ทำไมหัวหน้า ถึงไม่ทำหน้าที่ของหัวหน้า

Leadership1111

เคยคิดกันหรือไม่ครับ ว่าทำไมคนที่เป็นหัวหน้าบางคน (หรืออาจจะส่วนใหญ่ในบางองค์กร) ถึงไม่ทำหน้าที่ของหัวหน้ากันเลย พฤติกรรมการทำงานที่แสดงออกก็คือ เป็นพนักงานคนหนึ่ง เพียงแต่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแค่นั้นเอง ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการทั้งเรื่องงาน และเรื่องคน มีปัญหาตามมามากมาย ด้วยสาเหตุของหัวหน้าที่ไม่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้านี่แหละครับ

ลักษณะของหัวหน้าที่มีแต่ตำแหน่ง และไม่เคยทำหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีมีดังนี้

  • ไม่เคยวางแผนงานร่วมกับทีมงาน หัวหน้าที่ไม่เคยวางแผนการทำงานร่วมกับทีมงาน นี่ก็ไม่ใช่หัวหน้าที่ดี เพราะหัวหน้าเป็นคนนำทีมงาน และเป็นคนที่จะต้องกระตุ้นและทำให้ทีมงานเห็นภาพของเป้าหมายในการทำงานร่วมกันให้ได้ แต่กลับไม่เคยประชุม หรือพูดคุยกับทีมงานในเรื่องของแผนงานเลย
  • ไม่เคยสอนงานพนักงานเลย หัวหน้าที่ไม่เคยสอนงานลูกน้องเลย นี่ก็ไม่ใช่หัวหน้าที่ดีอีกเช่นกัน คนที่เป็นหัวหน้างาน มักจะเป็นพนักงานที่มีผลงานที่ดี และถูกเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้า ก็เนื่องจากผลงานที่ดี เมื่อมีลูกน้องแล้ว ก็ต้องทำงานให้สำเร็จโดยผ่านลูกน้องของตนเอง และการที่ลูกน้องจะทำงานให้สำเร็จได้นั้น ก็ต้องอาศัยการสอนงาน และการให้คำแนะนำจากหัวหน้าด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่พนักงานมีผลงานไม่ดี และหัวหน้าเองก็ไม่เคยสอนอะไรพนักงานเลย แบบนี้ก็ไม่ควรจะเป็นหัวหน้า หัวหน้าบางคนรับพนักงานใหม่เข้ามา ก็ปล่อยให้พนักงานคนนั้นทำงานเอง โดยที่ไม่เคยมีการให้คำแนะนำ หรือสอนแนะอะไรเลย พอพนักงานทำงานผิดพลาด ก็ไม่เคยสอน กลับดุด่าว่ากล่าวเสียๆ หายๆ
  • ไม่เคยคุยกับพนักงานเรื่องผลงานเลย หน้าที่ของหัวหน้าที่ดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือ จะต้องมีการพูดคุยถึงความคืบหน้าของงานในทีม และงานของพนักงานแต่ละคน ว่าไปถึงไหนแล้ว ติดปัญหาอะไรหรือเปล่า อาจจะต้องมีการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และต้องพูดคุย ให้ Feedback แก่พนักงานว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร ส่วนหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าแค่เพียงตำแหน่ง จะไม่เคยที่จะติดตามผลงานลูกน้อง ไม่เคยคิดที่จะพูดคุย หรือบอกลูกน้องว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
  • ไม่เคยมีคำชมใดๆ มีแต่คำด่า หัวหน้าที่ดีเวลาที่ลูกน้องทำผลงานได้ดี ก็จะต้องให้คำชื่นชม เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการทำงาน และมีพลังในการทำงานให้ดีขึ้นอีกต่อไป แต่หัวหน้าตามตำแหน่งมักจะไม่ค่อยชม แต่มักจะด่าอย่างเดียว ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกแย่ และไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน
  • ไม่ใส่ใจสารทุกข์สุขดิบของพนักงาน หัวหน้าที่ดีมักจะใส่ใจพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือเรื่องส่วนตัวบางอย่าง มักจะสอบถามถึงความรู้สึกของพนักงานว่า รู้สึกอย่างไร เป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ มีปัญหาเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวหรือไม่ และจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างด้วยความเต็มใจ แต่หัวหน้าที่เป็นหัวหน้าแค่เพียงตำแหน่ง มักจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ ไม่เคยคิด หรือพูดคุยกับพนักงานถึงความรู้สึกในการทำงานอะไรเลย มีแต่เรื่อง งาน งาน งาน ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือ หัวหน้างานบางคน งานก็ไม่เอา คนก็ไม่สน

แล้วอะไรคือสาเหตุที่หัวหน้าของเรา ไม่ทำตัวเป็นหัวหน้างานที่ดี

  • ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้าที่ดี องค์กรส่วนใหญ่เลื่อนตำแหน่งพนักงานให้เป็นหัวหน้าโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เลย ไม่เคยส่งไปอบรม ไม่เคยมอบหมายงานบางอย่างเพื่อให้เขาได้ลองบริหารคน และงานไปพร้อมกัน สุดท้าย เราก็ได้หัวหน้าที่แย่ๆ มาทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของทีมงานอย่างมาก
  • ไม่มีการสอนงาน Coaching ในเรื่องของการเป็นหัวหน้าที่ดี หลายคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าแล้ว แม้ว่าจะมีการส่งไปเรียน และอบรมมาบ้าง แต่สุดท้ายก็ต้องมีคนคอยสอน และชี้แนะวิธีการเป็นหัวหน้างานที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งคนที่จะทำหน้าที่นี้ก็คือ คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าคนนั้น จะต้องทำหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานคนนี้เป็นหัวหน้างานที่ดีให้ได้
  • ขาดการประเมินผลงานอย่างจริงจังในเรื่องนี้ ซึ่งก็คือ คนที่เป็นหัวหน้า ไม่มีการถูกประเมินผลงานของการเป็นหัวหน้าที่ดี ไม่มีการให้ลูกน้องได้ลองประเมินหัวหน้าดู ในมุมของการบังคับบัญชา ซึ่งก็ทำให้หัวหน้าไม่มีความพยายามที่จะปรับปรุงให้ตนเองเป็นหัวหน้าที่ดี ดังนั้น ระบบประเมินผลงานขององค์กรจะต้องตอบในเรื่องนี้ให้ได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ถ้าองค์กรของท่านต้องการมีพนักงานในระดับหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงเป็นหัวหน้าโดยตำแหน่ง สิ่งที่จะต้องทำก็คือ การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งพนักงานให้เป็นหัวหน้า จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมเลื่อนเป็นหัวหน้าได้นะครับ บางคนชอบที่จะทำงานในเชิงเทคนิค ไม่อยากทำงานกับคนอื่น คนแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะไปเลื่อนให้เขาเป็นหัวหน้า เพราะเราจะเสียพนักงานเก่งๆ ทางด้านเทคนิคไป แล้วได้หัวหน้างานใหม่ที่แย่ๆ มาแทน

ดังนั้นก่อนเตรียมความพร้อมก็คงต้องพิจารณาว่า พนักงานคนไหนที่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้างานจริงๆ เป็นคนที่คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช่เข้าวงไหน วงแตกทันที แบบนี้ก็ไม่เหมาะที่จะให้เขามาบริหารคนอื่นอย่างแน่นอน

อย่าลืมนะครับ หัวหน้างานที่ดี จะทำให้งานขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น เพราะเขาจะต้องทำงานผ่านคนอื่น สร้างผลงานผ่านคนอื่น และถ้าเขาสามารถบริหารคนอื่นให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ นี่แหละที่เราเรียกว่า “หัวหน้างานตัวจริง”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s