พนักงานแบบไหน ที่ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จ

interview2

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ พนักงานที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลงานให้กับองค์กร ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร

แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าเราจะมีวิธีการในการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่ดีแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายก็ต้องมีพนักงานในลักษณะที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการทำงานขององค์กรเข้ามาไม่มากก็น้อย พนักงานเหล่านี้ ล้วนแต่มีปัญหาในการทำงาน และไม่สร้างผลงานมากเท่าไหร่ ตรงกันข้ามกลับเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับองค์กรมากมาย พนักงานเหล่านี้มีอะไรบ้างลองมาดูกันครับ

  • พนักงานที่มองตัวเองถูกตลอด และคนอื่นผิดหมด พนักงานคนนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินเหตุ ทำอะไรก็ต้องโชว์ออฟให้คนอื่นเห็นตลอดเวลา ว่าตนเองกำลังทำงานอะไร อย่างไร และทำได้ดีแค่ไหน จนทำให้คนอื่นหมั่นไส้เอา แต่สิ่งที่ดีก็คือ ยังพอมีผลงานที่ดีให้เห็นอยู่บ้าง เพียงแต่เรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นนั้นไม่ค่อยจะดีนัก เพราะเป็นคนที่ชอบยกตนข่มท่านตลอดเวลา เวลาคุยกัน ก็มองความเห็นของคนอื่นผิดหมด ไม่ว่าใครจะทำอะไรอย่างไร ก็มองกว่า ไม่ถูกต้อง ผิดไปหมดทุกอย่าง มีแต่ความคิดเห็นของตนเองเท่านั้นที่ถูกต้องที่สุด พนักงานแบบนี้จะทำให้องค์กรไม่เจริญมากนัก เพราะพนักงานคนนี้จะเป็นคนที่ปิดกั้นความคิดเห็นของคนอื่นทั้งหมด ซึ่งจริงๆ แล้วอาจจะมีบางคนที่มีความคิดเห็นที่ดีมาก เพียงแต่ไม่ตรงกับความคิดของพนักงานคนนี้ ก็เลยถูกมองว่าเป็นความเห็นที่ผิดไปทั้งหมด
  • พนักงานที่คอยดูดพลังของคนอื่น พนักงานประเภทนี้จะมีพฤติกรรมที่ไม่สนใจงานของตนเองเท่าไหร่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเองเวลางานที่ตนเองไม่สนใจนั้น ไปชวนคนอื่นคุยเล่นอยู่ตลอดเวลา บ้างก็ชวนคนอื่นนั่งเม้าส์ นั่งนินทาเรื่องราวของคนอื่น เรียกได้ว่าเป็นโต้โผของการจับกลุ่มคุยกันโดยไม่สนใจว่ากำลังมาทำงาน ซึ่งทำให้พนักงานคนอื่นก็ต้องเสียเวลาไปกับการคุยกันแบบนี้ จนงานการไม่ทำกัน
  • พนักงานผู้ต่อต้านตลอดเวลา พนักงานประเภทนี้ จะเป็นคนที่คอยต่อต้านเรื่องราวต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม บริษัทอาจจะมีการกำหนดนโยบายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่ๆ ที่ทำให้บริษัทดีขึ้น แต่พนักงานคนนี้ก็จะคอยแต่ยุยง ส่งเสริม และชักชวนให้พนักงานคนอื่นไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่อง แม้ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากต่อองค์กร พนักงานคนนี้มักจะเป็นคนที่มีอิทธิพลในองค์กรพอสมควร เพราะความคิดเห็นของเขาจะมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานคนอื่น จนทำให้ผู้บริหาระดับสูงต้องอาศัยพละกำลังอย่างมากในการที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้
  • พนักงานที่มีข้ออ้างตลอดเวลา พนักงานประเภทนี้มักจะมีข้ออ้างทุกอย่างในการทำงาน โดยเฉพาะข้ออ้างที่ทำงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา แม้ในบางครั้งจะมีการวางแผนงานกันอย่างดีแล้ว แต่พนักงานคนนี้ก็จะต้องมีข้ออ้างเสมอว่า งานที่ทำนั้นจะต้องไม่เสร็จ ไม่สำเร็จ เพราะโน่น นี่ นั่น อยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นพอถึงเวลาที่ตนเองจะต้องทำงาน ก็มักจะมีข้ออ้างอีกเช่นกันว่า ตนเองยังไม่พร้อม ยังไม่มั่นใจ ยังไม่มีทักษะมากพอ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นข้ออ้างที่พยายามจะทำให้ตนเองสบายขั้นในการทำงาน
  • พนักงานที่รู้ไปซะทุกเรื่อง พนักงานประเภทนี้มักจะทำตัวว่าตัวเองเก่ง และรู้ไปทุกเรื่อง ไม่ว่าใครจะพูดเรื่องอะไร ให้ความเห็นในเรื่องอะไร ก็จะต้องทำตัวว่าตนเองรู้ในเรื่องนั้น บางครั้งก็แสดงความเห็นที่ไม่เกี่ยวกันเลยก็มี แต่ก็พยายามทำให้คนอื่นเห็นว่าตนเองรู้จริงๆ พนักงานแบบนี้มักจะเป็นที่น่ารำคาญของเพื่อนร่วมงาน และทำให้องค์กรมีความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีม
  • พนักงานที่ขาดความมั่นใจในตนเอง พนักงานประเภทนี้เป็นพนักงานที่ไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย แม้ว่าจะเป็นงานของตนเอง ก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไร ต้องสอบถามไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง บางครั้งต้องอาศัยความคิดเห็นของคนอื่นในการทำงาน เวลาได้รับมอบหมายงานอะไรมาก็มักจะกลัว และไม่กล้าทำอะไร ต้องคอยสอบถามให้มั่นใจทุกครั้ง แม้ว่างานนั้นจะเป็นงานที่เคยทำมาแล้วก็ตาม
  • พนักงานที่ไม่เชื่อมั่นในองค์กร พนักงานประเภทนี้มักจะเป็นพนักงานที่ไม่เชื่อว่าองค์กรจะเติบโตไปได้จริงๆ เวลาที่มีการประชุมแผนงานการทำงานกัน พนักงานประเภทนี้มักจะมีคำพูดว่า “แผนงานแบบนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้สำหรับที่นี่” หรือ “องค์กรนี้มันจะไปได้สักกี่น้ำ” หรือ “ที่นี่ยังไงก็ไม่โตไปกว่านี้อีกแล้ว ทำใจเถอะ” ฯลฯ พนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่ควรจะเอาออกไปจากองค์กรให้เร็วที่สุด เนื่องจากตนเองไม่เชื่อมั่นในองค์กรแล้ว ยังอาจจะเผยแพร่ความไม่เชื่อมั่นนั้นไปยังพนักงานคนอื่นได้อีก ซึ่งแน่นอนว่า มีผลต่อการเติบโตขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พนักงานประเภทต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผมเชื่อว่า ทุกองค์กรก็ไม่อยากให้มีพนักงานแบบนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้ชัดเจนก็คือ มาตรฐานและเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานจะต้องมีความรัดกุมมากๆ และจะต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้คนที่เรารับเข้ามาทำงานไม่เป็นแบบที่กล่าวมา

ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีพนักงานแบบนี้เกิดขึ้นใจองค์กร ก็จะต้องมีมาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านผลงาน และมาตรการทางด้านวินัยเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้ว พฤติกรรมเหล่านี้ อาจจะลามไปทั่วองค์กรและยากที่จะหยุดได้ถ้ามันเริ่มลุกลามใหญ่โต

Advertisements

1 คิดบน “พนักงานแบบไหน ที่ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s