ความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีอะไรบ้าง

เรื่องของการบริหารความเสี่ยงนั้น เป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสำคัญมานานมาก แต่ความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่องค์กรมักจะให้ความสำคัญก็คือ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน การบริหารเงิน และทางด้านการทำธุรกิจมากกว่าด้านอื่นๆ แต่ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เลยก็คือ เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั่นเองครับ ดังนั้นสิ่งที่องค์กรควรจะพิจารณาและให้ความสำคัญก็คือ การพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเช่นกัน

แล้วความเสี่ยงทางด้าน HR นั้นน่าจะมีอะไรกันบ้าง ลองมาดูกันครับ

  • ความเสี่ยงในเรื่องของการสรรหาคัดเลือก ประเด็นที่ควรจะพิจารณาถึงความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานก็คือ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะมีฐานข้อมูลผู้สมัครที่มากพอที่จะทำให้เราสามารถคัดเลือกพนักงานได้อย่างทันเวลา และเราจะเลือกพนักงานได้เหมาะสมกับองค์กรของเราหรือไม่ ถ้าเราเลือกมาแล้วเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรเราไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น หรืออีกประเด็นก็คือคัดเลือกพนักงานเข้ามา แต่พนักงานที่เราเลือกมานั้นกลับไม่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมจะทำงานได้เลย สิ่งเหล่านี้คือความเสี่ยงในการหาคนเข้ามาทำงาน ซึ่งฝ่ายบุคคลเองก็คงต้องหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้ให้ได้เช่นกัน
  • ความเสี่ยงในเรื่องของการเก็บรักษาพนักงาน ซึ่งก็คือความเสี่ยงของการที่จะสูญเสียพนักงานที่มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานของหน่วยงาน และผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า วันไหนที่เราจะสูญเสียพนักงานมือดีไป ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ HR จะต้องให้ความสำคัญ และหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแนวทางป้องกันการสูญเสีย และการกำหนดมาตรการในการแก้ไขกรณีที่มีการสูญเสียพนักงานมือดีไป เพื่อทำให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด องค์กรหลายแห่งมีความเสี่ยงเรื่องนี้มาก กล่าวคือ พนักงานบางคนทำงานมานาน มีความรู้ และเทคนิคในการทำงานอย่างชำนาญ เรียกได้ว่าถ้าขาดพนักงานคนนี้ไป บริษัทมีปัญหาแน่นอน แต่บางแห่ง HR ขององค์กรเหล่านั้น กลับไม่เคยคิดว่าถ้าพนักงานคนนี้ออกจากองค์กรไปจะเกิดปัญหาอะไรตามมา แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไร นี่คือความเสี่ยงที่องค์กร และHR จะต้องหาทางป้องกันให้ได้ เพราะมิฉะนั้นแล้ว ธุรกิจของเราอาจจะล้มเลยก็เป็นได้ครับ
  • ความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาพนักงาน ส่วนใหญ่เราจะมองว่า การพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่ดี เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานได้ความรู้ ได้ทักษะใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทำงานมากขึ้น แต่บางครั้งเราเองก็ลืมไปว่า มันก็มีความเสี่ยงในเรื่องนี้เหมือนกัน ก็คือ ลงทุนพัฒนางานในทักษะและความรู้ไปแล้ว พนักงานกลับไม่สามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการสร้างผลงานให้กับองค์กรได้เลย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ พัฒนาพนักงานจนเก่งแล้ว พนักงานกลับลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง นี่ก็เป็นความเสี่ยงอีกเรื่องที่ HR คงต้องดูแลและหาทางป้องกันไว้ และในกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆ เราจะมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบในการทำงาน
  • ความเสี่ยงในการบริหารค่าตอบแทน ส่วนใหญ่ความเสี่ยงในเรื่องนี้ก็คือ บริษัทของเราอาจจะจ่ายค่าตอบแทนต่ำกว่า หรือสูงกว่าตลาด ซึ่งส่งผลไม่ดีทั้งคู่ได้เช่นกัน จ่ายสูงกว่าตลาดมากไป ก็ทำให้ต้นทุนในการบริหารค่าตอบแทนสูงเกินผลงานที่องค์กรได้รับจากการทำงาน จ่ายต่ำเกินไป ก็ทำให้ไม่สามารถที่จะดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาทำงานได้ อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ได้อีกด้วย

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเด็นหลักๆ ที่องค์กรควรจะนำมาพิจารณา และหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลงานของธุรกิจ ลองคิดดูสิครับ ถ้าเราได้คนไม่เหมาะเข้ามาทำงาน แล้วส่งคนไม่เหมาะนี้ไปพัฒนาต่อ จากนั้นคนนี้ก็เอาความรู้ที่มีไปทำงานให้กับคู่แข่งของเรา หรือประเด็นคนเก่งในองค์กร ถ้าเราไม่คิดเผื่อไว้ว่า ถ้าคนนี้ออกไปจริงๆ แล้วองค์กรจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ปัญหาก็จะตามมาอย่างมากมายครับ

ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่องค์กรจะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารคนให้ดี เพื่อให้ผลงานขององค์กรออกมาอยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายและเป็นผลงานที่ยั่งยืน ไม่ใช่ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดเวลา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s