CEO ขององค์กรให้ความสำคัญกับ HR มากน้อยเพียงใด

employees

งานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั้น ถือเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่ง ซึ่งจะทำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นั้น เรื่องของทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี พอพูดถึงงาน HR องค์กรส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นงานสนับสนุนงานหลักขององค์กร ซึ่งก็ไม่ผิด แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นัก เพราะถ้าเราบริหารทรัพยากรบุคคลได้ไม่ดี ผลสำเร็จของงาน ผลงานขององค์กร ก็ยากที่จะดีได้เช่นกัน

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ CEO ขององค์กรต่างให้ความสำคัญในเรื่องของคน

มีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งของ HRD’s Global HR Survey ซึ่งได้สำรวจ CEO ของทั่วโลกจำนวน 4,400 องค์กร ในเรื่องของ การใช้เวลาของ CEO กับงาน HR ขององค์กร ซึ่งจำนวนกว่าครึ่งใช้เวลาประมาณ 20% เท่านั้นในเรื่องของ HR ในองค์กร ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรอีก 25% CEO ใช้เวลาในเรื่องของ HR เพียง 10% ของเวลาในการทำงานเท่านั้น

ซึ่งผลอันนี้บอกกับเราว่า ยิ่งองค์กรไหนที่ CEO ใช้เวลาในเรื่องของ HR น้อยมากเท่าไหร่ งาน HR ขององค์กรนั้นก็จะกลายเป็นแค่เพียงงานธุรการอย่างหนึ่งขององค์กรเท่านั้น จะไม่ใช่งานที่มีบทบาทอะไรในทางธุรกิจเลย

ถ้า CEO ไม่ให้ความสำคัญกับงาน HR แล้ว จะมีผลอย่างไรกับฝ่ายบุคคลขององค์กรบ้าง

  • ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมอง HR ว่าเป็นหน่วยงานธุรการอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่การรับสมัครพนักงานใหม่ การทำเรื่องสัญญาจ้าง การจ่ายเงินเดือน การส่งพนักงานไปฝึกอบรม การลงโทษพนักงาน การออกไปเตือนต่างๆ ฯลฯ ซึ่งงานเหล่านี้จะถูกมองเป็นงาน Admin ขององค์กร เน้นหนักไปที่เรื่องของการจัดการเอกสารมากกว่า เรื่องของแผนการบริหารจัดการคน
  • HR จะไม่มีบทบาทในทางธุรกิจของบริษัท ถ้า CEO ไม่ให้ความสำคัญ งาน HR ขององค์กรก็จะอยู่แค่เพียงคนนอกธุรกิจ เวลาที่มีการประชุมเพื่อวางแผนธุรกิจในปีถัดไป ก็จะไม่มีเรื่องของ HR อยู่ในวาระการประชุมเลย มีแต่เรื่องของแผนธุรกิจ แผนการขาย แผนการตลาด แผนการผลิตฯลฯ แต่ไม่มีใครที่จะคิดเรื่องของคนเลย ว่าถ้าแผนการเป็นแบบนั้น แล้วเรื่องของทรัพยากรบุคคลจะต้องทำอย่างไร
  • HR ถูกมองเป็นตัวถ่วงการทำงาน บางองค์กรหนักไปกว่านั้นอีก เมื่อ CEO ไม่ให้ความสำคัญในงาน HR งานนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นงานที่ทำให้องค์กรช้าลง อืดอาด เพราะมัวแต่คิดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานเลย และมักจะมีโครงการอะไรใหม่ๆ เข้ามาทำให้ผู้จัดการของแต่ละหน่วยงานต้องเสียเวลาในการทำงาน สุดท้ายก็เลยไม่มีใครให้ความร่วมมือใดๆ กับงานพื้นฐานทางด้านคนของบริษัทเลย

ผิดกับองค์กรที่ CEO ให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรบุคคล ก็จะทำให้เรื่องของคนในองค์กรเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกคนให้ความสำคัญ และฝ่าย HR ก็จะเป็นฝ่ายที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ยิ่งไปกว่านั้นการดำเนินการทุกอย่างทางด้าน HR ก็จะต้องเชื่อมโยงกับทิศทาง และเป้าหมายขององค์กรทั้งหมด เพราะ CEO เหล่านี้เชื่อเสมอว่า คน คือทรัพยากรที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ถ้าเราหาคนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ เป็นกลุ่มที่เป็น Talent ซึ่งพัฒนาต่อได้ และเราก็มีระบบ compensation ที่สามารถดึงดูด และรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้ได้ มีระบบการบริหารผลงานที่ดี เน้นผลงาน และมี Career Path ที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในองค์กรได้

ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ ก็จะสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายองค์กรก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s