เรื่องอะไรบ้างที่ผู้จัดการที่ดี ไม่ควรจะมอบหมายให้คนอื่นทำ

Leadership1111

โดยปกติแล้วคนที่เป็นผู้จัดการ จะต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จ โดยผ่านผู้อื่นที่อยู่ในทีมงานของตนเอง ดังนั้น ผู้จัดการก็จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายการทำงาน วางแผนการทำงาน และมอบหมายการทำงานให้กับลูกน้องของตนเอง ผู้จัดการส่วนใหญ่ต้องทำหน้าที่ในการมอบหมายงานให้กับทีมงานของตนเองเป็นผู้ดำเนินการ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไป

แต่ทราบหรือไม่ว่า มีงานบางอย่างที่ผู้จัดการไม่ควรจะมอบหมายให้คนอื่นทำเด็ดขาด เพราะถ้ามอบหมายไป จะทำให้เป็นผู้จัดการแบบไม่เต็มที่ มีอะไรบ้างที่ไม่ควรมอบหมายให้คนอื่นเป็นคนทำให้มาดูกันครับ

  • การพัฒนาพนักงานในทีมงาน หน้าที่ที่สำคัญของคนที่เป็นผู้จัดการก็คือ การพัฒนาทีมงานของตนเองให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้จัดการในบริษัทมักจะเข้าใจ และมองว่า เรื่องการพัฒนาพนักงานนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายบุคคล ก็เลยไม่สนใจ และใส่ใจที่จะพัฒนาพนักงานในทีมงาน เพราะรอให้ฝ่ายบุคคลเข้ามา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คนที่รู้ดีที่สุดว่าพนักงานแต่ละคนจะต้องพัฒนาอะไรบ้างนั้น ก็คือ ตัวผู้จัดการโดยตรงมากกว่า จะต้องทำหน้าที่ในการวางแผนพัฒนากับพนักงานแต่ละคน จากนั้นค่อยประสานงานกับฝ่ายบุคคลเพื่อให้ดำเนินการต่อไป
  • เรื่องของการสื่อสารเป้าหมายองค์กร อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้จัดการแต่ละคนมักจะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง และรอให้คนอื่นทำ ก็คือ เรื่องของการสื่อสารเป้าหมายขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น Mission Vision และ แผนกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์กร จริงๆ แล้วคนที่ทำหน้าที่นี้ได้ดี ก็คือ ผู้จัดการทุกระดับที่ต้องดูแลงานในแต่ละส่วน เนื่องจากผู้จัดการจะต้องรับนโยบายจากผู้บริหารลงมาดังนั้นจะต้อง เข้าใจ และจำสิ่งเหล่านี้ให้ได้ จากนั้นก็ต้องทำหน้าที่พูดคุย สื่อสาร ภาพเป้าหมายต่างๆ เหล่านี้ให้กับพนักงานในทีมงานบ่อยๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และเห็นภาพเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ให้คนอื่นทำ อาจจะไม่ซึ้งเท่าตัวผู้จัดการเอง
  • การให้ความสำคัญกับพนักงาน เรื่องถัดไปที่ไม่ควรมอบหมายให้คนอื่นทำให้ก็คือ เรื่องของการให้ความสำคัญกับตัวพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้คำชม ในกรณีที่พนักงานทำผลงานได้ดี หรือการให้การยอมรับในผลงานของพนักงานแต่ละคน ว่าทำงานได้ดีอย่างไร เพราะความรู้สึกของพนักงานนั้น เขาต้องการสิ่งเหล่านี้จากหัวหน้าโดยตรงของเขาอยู่แล้ว การที่มอบหมาย หรือรอให้คนอื่นมาชื่นชมในผลงานนั้น รอให้ตายก็ไม่มีใครรู้ ใครชม นอกจากนั้น แรงจูงใจในการทำงานก็จะหดหายไปด้วย
  • เรื่องของระเบียบวินัย เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหล่าบรรดาผู้จัดการชอบให้คนอื่นทำให้ โดยเฉพาะฝ่ายบุคคลของบริษัท จริงๆ แล้วคนที่เป็นผู้จัดการจะต้องทำหน้าที่ให้คุณ และให้โทษแก่พนักงานได้ ผู้จัดการบางคนให้แต่คุณ พอพนักงานทำผิด กลับไม่สนใจ และให้คนอื่นเข้ามาจัดการ การทำแบบนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของการบริหารจัดการก็จะไม่เกิดขึ้น พนักงานเองจะได้ทราบว่า ผู้จัดการของเขานั้น ให้ได้ทั้งคุณ สำหรับพนักงานที่ทำงานได้ดี ส่วนพนักงานคนไหนที่ทำผิดระเบียบวินัย ก็จะต้องเป็นคนดูแลเอง และคอยว่ากล่าวตักเตือนด้วยตนเองด้วย
  • การสื่อสารกับทีมงาน อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นก็คือ ผู้จัดการจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้สื่อความที่ดี ต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารทุกเรื่อง ทุกอย่างกับทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าในการทำงาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ในการทำงาน จะต้องเป็นผู้นำที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในการทำงานให้กับทีมงานได้ทราบ คงจะไปให้คนอื่นมาสื่อสารแทนเราก็ไม่น่าจะถูก เพราะนี่คืองานของเราเอง บางองค์กรมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ด้วยสาเหตุเดียวก็คือ ขาดการสื่อสารที่ดี พอขาดเรื่องการสื่อสารที่ดี พนักงานเองก็จะเริ่มต้นคิดกันไปเองบ้าง ไม่คิดอะไรบ้าง ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ ไม่แค่เพียงคิดไปเองเท่านั้น แต่ยังใส่สีตีไข่เอาไปปะติดปะต่อกันจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็มี

นี่คือ 5 เรื่องหลักๆ ที่ผู้จัดการไม่ควรที่จะมอบหมายให้คนอื่นทำแทนอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้จัดการจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อสร้างภาวะผู้นำของตนเองในการนำทีมงานให้เกิดแรงจูงใจ เกิดความเข้าใจ และสุดท้ายก็สามารพที่จะสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

Advertisements

2 คิดบน “เรื่องอะไรบ้างที่ผู้จัดการที่ดี ไม่ควรจะมอบหมายให้คนอื่นทำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s