เคล็ดลับง่ายๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

พูดถึงคำว่า “แรงจูงใจ” ผมคิดว่าหัวหน้างานทุกคน ทุกระดับ ล้วนต้องผ่านการศึกษา อบรม และพัฒนากันในเรื่องนี้มาไม่มากก็น้อย เนื่องจากคนที่เป็นหัวหน้านั้น จะต้องทำงาน และสร้างผลงานโดยอาศัยลูกน้องแต่ละคนที่ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดี เพื่อให้ผลงานของตนเองออกมาดี และทำให้ผลงานของหัวหน้าอย่างเราๆ ดีไปด้วย

ถ้าใครได้ศึกษาเรื่องของทฤษฎีในการสร้างแรงจูงใจกันอย่างจริงๆ จังๆ จะเห็นว่า มีทฤษฎีที่ว่ากันด้วยเรื่องนี้มากมาย มีนักทฤษฎี นักวิชาการ นักจิตวิทยา ที่ทำการทดลอง วิจัย ในเรื่องของปัจจัยที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับคนเราว่ามีอะไรบ้าง จนบางครั้งเราเองในฐานะของผู้ปฎิบัติก็เกิดอาการงงๆ ว่าแล้วเราจะใช้ทฤษฎีไหนดี ในการมาสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของเรา

ผมเองคิดว่าเราเองคงจะไม่สามารถนำเอาทฤษฎีตรงๆ มาใช้ในการทำงานจริงๆ ได้ทั้งหมด คงต้องอาศัยการประยุกต์ ยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานนั้น ผมคิดว่าถ้าใครไม่เคยเรียนเรื่องเหล่านี้มา ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาทฤษฎียากๆ มานั่งอ่าน หรือนั่งเรียนกัน วิธีง่ายๆ ก็คือ ให้ถามตัวเองว่า ถ้าเราจะอยากทำงาน หรือ จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ อะไรคือสิ่งที่จะมีกระตุ้น และสร้างพลังให้เราสามารถทำได้อย่างที่เราคิดไว้

การที่หัวหน้าจะสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องได้ ก็ต้องคิดกับตัวเองก่อนว่า ถ้าเราเป็นลูกน้อง เราต้องการหัวหน้างานแบบไหนที่จะทำให้เราอยากจะทำงานให้อย่างเต็มใจ และพอใจ ลองนั่งนิ่งๆ แล้วทำเป็นรายการลงในกระดาษเปล่าดูก็ได้นะครับ ว่าจะมีอะไรบ้างที่หัวหน้าทำแล้วจะสร้างแรงจูงใจให้กับเราได้จริงๆ

พอคิดได้แล้ว ก็ให้คิดต่อไปว่า แล้วลูกน้องของเราเองล่ะ ต้องการอะไรเพื่อที่จะทำให้เขาอยากจะทำงานให้เราด้วยความเต็มใจและพอใจเช่นกัน
จากการทำแบบฝึกหัดคล้ายๆ แบบนี้ กับกลุ่มผู้เข้าสัมมนาในหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาที่ผมบรรยายให้กับลูกค้าในหลายๆ รุ่น ก็สามารถสรุปออกมาเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ

  • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการให้เกียรติ นี่คืออันดับแรกที่พนักงานส่วนใหญ่เขียนมาว่า หัวหน้างาน และผู้จัดการควรจะปฏิบัติต่อลูกน้องตนเองด้วยความเคารพในสิทธิของกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานในลักษณะเดียวกับที่เราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรานั่นเองครับ เช่น พูดจาด้วยน้ำเสียงที่จริงใจ สุภาพ ไม่ขึ้นเสียง หรือแสดงกิริยาก้าวร้าว โดยเฉพาะการมองพนักงานระดับล่างๆ หรือลูกน้องว่า เป็นคนในระดับที่ต่ำกว่าเรา ดังนั้นเราจะพูดเอะอะ โวยวายอะไรกับเขาก็ได้ เพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า บางคนถึงกับชี้หน้าด่าลูกน้องต่อหน้าคนอื่นเลยก็มี เพราะต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจ และอย่ามาหือกับตนนะ การแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับลูกน้องนั้น เป็นปัจจัยที่จะทำให้พนักงานของเราหมดพลัง หมดแรงจูงใจในการทำงานให้กับหัวหน้าอย่างแน่นอน เพราะพนักงานจะรู้สึกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจ และคิดว่าทำไมนายถึงต้องมาแรงกับเราแบบนี้ เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงเลย พนักงานบางคนบ่นดังๆ ออกมาให้เราได้ยินเลยว่า “ไม่รู้ชาติที่แล้วไปทำเวรทำกรรมอะไรกับนายมา ชาตินี้ถึงโดนนายด่าแบบไม่ยั้งเลย” ผมเองคิดว่าการให้เกียรติคนอื่นนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละครับว่าจะอยากทำหรือเปล่า พนักงานเองก็จะรู้สึกดีมาก ถ้านายปฏิบัติกับพนักงานอย่างให้เกียรติ และเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ยิ่งนายระดับสูงในองค์กร ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างให้เกียรติด้วยแล้ว พนักงานจะยิ่งรู้สึกเคารพ และจะให้เกียรตินายกลับบ้าง ยิ่งไปกว่านั้นจะเกิดพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนายดีๆ แบบนี้
  • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม อันดับที่สองของปัจจัยที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้ ก็คือ หัวหน้าจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และแสดงออกถึงความไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การควบคุมดูแลการทำงาน การให้รางวัลการทำงาน การประเมินผลงาน หัวหน้างานบางคน รู้สึกชอบ รัก พนักงานบางคน ก็จะพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่พนักงานคนนั้นเป็นพิเศษ จนทำให้พนักงานคนอื่นในทีมรู้สึกได้ ในทางตรงกันข้าม หัวหน้างานบางคนรู้สึกไม่ชอบหน้าพนักงานบางคน ก็จะไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ จะเป็นอะไรช่าง ไม่รู้เรื่องอะไรใดๆ ทั้งนั้น อยากออกก็ออกไป อยากอยู่ก็อยู่ไปแบบนี้ ถ้ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในทีมงานของเรา สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ความขัดแย้งภายในทีมงานเราเอง การเมืองภายในทีม การแทงกันข้างหลัง ฯลฯ แล้วแรงจูงใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร จริงมั้ยครับ
  • ให้ความสำคัญ ความใส่ใจ และให้รางวัลแก่พนักงานเมื่อพนักงานทำผลงานได้ดี นี่ก็เป็นอีกหลักเกณฑ์ง่ายๆ ที่รู้กันทั่วไป แต่กลับไม่ค่อยเห็นใครเอามาใช้อย่างจริงจังในทางปฏิบัติ รางวัลในที่นี้ผมจะหมายถึงรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินมากกว่าที่เป็นตัวเงินนะครับ เพราะเรื่องของรางวัลที่เป็นตัวเงินนั้น หัวหน้างานบางระดับแทบจะไม่สามารถให้รางวัลในรูปตัวเงินแก่พนักงานได้เลย แต่สิ่งที่เราสามารถให้พนักงานได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานในระดับไหนก็ตาม ก็คือ คำชื่นชม การขอบคุณ การชมเชยต่อหน้าคนอื่น หัวหน้าบางคนคิดว่า การให้รางวัลในรูปตัวเงินจะเป็นตัวสร้างแรงจูงใจได้ดี แต่เอาเข้าจริงๆแล้ว มันจะไม่ได้ผลในแง่ของการสร้างแรงจูงใจมากนัก เช่น การขึ้นเงินเดือนเยอะๆ พนักงานได้เงินแล้ว มันก็จบไป พลังและแรงจูงใจก็จะค่อยๆ ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหัวหน้าให้การชื่นชมในผลงาน ให้คำขอบคุณ และมีการชมเชยพนักงานต่อหน้าคนอื่น และยังพยายามที่จะสร้างและพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงใจด้วยแล้ว สิ่งนี้เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นพลัง และสร้างแรงจูงใจที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานได้มากกว่ารางวัลที่เป็นตัวเงิน ซึ่งจะจะทำให้พนักงานรู้สึกมีแรงบันดาลใจ และมีพลังที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

แค่เคล็ดลับ 3 ประการข้างต้น ถ้าหัวหน้าคนไหนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และอย่างจริงใจ แล้ว ผมเชื่อว่า พนักงานในทีมอย่างน้อยก็ 95% จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานอย่างแน่นอนครับ

เริ่มต้นการทำงานในแต่ละวันด้วย การเดินเข้ามาในบริษัทด้วยรอยยิ้ม และคำทักทายลูกน้อง ถามไถ่ทุกข์สุขของลูกน้องก่อน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานแต่ละวัน แค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงจูงใจที่ดีแล้วครับ จากนั้นก็ค่อยต่อด้วยเคล็ดลับ 3 ประการข้างต้น รับรองว่า ทีมงานทุกคนของเราจะมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเปี่ยมล้น และทำงานอย่างมีความสุขแน่นอนครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s