กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบใดที่สามารถดึงดูด และรักษา คนเก่งไว้ได้

วันนี้ก็จะยังเป็นผลการวิจัยของ SHRM อีกเช่นเคย แต่จะเป็นเรื่องของการหาวิธีในการดึงดูด รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร โดย SHRM ได้ใช้คำถามว่า “Over the next 10 years, which of the following tactics do you believe will be most effective in attracting, retaining and rewarding the best employees in your organization?” แปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า ในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้านี้ Tactics ใดบ้างที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะดึงดูด รักษา และให้รางวัลแก่พนักงานที่ยอดเยี่ยมในองค์กร

ซึ่งผลจากการทำวิจัยนี้ ก็ออกมาเป็นอันดับดังต่อไปนี้ครับ

  • อันดับหนึ่ง สร้างระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น คือการที่จะดึงดูด รักษา และ reward คนเก่งขององค์กรนั้น Tactic แรกที่คนส่วนใหญ่ตอบก็คือ การสร้างระบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัน และเวลาการทำงาน การให้ทำงานที่บ้านได้บ้าง หรือการให้อิสระในการทำงานที่สอดคล้องกับสไตล์การใช้ชีวิตของพนักงานให้มากขึ้น
  • อันดับที่สอง สร้างวัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือ มีการสื่อความอย่างเปิดเผย และมีความเป็นธรรม หรือแปลง่ายๆ ว่า องค์กรเองจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง เพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรเองในสายตาของคนภายนอก อีกทั้งก็ต้องมีระบบการสื่อความอย่างเปิดเผย ไม่มีการหมกเม็ดเรื่องราวต่างๆ ไว้ โดยไม่ทำให้โปร่งใส นอกจากนั้นก็ต้องมีความเป็นธรรมในการบริหารบุคคลในด้านต่างๆ
  • อันดับที่สาม สร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พนักงานที่เก่งๆ ย่อมต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน ดังนั้นองค์กรจึงควรที่จะมีการสร้างระบบความก้าวหน้าในการทำงานในองค์กรที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม อาศัยระบบคุณธรรม ไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ พนักงานเองต้องรู้ว่าตนเองจะสามารถเติบโตไปไหนได้บ้างด้วยเงื่อนไขอะไร
  • อันดับที่ 4 เสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่าคู่แข่ง อันดับนี้เป็นเรื่องของระบบการบริหารค่าตอบแทน ซึ่งพนักงานที่เก่งๆ มักจะมองว่า ตัวเขาเองก็ย่อมจะสมควรได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าตลาดทั่วไป หรือสูงกว่าคู่แข่งขัน ดังนั้นถ้าบริษัทสามารถที่จะสร้างระบบบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนเก่งด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้สามารถเก็บรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้ได้ดีกว่า
  • อันดับที่ 5 มีระบบการพัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง คนเก่งก็ยังต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นองค์กรจึงควรจะมีระบบการพัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง และปฏิบัติได้จริงๆ ไม่ใช่แค่เป็นนโยบายกำหนดไว้อย่างสวยหรู แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วไม่เคยมีการพัฒนาพนักงานกันอย่างต่อเนื่องเลย

Tactic 5 อันดับข้างต้น ก็คือหลักๆ ที่พนักงานมองว่านี่คือสิ่งที่องค์กรควรจะสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะดึงดูด รักษา และให้รางวัลคนเก่งขององค์กร

ดังนั้นบริษัทใดที่ต้องการที่จะเก็บรักษาคนเก่งที่เราพัฒนามาอย่างดี เพื่อไม่ให้ไปอยู่กับคู่แข่ง หรือต้องสูญเสียพนักงานไปอย่างง่ายๆ โดยไม่มีเหตุผล ก็ต้องเริ่มพิจารณาดูระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองว่า ในองค์กรของเรานั้นมีระบบบริหารบุคคลที่ตอบโจทย์ 5 ข้อข้างต้นหรือไม่

จากประสบการณ์ของผมเอง ผมสังเกตเห็นว่า ในข้อหนึ่ง ที่เป็นเรื่องของการสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานนั้น บ้านเราก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มจากวัน และเวลาในการทำงานก่อนเลย ส่วนเรื่องอื่นๆ ยังไม่ค่อยเห็นมากนัก แค่เพียงบางองค์กรขยับเวลาให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ก็ทำให้พนักงานรู้สึกดี และรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานมากขึ้น คนเก่งๆ เองก็ไม่อยากจะไปทำงานกับองค์กรอื่นที่ไม่มีความยืดหยุ่นแบบนี้ แต่บ้านเราเองก็ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่นะครับ เพราะจะมีก็กับบริษัทใหญ่หน่อย และลักษณะงานเอื้ออำนวยต่อการทำระบบให้ยืดหยุ่นได้บ้าง

อีกเรื่องที่องค์กรในประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ เรื่องของการสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานองค์กร เพื่อทำให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในองค์กร เรื่องของ Career Path เป็นเรื่องที่เริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนให้เหนือกว่าคู่แข่งนั้นในบ้านเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่สิ่งที่เห็นก็คือ บริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการแข่งขันในเรื่องค่าตอบแทนมากขึ้น เริ่มมีการเปรียบเทียบกับตลาดมากขึ้น เพื่อที่จะได้รู้ว่า บริษัทเราจะต้องบริหารค่าตอบแทนอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แต่มีน้อยองค์กรที่กล้าฟันธงว่า บริษัทเราจะจ่ายสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ส่วนเรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้น เป็นเรื่องที่ HR บ้านเราให้ความสำคัญมานานพอสมควร ดังจะเห็นได้จากระบบ Competency ที่เกือบทุกองค์กรจะต้องมี ระบบพัฒนาเองก็มีการวางระบบที่ชัดเจน แต่ปัญหาก็คือ ไม่ได้นำไปใช้อย่างจริงจัง ผู้จัดการบางคนยังไม่รู้เลยว่า Competency คืออะไรทั้งๆ ที่มีมานานแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่รู้บทบาทของตนเองเลยว่า จริงๆ แล้วตนเองจะต้องทำหน้าที่วางแผนพัฒนาพนักงานตามระบบ competency ที่วางไว้อีกด้วย ผลสุดท้ายก็คือ ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก็เป็นแค่เพียงระบบสวยหรู แต่ไมได้เอาไปใช้พัฒนาคนอย่างจริงจัง

แล้วองค์กรของท่านล่ะครับ เริ่มวาง Tactic ในการรักษาคนเก่งไว้บ้างหรือยังครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s