ข้อผิดพลาดในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มักเกิดขึ้นในองค์กร

storyHRM

การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจขององค์กรอย่างมาก เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่สามารถที่จะพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อยู่เสมอ และถ้าองค์กรใดที่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีพอ ก็จะมีผลทำให้องค์กรนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนัก

แต่อย่างไรก็ดี หลายๆ องค์กรยังคงบริหารคนกันอย่างไม่ถูกต้องนัก จนเกิดผลเสียต่อการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม ประเด็นข้อผิดพลาดในการบริหารคนในองค์กรนั้นมีอะไรบ้างที่ควรพึงระวังไว้

  • แผนคน กับแผนองค์กรไม่ไปด้วยกัน ข้อผิดพลาดประการแรกที่องค์กรทั่วไปมักจะเกิดขึ้นก็คือ การวางแผนกำลังคนนั้น ไม่เคยสอดคล้องกับแผนงานของบริษัทเลย การบอกว่าจะต้องการคนเพิ่มนั้น ไม่ได้มีเหตุมาจากแผนธุรกิจขององค์กร ก็เลยทำให้ แต่ละหน่วยงานอยากได้พนักงานเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา บางกรณีก็ไม่มีเหตุผลอะไรรองรับว่าทำไมถึงต้องเพิ่มคน ด้วยแผนอะไร อย่างไร ผู้บริหารก็ไม่สามารถตอบได้ ว่าทำไม แต่ก็ยังคงรับคนเข้ามาทำงา
  • คิดว่าการบริหารคนเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล ข้อผิดพลาดประการที่สองก็คือ องค์กรบางแห่งมักจะคิดแค่ง่ายๆ ว่า หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลแต่เพียงผู้เดียว ผลก็คือ ผู้จัดการสายงานไม่เคยสนใจ และใส่ใจเรื่องนี้เลย เพราะไปมองว่าเป็นหน้าที่ของ HR แต่ในชีวิตการทำงานจริงๆ นั้น คนที่ต้องบริหารคน ก็คือตัวหัวหน้างานโดยตรงมากกว่า เพราะเป็นผู้ที่รู้จักลูกน้องของตนเองดีที่สุด โดยมีฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลระบบการบริหารคนในองค์กรให้มีความเป็นธรรม
  • เลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าโดยไม่เคยเตรียมความพร้อม ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับหลายองค์กรก็คือ การที่เราเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่มีความเก่งในการทำงานขึ้นมาเป็นหัวหน้า โดยที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆ ในการเป็นหัวหน้าให้กับพนักงานคนนั้นเลย สุดท้าย พนักงานคนนั้นก็จะกลายเป็นหัวหน้าที่ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการลูกน้องตนเองได้เลย
  • คิดว่าเงินเดือนสูงๆ จะช่วยเก็บรักษาพนักงานไว้ได้ อีกเรื่องหนึ่งที่มักจะคิดกันไปผิดทาง ก็คือ เรื่องของเงินเดือนกับการเก็บรักษาพนักงาน ผู้บริหารหลายๆ องค์กรมักจะเข้าใจผิดว่า ยิ่งให้เราให้เงินเดือนพนักงานสูงๆ แล้ว จะทำให้พนักงานเกิดความรัก และผูกพันกับองค์กร อีกทั้งยังทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งความคิดนี้ ได้รับการพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่า เป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด เงินเดือนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ตอบในเรื่องนี้เลย จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาช่วยเสริม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ บรรยากาศในการทำงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานที่ดี ฯลฯ ดังนั้นหลายๆ องค์กรพยายามที่จะผลักดันเรื่องเงินเดือนค่าจ้างอย่างเดียว โดยไม่ไปดูในเรื่องอื่นๆ ผลก็คือ พนักงานก็ยังคงไม่มีความรู้สึกดีต่อองค์กรอยู่ดี
  • มองการโอนย้ายงานว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี ในทางปฏิบัติเรื่องของการโอนย้ายงานนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ ในการทำงานมากขึ้น ได้เรียนรู้งานใหม่ๆ มากขึ้น และเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พนักงานเติบโตในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้ เรามักจะผูกเรื่องของการโอนย้ายงานเข้าไปกับเรื่องของการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยว่า ถ้าพนักงานต้องการเติบโตในองค์กรในสายอาชีพที่กำหนดไว้ ก็จะมีเกณฑ์ของการโอนย้ายเข้ามากำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น ถ้าต้องการเติบโตไปเป็นตำแหน่งงานที่สูงขึ้น จะต้องผ่านการโอนย้ายงานไปดำรงตำแหน่งอะไรมาก่อน ที่จะได้รับการเลื่อนระดับงานขึ้นไป แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ พนักงานหลายคนยังไม่ค่อยอยากจะโอนย้าย เพราะมองว่าเป็นการทำให้ตนเองลำบาก ต้องมาเรียนรู้งานกันใหม่หมด โอนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าผลงานของเราจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่า กลัวว่าจะมีผลต่อการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลตอบแทนอื่นๆ อีก สุดท้ายก็เลยไม่มีใครอยากโอนย้ายไปไหน ผลก็คือพนักงานรู้งานแต่เพียงด้านเดียว และไม่เคยเข้าใจการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ เลย
  • มองการประเมินผลงานเป็นเรื่องของการให้รางวัลตอบแทน สิ่งที่พนักงานและผู้จัดการมักจะเข้าใจผิดก็คือ มองเรื่องของการประเมินผลงานประจำปี เป็นช่องทางที่จะทำให้พนักงานของตนเองได้รับเงินเดือนขึ้นเยอะๆ โดยไม่สนใจว่าผลงานจริงๆ ของพนักงานคนนั้นจะเป็นอย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว การประเมินผลงานที่มีขึ้นนั้น เราต้องการใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานมากกว่า ไปผูกกับระบบการขึ้นเงินเดือนแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็จบ ถ้าเมื่อไหร่ที่องค์กรของเราคิดแบบนั้น ผลก็คือ เราจะไม่มีพนักงานคนไหนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จะมีพนักงานที่ผลงานไม่ดี แต่กลับได้เงินเดือนขึ้นเยอะๆ สุดท้ายคนแพ้จริงๆ ก็คือบริษัทของเรา ที่ต้องจ่ายเงินเดือนมากขึ้น แต่กลับไม่ได้ผลงานจากพนักงานที่ดีขึ้นเลย
  • ถ้าอยากให้พนักงานเก่งขึ้นต้องส่งไปฝึกอบรม บางองค์กรมองเรื่องการฝึกอบรมพนักงานเป็นเครื่องมือแต่เพียงอย่างเดียวที่จะพัฒนาพนักงานได้ ก็เลยส่งพนักงานไปฝึกอบรมมากมาย แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถนำเอาสิ่งที่เรียนมาใช้ในการทำงานได้เลย จริงๆ แล้วการที่พนักงานจะนำเอาสิ่งที่อบรมมาแล้วไปใช้งานจริงได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าโดยตรงของพนักงานคนนั้นอย่างมาก เช่นส่งไปอบรมกลับมาแล้ว หัวหน้าจะต้องมีการวางแผนกันกับพนักงานว่า จะเอาอะไรมาใช้ในการทำงานได้บ้าง วางแผนร่วมกัน และหัวหน้าจะเป็นผู้ติดตามว่ามีอะไรดีขึ้นหรือไม่ ในการนำเอาความรู้มาใช้งานจริง ซึ่งถ้าทำได้แบบนี้ การฝึกอบรมจะให้ประโยชน์แต่พนักงานและองค์กรได้มากขึ้นอีกเยอะ

ข้อผิดพลาดเหล่านี้ บางเรื่องยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่มากมาย ดังนั้นการที่องค์กรของเราอยากจะมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ก็คงต้องให้ความรู้ในเรื่องนี้กับผู้จัดการสายงานทุกคน และพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ยังไม่ถูกต้องนักในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร อีกทั้งทำการวางระบบการบริหารคนที่ถูกต้องและได้มาตรฐานมากขึ้น

แล้วองค์กรก็จะมีความพร้อมในเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s