ผู้จัดการกับการสร้าง Engagement ในทีมงาน

เรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายๆ องค์กรพยายามที่จะสร้างให้ได้ เพราะเชื่อว่า เมื่อไหร่ที่พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร เมื่อนั้นผลงานของพนักงานก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผลงานพนักงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผลงานขององค์กรดีขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Coaching ให้ดีต้องเลือกวิธีการ Coach ให้เหมาะกับพนักงาน

ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการ Coaching มาหลายตอน ซึ่งก็น่าจะทำให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพของคำว่าการ Coaching ได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากสิ่งที่ผมประสบมาก็คือ คนส่วนใหญ่มักจะมองการ Coaching ในแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก มายืนพูด ยืนสอน หรือนั่งคุยกันเล็กๆ น้อยๆ หรือสอนงานแนะนำงานกันเล็กน้อย ก็ถือเป็นการ coaching กันแล้ว ซึ่งเอาเข้าจริงๆ มันไม่ใช่แค่นั้น

GROW เครื่องมือการ Coach โดยการใช้คำถาม

พูดถึงเรื่องการ Coaching ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนจะคิดและจินตนาการไปถึง บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีความชำนาญ มีความสามารถในเรื่องนั้นๆ ทำการ Coaching โดยการยืนสอน ให้คำแนะนำ และบอกถึงขั้นตอนต่างๆ ในการทำให้งานดีขึ้น ซึ่งภาพส่วนใหญ่ก็คือ ผู้ Coach จะเป็นผู้พูดเยอะกว่าผู้ถูก Coach แต่ยังมีเทคนิคในการ Coaching อีกแนวทางหนึ่งซึ่งผู้ Coach ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะ เพียงแต่ใช้คำถามถามไปยังผู้ถูก Coach เพื่อให้ได้คิด วิเคราะห์ หามุมมองต่างๆ ของตัวเอง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการคิด และตัดสินใจ รวมทั้งยังเป็นการสอนงานที่เน้นให้ผู้ถูกสอนได้คิดเอง ได้ลงมือทำเอง และหาคำตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดย Coach เป็นคนถามไปเรื่อยๆ ให้คิดให้ถูกทางเท่านั้น

ผู้จัดการกับการเป็นCoach ที่ดี

ต่อจากเรื่องเมื่อวานนี้ที่เกี่ยวกับการ Coaching เพื่อพัฒนาผลงาน องค์กรที่มีการนำเอา Competency มาใช้เพื่อการพัฒนาผลงานพนักงานนั้น มักจะหนีเครื่องมือการพัฒนาตัวหนึ่งไม่พ้น ก็คือ Coaching เพราะถือเป็นบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารที่ต้องบริหารผลงานพนักงาน จะต้องทำหน้าที่เป็น Coach ที่ดีด้วย

การสอนงาน เพื่อพัฒนาผลงาน (Coaching for Performance) ทำกันอย่างไร

ในยุคนี้เรื่องของการพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยม และความสำคัญอย่างมากในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังจะสังเกตได้จากเครื่องมือในการพัฒนาใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาออกมา ตั้งแต่เรื่องของ Competency ไปถึงเรื่องของ Training Roadmap ไปเรื่องของ IDP หรือแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล นอกจากแผนการพัฒนาแล้ว วิธีการพัฒนาพนักงานก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกหลายวิธีนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมดั่งในอดีตที่นิยมกันมาก ในยุคนี้เครื่องมือการพัฒนาที่ได้รับความนิยมมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Coaching