดีแน่นอน เพราะหัวหน้าไม่พูดอะไรเลย แต่จริงๆ แล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน ปัจจัยสุดท้ายที่จะมีผลต่อผลงานพนักงานว่าทำไมถึงออกมาไม่ดีก็คือ สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของตัวงานเอง ที่ทำให้พนักงานเหนื่อยล้า จนมีผลต่อผลงาน หรือแม้แต่เรื่องของทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานที่ไม่พร้อม และไม่เอื้ออำนวยให้พนักงานสร้างผลงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ กำลังคน หรือการสนับสนุนในด้านต่างๆ ของหัวหน้าและผู้บริหาร

เห็นหรือไม่ครับว่า การที่ลูกน้องของเราทำผลงานออกมาได้ไม่ดีนั้น มีสาเหตุมากมายหลายประการ อย่ามัวแต่ไปโทษที่ตัวลูกน้องฝ่ายเดียว เพราะการที่ลูกน้องของเราผลงานออกมาไม่ดีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากตัวหัวหน้าเอง และน่าจะเป็นส่วนที่เยอะด้วย

หัวหน้าที่ไม่เคยบอกเป้าหมาย ไม่เคยบอกว่างานที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ไม่เคยสอนงาน หรือให้คำแนะนำการทำงานเลย แค่นี้ ผมก็เดาได้เลยว่า ผลงานของลูกน้องคนนั้นต้องออกมาแบบมีปัญหาแน่นอน

ยกเว้นท่านจะมีลูกน้องเป็นอัจฉริยะที่สามารถเข้าใจหัวหน้าได้หมด และพัฒนาตัวเองได้ทุกเรื่อง

Advertisements

2 คิดบน “ผลงานพนักงานจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

 1. ตรงที่สุดเลยค่ะอาจารย์ ที่ บ.ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ (เจ้าของ)ปากบอกว่าให้ความสำคัญเรื่องคนที่สุด แต่เวลางานมาเอางานไว้ก่อนยังไม่ต้องอบรม (ไม่เอางานตอนนี้แล้วจะเอางานตอนไหน) เวลาไม่มีงานมา บอกไม่มีเงิน ต้องประหยัด

  เสนอให้ทำโครงสร้างเงินเดือนแต่ละตำแหน่งงาน บอกจะทำทำไม เพราะจะมีผลให้ คชจ.บ.เพิ่มขึ้น อีกอย่างเดี่ยว พนง.รู้ว่าตัวเองต่ำกว่าโครงสร้างจะเป็นเหตุให้เรียกร้องหรือไม่ทำงานหรือทำงานน้อยลง

 2. ทำงานบริษัทนึง
  หัวหน้าดีมาก
  แต่มีพนักงานประจำที่หาวยแตกมาก
  กร่างวางอำนาจ….พนักงานคนไหนมาใหม่ทำอะไรไม่พอใจไม่ฟังเหตุผล…จะเหวี่ยงใส่ตลอด
  พนักงานมาใหม่ออกเป็นว่าเล่น. ไม่มีเด็กใหม่อยู่เลย
  มีแต่พวกของตนอยู่กันรอด
  เจอพวกแบบนี้ก้แย่
  หนีไม่พ้นยอมลาออกดีกว่า
  งานน่ะเหนื่อยกายมากๆ กลับบ้านเพลียสลบตลอด
  แต่ต้องมาเหนื่อยใจเพิ่มอีกโดนเหวี่ยงใส่ทุกวัน
  ขายสินค้าไม่ได้ก็หักเงินพนักงาน
  ฯลฯ
  บริษัทแบบนี้ลาขาดอย่างเดียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s