บัญญัติ 10 ประการของสุดยอดผู้จัดการ

จะทำอย่างไรให้เราเป็นหัวหน้างานที่ดี และเป็นผู้จัดการที่ดี หรือจะทำอย่างไรให้ผู้จัดการในบริษัทของเราเป็นผู้จัดการที่ดี คำถามเหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายสำคัญของคนที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพราะถ้าเราสามารถสร้างผู้จัดการที่ดีได้ในองค์กรของเรา ผลงานทั้งในเรื่องคน และเรื่องงาน ก็จะออกมาดี และตรงตามสิ่งที่องค์กรคาดหวัง แล้วอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้เราเป็นผู้จัดการที่ดีได้

จากหนังสือ First Break All the Rules: What the World’s Greatest Managers Do Differently ซึ่งเขียนโดย Marcus Buckingham ผมได้ทำการสรุปคุณลักษณะ หรือบัญญัติ 10 ประการของการเป็นผู้จัดการที่ดีว่าเขาทำอะไรบ้างดังต่อไปนี้

 • ทำให้พนักงานในทีมรู้ว่าตนเองต้องสร้างผลงานอะไร และถูกคาดหวังผลงานแบบไหนอย่างไรบ้าง นั่นคือ จะต้องมีการสื่อความ และการถ่ายทอด บอกกล่าวถึงความคาดหวังว่าผู้จัดการคาดหวังให้พนักงานสร้างผลงานอะไรบ้าง และแค่ไหนที่จะเรียกกว่าดี
 • ส่งเสริม และทำให้พนักงานมีเครื่องมือในการทำงานที่พร้อม ช่วยและให้คำปรึกษา รวมทั้งจัดหา เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการทำงาน และสอดคล้องกับความคาดหวังที่เราต้องการให้พนักงานทำ ในกรณีที่มีข้อจำกัดเรื่องเครื่องมือ ก็สามารถช่วยให้คำแนะนำพนักงานในการหาเครื่องมือ หรือใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่ทำตามที่สั่งตลอดเวลา ไม่ต้องคิดอะไรใหม่ๆ ผู้จัดการบางคน ถ้าพนักงานคิดอะไรใหม่ๆ หลุดจากกรอบเดิมๆ ก็มองว่า พนักงานคนนั้นไม่มีความสามารถในการทำงานทันที ซึ่งทำให้พนักงานเองก็ไม่อยากที่จะทำงานกับผู้จัดการแบบนี้เช่นกัน
 • ให้คำชมเชยเมื่อพนักงานทำงานได้ดี สิ่งที่จะต้องทำเพื่อสร้างพลังในการทำงานให้กับพนักงานก็คือ ผู้จัดการจะต้องมีการให้คำชมเชย และให้ความสำคัญกับพนักงานที่ทำผลงานที่ดี ที่เกินความคาดหวังที่ตั้งไว้ เพื่อทำให้พนักงานรู้ว่า นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการชื่นชอบ และอยากให้ทำดีๆ แบบนี้ต่อไป ซึ่งผลก็คือพนักงานจะมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น ผิดกับการที่ทำงานดีแล้วไม่เคยชม แต่ทำผิดเมื่อไหร่ก็ด่าลูกเดียว
 • พนักงานรู้ว่าหัวหน้าของเขาให้ความใส่ใจในตัวเขา พนักงานของท่านรู้สึกหรือไม่ว่า ท่านเองให้ความใส่ใจ หรือสนใจในตัวเขาหรือไม่ หรือรู้สึกว่า หัวหน้าไม่ให้ความสนใจ หรือใส่ใจเลย ดังนั้นผู้จัดการที่ดีจะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่า เราสนใจ และใส่ใจในตัวเขาด้วย โดยการสอบถามทุกข์สุข คุยกันในเรื่องอื่นๆ บ้างที่ไม่ใช่เรื่องงาน อาจจะมีการกินข้าวร่วมกัน การออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เวลาพนักงานป่วย ก็ต้องสอบถามถึงบ้าง ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย อะไรที่ไม่ใช่งานก็ไม่สนใจ จะป่วยแค่ไหนก็ไม่สน แต่ถ้าเมื่อไหร่กระทบกับงานเมื่อนั้นพนักงานมีปัญหาทันที แบบนี้ก็ไม่มีใครอยากทำงานด้วยนะครับ
 • ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ และพัฒนา ผู้จัดการที่ดี จะต้องส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ และเติบโตในสายงานของตนเองอยู่เสมอ การส่งเสริมก็คือการทำให้พนักงานมีความรู้ และทักษะในการทำงานที่มากขึ้น และพร้อมที่จะทำงานที่ยากขึ้นได้ รวมทั้งให้โอกาสแก่พนักงานในการทำงานที่มีความท้าทาย และต้องอาศัยความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกถึงความก้าวหน้าในการทำงาน
 • พนักงานในทีมรู้เป้าหมายองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องรู้ว่าทีมของเรา หรืองานของตนเองนั้น ไปมีส่วนในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างไรด้วย แปลง่ายๆ ว่า Mission Vision และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรนั้น พนักงานทุกคนในทีมงานจะต้องรับทราบ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังรู้ด้วยว่า งานของตนเองถ้าทำได้ดีแล้วจะไปมีผลต่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไรบ้าง
 • ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการทำงาน ผู้จัดการที่ดีจะต้องสามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตรระหว่างกันได้ ไม่ใช่สร้างแต่ความอึดอัด ไม่คุยกัน ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน บางครั้งตัวผู้จัดการเองจะต้องช่วยพนักงานบางคนที่มีปัญหาในการร่วมงานกับทีมงาน เพื่อให้เขาสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับทีมงานได้อย่างดีด้วย
 • ต้องคอยให้ Feedback แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ผู้จัดการที่ดีจะต้องมีการพูดคุยบอกกล่าวในเรื่องของผลงาน และความคืบหน้าของผลงาน และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานให้เจ้าตัวได้ทราบอยู่เสมอ อย่างน้อยๆ 6 เดือน ก็ต้องมีการเรียกคุยกันอย่างเป็นทางการสักครั้ง หรืออาจจะใช้การพูดคุย Feedback อย่างไม่เป็นทางการก็ได้ เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกถึงความใส่ใจ และรู้ว่าผลงานของตนเองจะต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้าง ดีกว่าปล่อยไปเรื่อยๆ ไม่บอก สุดท้ายก็จะแก้ไขได้ยาก
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับทีมงานได้ ผู้จัดการที่ดีนั้น จะเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังใจ ให้กับพนักงานในทีมงาน เพื่อสร้างผลงานได้อยู่เสมอ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ได้ผล ผู้จัดการจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหา และการทำงาน เข้าใจมุมมองของพนักงาน และข้อจำกัดต่างๆ อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานในการทำงาน และเป็นที่พึ่งให้กับพนักงานได้เวลาที่มีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้น เพื่อทำให้พนักงานเกิดพลัง และแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นี่คือบัญญัติ 10 ประการที่ผู้จัดการที่ดีควรจะมี สิ่งที่อยากให้ท่านผู้อ่านทำต่อ ก็คือ ลองคิดพิจารณาไล่ไปทีละข้อ พร้อมทั้งให้คะแนนตัวเองแบบง่ายๆ ก็ได้ครับ 5 4 3 2 1 ในแต่ละข้อ เพื่อดูว่า จริงๆ แล้วการเป็นผู้จัดการของเรานั้นยังขาดเรื่องอะไร และยังต้องพัฒนาเรื่องอะไรเพิ่มเติม ในทางตรงกันข้าม ก็จะได้ทราบด้วยว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราในฐานะที่เป็นผู้จัดการ จะได้นำจุดแข็งนั้นมาต่อยอดออกไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม

หรือถ้าจะให้ได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้น ลองทำเป็นแบบสอบถาม ส่งไปให้ลูกน้องประเมินตัวเราดูก็ได้ครับ ว่าในมุมมองของลูกน้องเรานั้น เขาคิดอย่างไรในแต่ละข้อ

Advertisements

3 คิดบน “บัญญัติ 10 ประการของสุดยอดผู้จัดการ

 1. ถ้าส่วนมากพนักงานเป็นญาติพี่น้องของเจ้าของร้านจะต้องบริหารอย่างไร เพราะทุกคนถือสิทธิพิเศษว่าเป็นพี่น้องของเจ้าของร้านและไม่รับฟังในสิ่งที่ผู้จัดการสั่ง

  • ถ้าการบริหารงานเป็นแบบพี่น้องกัน และไม่ถือเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง พนักงานระดับผู้จัดการจะบริหาร และทำงานยากครับ เพราะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว การแก้ไขเรื่องเหล่านี้จะต้องไปแก้ที่ระดับผู้นำขององค์กรเลย ท่านจะต้องเห็นประโยชน์ของบริษัท และมองพี่น้องที่ทำงานด้วยนั้นเหมือนเป็นพนักงานคนนึงเช่นกัน ถูกก็คือถูก ผิดก็คือผิด ไม่เลือกปฏิบัติ ถ้าเขาทำแบบนี้ได้ มันก็จะไม่เกิดการบริหารงานแบบเลือกปฏิบัติ การทำงานของผู้จัดการก็จะดีขึ้น ง่ายขึ้นครับ

   แต่การเปลี่ยนแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงนี่สิครับเป็นเรื่องที่ยากกว่า ก็ต้องเอาประเด็นปัญหามาคุยกับเขา ให้เขาเห็นภาพว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป จะเกิดปัญหาอะไรตามมา แล้วจะทำให้การบริหารจัดการยากขึ้นไปเรื่อยๆ และอาจจะมีผลต่อผลงานของบริษัทในระยะยาวได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s