พนักงานผลงานไม่ดี เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

it-15

เคยคิดหรือไม่ว่า การที่พนักงานบางคนที่เรารับเข้ามาทำงาน ทำผลงานได้ไม่ดี หรือ มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร หรือที่บางคน ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เลยนั้น มีสาเหตุมาจากเรื่องของอะไรบ้าง

บ้างก็บอกว่ามาจากการสรรหาคัดเลือกที่ไม่ดีพอ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการหาพนักงานเข้าทำงานกับองค์กร ก็คือ เราอยากได้คนเก่ง คนดี เข้ามาทำงานอยู่แล้วโดยปกติ เพียงแต่บางบริษัทอาจจะไม่มีวิธีการคัดเลือกที่รัดกุมและเข้มข้นพอ หรืออาจจะไม่มีเครื่องมือในการคัดเลือกที่ดีพอ อีกทั้งบางบริษัทก็ไม่เคยที่จะจริงจังกับการเลือกพนักงานเข้าทำงานกับบริษัทเลย

ผลก็คือ เราได้พนักงานที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถที่จะสร้างผลงานให้กับบริษัทได้ตามที่เราคาดหวังไว้นั่นเอง

จริงๆ แล้ว เรื่องของการสรรหาคัดเลือกอาจจะเป็นประเด็นที่สำคัญมาก เนื่องจากถ้าเราหาคนผิด ผลงานของเขาก็จะไม่ออกมาให้เราเห็นได้อย่างที่เราต้องการ แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการในการบริหารจัดการคนภายในบริษัทเอง ก็มีส่วนทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่นั้น ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดี ตามที่บริษัทต้องการได้เช่นกัน ลองมาดูกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไรกันบ้าง

  • เป็นปัญหาที่ทัศนคติของพนักงานเองหรือเปล่า เนื่องจากทัศนคติของคนเรานั้นมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของคนแต่ละคน ถ้าเราได้พนักงานที่มีทัศนคติที่ดี เราก็จะได้ผลงานจากพนักงานที่ดีด้วย แต่อย่างไรก็ดี เรื่องของทัศนคตินั้นเป็นสิ่งที่พิจารณาได้ยาก และไม่มีเครื่องมือวัดที่ชัดเจนมากพอ แต่ก็สามารถที่จะประเมินได้ ด้วยการสัมภาษณ์ที่ใช้เวลามากพอ และจากชุดคำถามที่มีการเตรียมการไว้อย่างดี ก็น่าจะพอเห็นทัศนคติของผู้สมัครแต่ละคนได้ ว่าเหมาะกับการทำงานกับบริษัทเพียงใด
  • พนักงานขาดทักษะ และความรู้ความสามารถในการทำงานหรือเปล่า อีกประเด็นหนึ่งที่มักจะพบเจอก็คือ การที่พนักงานเข้ามาทำงานแล้วไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีพอ ก็เนื่องจากพนักงานคนนั้นยังขาดความรู้ ทักษะในการทำงาน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์ของเขา ซึ่งในช่วงที่เราสัมภาษณ์นั้นเราอาจจะไม่ได้ดูละเอียดมากพอ ซึ่งทำให้พนักงานยังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้ดี บางครั้งเราคิดว่าผู้สมัครคนนี้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมา ซึ่งก็น่าจะพอมีทักษะในการทำงานได้ดี แต่สุดท้ายก็ไม่เพียงพอกับการทำงานในองค์กรของเรา ประเด็นนี้ก็อาจจะมาจากผลของการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่ไม่รัดกุมพอ
  • พนักงานคนนั้นได้รับการบอกกล่าวถึงรายละเอียดของงานมากพอหรือเปล่า บางครั้งปัญหาผลงานที่ไม่ดีของพนักงานที่เรารับเข้ามา ก็อาจจะเกิดจากการที่หัวหน้างานของเขาไม่ได้บอกรายละเอียดของงานอย่างชัดเจนมากพอ ไม่ได้บอกถึงข้อดี และข้อจำกัดของการทำงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างละเอียด จนทำให้พนักงานทำงานไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้
  • ขาดการสอนงาน และพัฒนาความรู้ทักษะหรือเปล่า ในบางกรณีถ้าเรารู้ว่าพนักงานที่เราหามาได้นั้นขาดความรู้และทักษะด้านใด เราก็สามารถที่จะวางแผนในการพัฒนาพนักงานคนนั้นได้อย่างชัดเจน แต่ในบางกรณีเราไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าพนักงานที่เรารับเข้ามานั้นเป็นอย่างไร อีกทั้ง ไม่มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานคนนั้น ก็ยิ่งทำให้พนักงานไม่สามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีได้ ดังนั้นการที่เรารับพนักงานใหม่เข้ามานั้น สิ่งที่องค์กรควรจะต้องทำก็คือ การหาพี่เลี้ยง และ Coach สักคน เพื่อสอนงาน และให้คำแนะนำงานแก่พนักงานใหม่คนนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการทำงาน และสามารถสร้างผลงานได้ตามที่เราคาดหวังไว้
  • ขาดเครื่องมือที่ดีในการทำงานหรือเปล่า อีกสาเหตุที่ทำให้พนักงานมีผลงานที่ไม่ดีก็คือ องค์กรไม่ได้จัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ดี ที่พร้อมสำหรับการทำงานให้กับพนักงาน ผลก็คือ งานก็จะออกมาช้า และไม่ได้ตามที่ต้องการ ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนมากๆ ในการทำงาน ดังนั้นองค์กรอาจจะต้องมีการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อทำให้งานออกมาได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต
  • หัวหน้างานไม่สนับสนุนหรือเปล่า อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้พนักงานผลงานไม่ออก หรือออกมาไม่ดี ก็คือ ขาดการสนับสนุนจากหัวหน้างานของตนเอง หัวหน้างานบางคนแทบไม่เคยสอนงาน หรือให้คำแนะนำการทำงานแก่พนักงานเลยก็มี ปล่อยให้พนักงานทำงานกันไปตามยถากรรม ใครอยากทำอะไรแบบไหนก็ทำกันไป โดยที่ไม่มีการบอกกล่าวอะไร อีกทั้งยังไม่ได้รับการสนับสนุนการทำงานจากหัวหน้างานอีกด้วย ผลก็คือ พนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามที่ตั้งเป้าไว้เช่นกัน
  • เพื่อนร่วมงานไม่ดี ไม่ช่วยเหลือหรือเปล่า อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำให้พนักงานมีผลงานที่ไม่ดีก็คือ เรื่องของเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกัน มีการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำกันบ้างหรือไม่ ช่วยสนับสนุนในเรื่องของความรู้สึกที่ดีในการทำงานเป็นทีมหรือไม่ พนักงานเองรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานหรือไม่ เพราะถ้าเมื่อไหร่พนักงานไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือรู้สึกแปลกแยกออกจากทีม แนวโน้มการทำผลงานของพนักงานก็จะแย่ลงเรื่อยๆ เช่นกัน

จริงๆ แล้วสาเหตุที่พนักงานทำผลงานได้ไม่ดีนั้น มีหลายประเด็นตามที่กล่าวมาข้างต้น การที่เราคัดเลือกพนักงานที่ดี และมีความเหมาะสมกับการทำงานได้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างน้อยก็ได้คนที่พร้อมจะทำงานมา แต่อย่างไรก็ดี ปัจจัยภายในองค์กรเองก็มีส่วนเยอะเช่นกัน ที่จะทำให้พนักงานคนนั้นสร้างผลงานที่ดีได้หรือไม่ได้

คนเก่งบางคนไม่สามารถแสดงผลงานที่ดีได้เลย เนื่องจากสภาพแวดล้อมในองค์กรไม่เอื้ออำนวยเลย ซึ่งต้องบอกว่า น่าเสียดายมากครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s