อนาคตของบริษัท กับการพัฒนาพนักงาน

เมื่อวานได้เขียนถึงเรื่องราวของการสรรหาคัดเลือกพนักงาน กับอนาคตของบริษัท ว่าถ้าผู้บริหารต้องการให้บริษัทเติบโตต่อไปได้ ก็คงต้องมีการวางระบบการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่สามารถเข้ามาพัฒนาบริษัทให้เติบโตต่อไปได้ ซึ่งก็คือ พนักงานที่มีศักยภาพนั่นเอง วันนี้จะมาต่อในเรื่องของการพัฒนาพนักงานบ้าง ว่าเรื่องราวของการพัฒนาพนักงานนั้นจะมีผลต่ออนาคตของบริษัทมากน้อยอย่างไรกันบ้าง

อย่างที่หลายๆ ท่านทราบอยู่แล้วว่า ทุกบริษัท ทุกองค์กรที่เกิดขึ้นมานั้น ล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะเติบโต และสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในระยะยาว บางองค์กรตั้งเป้าหมายไว้อย่างสูงส่ง ว่าจะต้องเป็นที่ 1 หรือไม่ก็ที่ 2 ในตลาด การที่องค์กรจะไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นั้น นอกจากการสรรหาคนที่มีความพร้อม มีศักยภาพสูงแล้ว เมื่อพนักงานกลุ่มนี้เข้ามาทำงานในองค์กร องค์กรก็ต้องมีระบบในการดูแล และพัฒนาพนักงานเหล่านี้ให้มีความสามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตให้ได้

ผู้บริหารบางคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคนนั้น ส่วนมากมักจะให้เหตุผลว่า

“พัฒนาไปทำไม เปลืองเงิน เปลืองงบประมาณ พัฒนาไปแล้ว พนักงานเองก็ไม่เห็นจะทำอะไรดีขึ้นเลย สู้เอาเวลาที่ไปพัฒนานั้นมานั่งทำงานหาเงินให้บริษัทดีกว่า”

เมื่อคิดและเชื่อแบบที่ว่า ผลก็คือ ผู้บริหารจะพยายามให้พนักงานทำงานโดยที่ไม่มีการส่งไปฝึกอบรมหรือพัฒนาอะไรเลย แล้วสุดท้ายองค์กรนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

  • พนักงานไม่รู้เรื่องราวของโลกภายนอก พนักงานที่มัวแต่ทำงานอย่างเดียวโดยไม่มีการส่งไปเปิดหูเปิดตา และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ บ้าง ก็จะทำให้พนักงานเหล่านี้ ขาดความรู้ใหม่ๆ เวลาที่ใครพูดกันในเรื่องอะไรใหม่ๆ ก็จะไม่รู้เรื่อง อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะพัฒนาการทำงานของตนให้ดีขึ้นด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้เลย สุดท้ายก็ทำงานแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ความเจริญไปไกลแค่ไหนแล้วก็ตาม ก็ยังคงทำงานแบบเดิมๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ผลงานพนักงานไม่ดีขึ้นเลย ผลจากการไม่พัฒนาพนักงานบ้าง ผลก็คือ พนักงานแต่ละคนก็ทำงานแบบเดิมๆ ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีการพัฒนา ไม่มีการปรับปรุง ไม่มีการต่อยอดสิ่งดีๆ ใหม่ๆ ให้เข้ามาใช้ในการทำงานของบริษัท ผู้บริหารเองก็มักจะคาดหวังผลงานของพนักงานว่าจะต้องดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่เคยที่จะคิดพัฒนาพนักงานของตนเอง แล้วผลงานของพนักงานจะดีขึ้นได้อย่างไร พนักงานไม่สามารถตรัสรู้เรื่องใหม่ๆ ได้เองครับ
  • ผลงานขององค์กรไม่ขยับไปไหน องค์กรที่ตั้งเป้าหมายสูง ย่อมต้องการคนที่มาพัฒนาและทำให้บริษัทก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และการที่บริษัทไม่เคยคิดที่จะพัฒนาพนักงาน ก็ย่อมทำให้พนักงานคิดต่อยอดงานของบริษัทไม่ได้ หรือถ้าคิดได้ ก็จะช้าเกินไป ซึ่งการที่พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะในการทำงานเลยนั้น ก็ย่อมทำงานเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้นั้นไม่สามารถที่จะบรรลุได้ หรือถ้าจะบรรลุได้ ก็ช้ามาก

ผิดกับบริษัทที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาว่ามีผลต่ออนาคตของบริษัทอย่างมากมาย บริษัทเหล่านี้จะมีการวางแผนการพัฒนาให้กับพนักงานแต่ละคนตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละตำแหน่ง และแต่ละระดับงาน เพื่อทำให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานในแง่มุมต่างๆ อยู่เสมอ

ผู้บริหารของบริษัทจะมองจากวิสัยทัศน์ของบริษัทลงมาว่า ถ้าองค์กรของเราอยากจะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ในอีก 5 ปีข้างหน้า เราจะต้องทำอย่างไร และสิ่งที่เราจะต้องทำนั้น เราจะต้องมีความรู้ ทักษะ และต้องใช้ความสามารถอะไรบ้างที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายนั้นได้ตามเวลาที่เราต้องการ

เมื่อรู้แล้วว่าองค์กรต้องการคนแบบไหนบ้าง เราก็สามารถวางแผนการพัฒนาคนได้อย่างตรงกับเป้าหมายขององค์กร มีการเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้

อย่าลืมนะครับว่า การที่องค์กรเติบโตได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่เจ้าของบริษัทแค่เพียงกลุ่มเดียว แต่อยู่ที่พนักงานทุกคนที่เรารับเข้ามาทำงานด้วย ถ้าพนักงานส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ที่พร้อมต่อการพัฒนาบริษัทแล้ว อย่าหวังเลยว่าบริษัทจะเติบโตไปได้ตามเป้าหมายที่เจ้าของตั้งเอาไว้

ดังนั้นถ้าอยากให้ธุรกิจของเราบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จงอย่าเพิกเฉยต่อการพัฒนาพนักงาน เมื่อเราสามารถหาพนักงานที่มีศักยภาพสูงเข้ามาได้แล้ว เราก็ควรจะใช้งานเขาอย่างเหมาะสม และอย่าลืมพัฒนาเขาเพื่อให้เขาเติบโตต่อไป และสามารถใช้ความรู้ใหม่ มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ในมุมมองของพนักงานเอง เขาเองก็ต้องการได้รับการพัฒนาเช่นกัน พนักงานส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะทำงานแบบเดิมๆ คิดแบบเดิมๆ ต่างก็ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทั้งๆ ถ้าบริษัทสามารถที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานได้ตรงกับแผนพัฒนาของพนักงานเองด้วยแล้ว จะยิ่งทำให้พนักงานกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนในการกำหนดอนาคตของบริษัท และทำให้บริษัทเติบโตไปสู่วิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ได้อย่างดี

ผมเชื่อว่าขณะนี้ องค์กรได้วางเป้าหมายปีหน้าไว้แล้วอย่างชัดเจน คำถามคือได้มีวางแผนการพัฒนาพนักงานในปีถัดไปไว้บ้างหรือยังครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s