นโยบายทำงานที่บ้าน เหมาะกับพนักงานแบบใด

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสคุยกับลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเริ่มนำนโยบายการทำงานจากที่บ้านมาใช้ในบริษัท โดยเริ่มจากให้พนักงานสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้ 1 วันในสัปดาห์ และมาทำงานที่บริษัท 4 วัน ซึ่งสอบถามผู้บริหารบริษัทไปว่าผลเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้ก็คือ ความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่พอทำไปสักพัก สิ่งที่ผู้บริหารสังเกตเห็น และวัดได้อย่างชัดเจนก็คือ ผลผลิตต่อหน่วย หรือ Productivity ในภาพรวมกลับลดลง เมื่อเทียบกับก่อนใช้นโยบายนี้ แล้วสาเหตุมาจากไหนกัน

ขนาดของใจ จะให้กว้างหรือแคบ อยู่ที่ตัวเราเอง

วันนี้เอานิทานเซนมาให้อ่านกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนาดของใจว่า ทำไมบางคนใจกว้างมากมาย แต่บางคนกลับมีใจที่คับแคบ เรื่องราวมีอยู่ว่า

เคล็ดลับง่ายๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

พูดถึงคำว่า “แรงจูงใจ” ผมคิดว่าหัวหน้างานทุกคน ทุกระดับ ล้วนต้องผ่านการศึกษา อบรม และพัฒนากันในเรื่องนี้มาไม่มากก็น้อย เนื่องจากคนที่เป็นหัวหน้านั้น จะต้องทำงาน และสร้างผลงานโดยอาศัยลูกน้องแต่ละคนที่ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดี เพื่อให้ผลงานของตนเองออกมาดี และทำให้ผลงานของหัวหน้าอย่างเราๆ ดีไปด้วย

อยากได้คนดี คนเก่ง เข้ามาทำงาน ก็ต้องลงทุนกันหน่อย

ระยะนี้มีหลายองค์กรที่เข้ามาหารือเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ในประเด็นว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้เราได้คนเก่ง และคนดี ที่เหมาะสมกับองค์กรเข้ามาร่วมงาน โดยพยายามที่จะปรับปรุงระบบบริหารเงินเดือน ปรับปรุงอัตราเงินเดือน และโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อที่จะทำให้การดึงดูดรักษาคนสามารถทำได้อย่างเต็มที่

พนักงานแบบไหนที่องค์กรคุณต้องการ

ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปได้นั้น ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรอันดับแรกๆ ที่มีความจำเป็นมากในการที่จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ ด้วยความเชื่อที่ว่านี้ ปัจจุบัน เรื่องของแนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร และองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร ฯลฯ ระบบ HR เหล่านี้ องค์กรต่างๆ ก็พยายามที่จะสร้างและพัฒนาระบบให้สามารถที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานในองค์กรได้มากขึ้นเรื่อยๆ