การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการสายงาน ตอนที่ 1

empretentionเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนับวันก็ทวีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรมากขึ้น แต่ละองค์กรพยายามที่จะหาวิธีการ ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี เพื่อที่จะเป็นระบบที่สร้างพลังในการดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจให้พนักงานทำงานกับองค์กร สร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

แต่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีนั้น มีแค่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดีแค่นั้นไม่พอ จะต้องอาศัยผู้จัดการสายงานต่างๆ ในองค์กรมาช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลในฝ่ายงานของตนเองด้วย เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ในปัจจุบันนี้หลักสูตรเรื่องของ การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการสายงาน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า HR for Line Manager หรือบางแห่งเรียกว่า HR for Non HR เป็นที่แพร่หลายกันมากขึ้น ผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่ และขนาดกลางต่างก็เริ่มให้ความสำคัญกับการบริหารคน และรู้ว่าการบริหารคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากผู้จัดการสายงานด้วยส่วนหนึ่ง

มีผู้บริหารสายงานส่วนใหญ่ที่มักจะถามว่า ทำไมเขาต้องมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย ทั้งๆ ที่งานนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลอยู่แล้ว

ผมคิดว่าหลายท่านคงน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้ว แต่ก็ขอตอบอีกสักครั้งว่า จริงๆ แล้วการบริหารทรัพยากรบุคคลของฝ่ายบุคคลนั้นเขาทำหน้าที่ในมุมของระบบการบริหารของทั้งองค์กรมากกว่า และฝ่ายบุคคลเองก็ไม่ได้รู้จักพนักงานดีเท่ากับผู้จัดการฝ่าย หรือหัวหน้างานโดยตรง ดังนั้นการบริหารพนักงานที่ดีนั้น ย่อมมาจากหัวหน้างานโดยตรงก็น่าจะมีผลกระทบที่มากกว่าอยู่แล้ว ดังนั้นองค์กรใหญ่ๆ จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เพราะคนที่จะดูแล เก็บรักษาคน และจูงใจคน ก็คือผู้จัดการสายงานต่างๆ ในองค์กร แต่ก็ต้องดูแลในขอบเขตของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้นั่นเอง

เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลคืออะไรกันแน่

ขอย้อนกลับสู่ความรู้พื้นฐานกันอีกสักครั้งนะครับ ทราบหรือไม่ครับว่า เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลคืออะไร ทำไมองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลด้วย คำตอบก็คือ เป้าหมายหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรก็คือ

  • ดึงดูด (Attract) คือ การทำให้พนักงานหรือคนภายนอกอยากเข้ามาทำงานในองค์กรนี้ ซึ่งอาจจะทำงานด้วยแล้วรู้สึกดี รู้สึกถึงความก้าวหน้า มั่นคง และเติบโตไปได้
  • เก็บรักษา (Retain) คือการทำให้พนักงานที่เป็นคนเก่ง มีศักยภาพ ที่ทำงานอยู่ในองค์กร รู้สึกอยากทำงานกับองค์กรนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่อยากออกไปไหน หรือเปลี่ยนงานไปไหน อยากที่จะอยู่สร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรต่อไปเรื่อยๆ
  • จูงใจ (Motivate) คือ การสร้างพลัง และแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัท เพื่อให้พนักงานรู้สึกอยากที่จะทำงาน อยากที่จะมาทำงาน อยากที่จะสร้างผลงานให้กับบริษัท และอยากที่จะทำให้บริษัทเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องด้วยการทำผลงานที่ดี

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบันจึงเกิด Model ที่เรียกกว่า HR Value Chain ขึ้น ตามภาพข้างล่าง ซึ่งเป็น Model ที่ผมได้คิดดัดแปลงมากจากกระบวนการในการบริหารทรัพยกรบุคคลปกติ เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

HR value chain

ภาพนี้เป็นสิ่งที่บอกเราถึงกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักๆ ตั้งแต่ต้น ซึ่งประกอบไปด้วย การหาคนเก่งและเหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้คนเก่งนั้นสามารถที่จะพัฒนาต่อได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ และก็นำเอาผลงานนั้นมาใช้ในการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและระบบการทำงานให้เอื้อต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

และการที่จะทำให้องค์กรได้ผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ สิ่งที่องค์กรจะต้องทำก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี เพื่อให้คนที่ดีมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่ดี และไม่อยากจากไปทำงานที่อื่น ดังนั้นกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักๆ ทั้ง 5 ประการจึงมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่ผู้จัดการสายงานทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารด้วยเช่นกัน

ผมจะเขียนให้อ่านต่อเนื่องกันไปวันละ 1 เรื่องตาม model HR Value chain ที่ให้ไว้ข้างต้น โดยจะบอกถึงความสำคัญของ Line Manager ในการบริหารทรัพยากรบุคลในแต่ละกระบวนการ และบทบาทของ Line Manager สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละกระบวนการว่าจะต้องมีบทบาทและปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้ระบบการบริหารคนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มิฉะนั้นก็จะเข้าข่ายว่า “ได้คนไม่เหมาะ พัฒนาก็ยาก ผลงานก็ไม่ออก ไม่คุ้มค่าจ้าง”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s