4 พื้นฐานสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

motivation

ได้มีโอกาสอ่านบทความเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ และ Engagement ของ Jim Haudan ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องของพื้นฐานสำคัญของการทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงานได้ โดยเขาได้พยายามศึกษาถึงแก่น และรากของประเด็นที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ซึ่งมีพื้นฐานสำคัญอยู่ 4 ประการดังต่อไปนี้

  • คนเราทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเสมอ นี่คือพื้นฐานตัวแรกของการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน กล่าวคือ ถ้าเราต้องการให้พนักงานรู้สึกว่าอยากทำงานด้วยความเต็มใจและพอใจ ก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของหน่วยงาน และขององค์กร เพราะถ้าเขารู้สึกอย่างนั้น จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความภาคภูมิใจ และมีความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ เพราะรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นๆ ได้
  • คนเราทุกคนต้องการความรู้สึกที่เป็นเจ้าของ ถ้าพนักงานรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงานนั้น เป็นคนที่สร้างงาน สร้างผลงานได้ด้วยตนเอง โดยที่เขามีสิทธิที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของตนเอง ก็จะยิ่งทำให้พนักงานคนนั้นรู้สึกถึงแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น มากกว่า ที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง และไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของงานที่ทำอยู่เลย ความรู้สึกผูกพัน ก็จะไม่เกิด และจะทำให้พนักงานคนนั้นขาดพลังในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตด้วย ดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขานี่แหละเป็นเจ้าของงานนี้ เป็นเจ้าของธุรกิจนี้ ก็จะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกอยากทำงาน เพราะทุกคนล้วนแต่อยากที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จอยู่แล้ว โดยเฉพาะกับสิ่งที่เราเองเป็นเจ้าของมัน
  • คนเราทุกคนต้องการความรู้สึกถึงการก้าวเดินที่มีความหมาย นั่นคือ รู้ว่าตนเองจะต้องเดินไปไหน มีเป้าหมายอย่างไรในการเดินทางครั้งนี้ แปลให้ง่ายเข้าก็คือ ในการทำงานพนักงานจะต้องรู้เป้าหมายของการทำงานนั้นที่ชัดเจนมาก รู้ว่าถ้าเราเดินไปตามเส้นทางนี้ จะทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย และมีคุณค่ามากขึ้น ถ้าเขารู้สึกแบบนี้ แรงจูงใจในการทำงานนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก
  • คนเราทุกคนต้องการสร้างผลงานที่มีความแตกต่าง ก็คือ ทุกคนต้องการสร้างความแตกต่าง ต้องการสร้างความโดดเด่น เพื่อให้คนอื่นยอมรับว่าเราเองก็มีความสามารถเหมือนกัน ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานสร้างผลงาน และสร้างความแตกต่างในผลงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งตัวหัวหน้าเอง ก็ให้ความสำคัญ โดยการให้คำชม และชื่นชมในผลงานที่โดดเด่นนี้ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับการทำงานและองค์กรมากขึ้นได้อีกเช่นกัน

นี่คือพื้นฐาน 4 ประการที่จะสร้างแรงจูงใจที่ดี และสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรได้ กล่าวโดยสรุปก็คือ ถ้าอยากให้พนักงานรู้สึกดี มีแรงจูงใจ ก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และที่สำคัญก็คือ หัวหน้างานโดยตรงจะต้องเปิดในยอมรับในผลงาน และความแตกต่างที่พนักงานคนนั้นทำได้จริงๆ แล้วแรงจูงใจก็จะเกิดขึ้นได้

คนเราทุกคนลึกๆ แล้วก็ต้องการให้คนอื่นเห็นว่า ตนเองมีความสำคัญอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าเราอยากได้แรงจูงใจในการทำงานจากพนักงาน ก็พยายามทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญ สำคัญจริงๆ นะครับ ไม่ใช่แค่บอกว่าสำคัญ และการกระทำไม่ได้ตรงกับสิ่งที่บอกเลย ถ้าเป็นแบบนี้ ไม่เพียงแรงจูงใจจะไม่เกิดแล้ว แต่ยังทำให้ยิ่งหมดแรงในการทำงานมากขึ้นไปอีกครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s