เลื่อนคนใน หรือหาคนนอก แบบไหนดีกว่ากัน

เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มักจะเป็นปัญหาในองค์กรหลายแห่ง ก็คือ ปัญหาว่า ถ้ามีตำแหน่งระดับผู้จัดการ หรือหัวหน้างานว่างลง เราจะเลื่อนคนในขึ้นมา หรือเราจะสรรหาคนนอกองค์กรเข้ามาดำรงตำแหน่งดีกว่ากัน ท่านผู้อ่านล่ะครับเห็นว่าอย่างไร

ในความเห็นของผม ผมคิดว่าแต่ละอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับ อยู่ที่นโยบาย และวิธีการบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมของเราเองด้วยเช่นกัน ลองมาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละประเด็นกันนะครับ

การเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานภายในองค์กรขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการที่ว่างลง

ข้อดี

 • สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานภายในองค์กรได้มากกว่า พนักงานเองจะรู้สึกว่า ทำงานกับองค์กรแล้วมีการเติบโตตามสายงาน
 • เคยทำงานนั้นมาก่อน ไม่ต้องสอนงานใหม่ หรือเรียนรู้อะไรใหม่มากนัก เพิ่มเติมแค่ทักษะในการบริหารจัดการที่ขาดอยู่เท่านั้น
 • รู้วัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรเป็นอย่างดี ไม่ต้องมานั่งปรับตัวกันใหม่ทั้งหมด รู้จักว่าใครเป็นใครในองค์กร

ข้อเสีย

 • ถ้าพนักงานไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่ง ก็จะเป็นปัญหามาก เพราะเราอาจจะเสียพนักงานมือดีไป แล้วได้ผู้จัดการแย่ๆ มา ซึ่งทำผลงานไม่ได้เลย
 • มีโอกาสที่จะสร้างอิทธิพลในการทำงานภายในองค์กร เล่นพรรคเล่นพวกกันมากขึ้น ถ้าไม่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีพอ
 • คิดเหมือนเดิม ด้วยวิธีการทำงาน และวิธีคิดแบบเดิมๆ ไม่มีอะไรใหม่ๆ เติมเข้ามาในการทำงาน
 • สร้างความยากในการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพราะถ้าพนักงานเดิม ก็จะคิดแบบเดิมบางครั้ง ก็ทำตัวเป็นผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสียเอง ซึ่งทำให้องค์กรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การหาพนักงานใหม่จากภายนอกเข้ามาแทนตำแหน่งผู้จัดการที่ว่างลง

ข้อดี

 • ได้วิธีคิด วิธีการทำงานใหม่ๆ จากองค์กรอื่นๆ เข้ามา ซึ่งอาจจะสามารถมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบเดิมๆ ของเราได้ และทำให้เกิดการพัฒนาการทำงานแบบใหม่ๆ อย่างที่องค์กรไม่เคยมีมาก่อนก็ได้
 • ได้ผู้ที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการจากที่อื่นเข้ามา ซึ่งสามารถเข้ามาเสริมสิ่งที่องค์กรเรายังขาดได้
 • ไม่ต้องนั่งฝึกคนในองค์กร ในกรณีที่ยังไม่พร้อม เพราะจะใช้เวลามากสำหรับการพัฒนา ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการทำงานที่วางแผนไว้ ดังนั้นการหาคนที่พร้อมทำงานเลยจากภายนอก ก็จะทำให้องค์กรเดินหน้าได้เร็วกว่า โดยเฉพาะกับองค์กรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อมาวางระบบในองค์กรเอง

ข้อเสีย

 • ทำให้พนักงานภายในองค์กรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพราะทำงานไปแต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงานเลย
 • คนที่มาจากภายนอกอาจจะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ยาก และทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานตามมาได้
 • เกิดการต่อต้านจากพนักงาน ไม่ยอมรับ ไม่ยอมทำงานด้วย ซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไร นอกจากองค์กรที่จะเสีย ไม่ว่าจะเป็นการเสียเงินจ้างพนักงาน และเสียผลงานที่อยากจะให้ทำให้ได้

จากข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางในข้างต้นนั้น ผมเชื่อว่าจริงๆ แล้วผู้บริหารในองค์กรของเรานั้นพอที่จะมองออกว่า เมื่อมีตำแหน่งระดับจัดการว่างลง เราควรจะรับคนใหม่จากภายนอก หรือควรจะเลื่อนจากพนักงานภายในองค์กรขึ้นมา

โดยส่วนตัวแล้ว ถ้าทุกอย่างของเราพร้อมจริงๆ ผมเองยังเชื่อว่า การเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานภายในขึ้นมา เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่เราอาจจะต้องเติมความรู้ ทักษะ และวิธีการทำงานบางอย่างให้กับพนักงานคนนั้น เพื่อให้พร้อมที่จะทำงานที่มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ไม่ใช่เลื่อนตำแหน่งไปแล้ว แต่ยังทำงานเหมือนเดิม เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร อย่างไร แบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ส่วนในกรณีที่รับจากภายนอกเข้ามานั้น ควรจะรับเข้ามาในกรณีที่คนในองค์กรของเราเองไม่มีความพร้อมเลย ไม่มีใครที่เหมาะสมในขณะนั้นๆ แต่เมื่อรับคนภายนอกเข้ามาแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือ การทำให้คนใหม่ทำงานกับคนเก่าของเราได้อย่างราบรื่น ดังนั้นเรื่องของพี่เลี้ยง และผู้สอนงาน จึงจำเป็นต้องมีสำหรับผู้จัดการที่เรารับเข้ามาจากภายนอก เพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของบริษัทได้เร็วขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานได้เร็วขึ้น

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ก็น่าจะพอตัดสินใจได้ว่า ควรจะรับคนนอก หรือ เลื่อนจากคนในขึ้นมาดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s