ยิ่งองค์กรต้องการเติบโต ยิ่งต้องบริหาร Talent ให้ดี

human-resource-management

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเติบโต และความสำเร็จขององค์กรนั้น มีองค์กรประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ทรัพยากรบุคคล และจะต้องเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งยิ่งถ้าองค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งมันก็ตรงกับเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบันต่อเนื่องในอนาคตว่า จะต้องหาวิธีการที่จะดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานที่เป็น Talent ไว้ให้ได้อย่างดีที่สุด

ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกองค์กรที่มองเห็นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่างก็คิดแบบนี้ แต่คิดแล้วจะทำอย่างที่คิดหรือไม่นั้น อันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง มีผู้บริหารบางองค์กรที่มักจะพูดว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารคน แต่นโยบายทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกลับไปในทางตรงกันข้ามทั้งหมด

ในการดึงดูดและรักษาคนเก่งให้ทำงานกับองค์กรนั้น จริงๆ เป็นเป้าหมายสำคัญ และเป็นเป้าหมายที่หลายองค์กรต่างก็ตระหนักในเรื่องนี้ ซึ่งฝ่ายบุคคลเองก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง แต่ในทางปฏิบัตินั้น การที่เราจะดึงดูด และรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้นั้น ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ลองมาดูแนวทางในการบริหารคนเก่ง (Talent) กันสักหน่อยนะครับว่า ควรจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง

  • ดึงดูด Talent ในปัจจุบันนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่ใช้ในการดึงดูดพนักงานที่เก่ง และมีฝีมือเข้าทำงาน ซึ่งองค์กรเองจะต้องกำหนดแนวทางเหล่านี้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราค่าจ้างเงินเดือนที่อย่างน้อยจะต้องแข่งขันได้กับตลาดและธุรกิจในกลุ่มเดียวกันกับบริษัท มีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน งานมีความท้าทายมากพอ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเก่งๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรเห็นถึงความน่าสนใจของงาน และขององค์กร และอยากที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วย และเมื่อมีพนักงานเก่งๆ เข้ามาทำงานกับองค์กรแล้วสิ่งต่อไปที่จะต้องทำก็คือ การเก็บรักษาคนเก่งเหล่านี้ไว้ให้ดี
  • Career Path การเก็บรักษาคนเก่งๆ ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นที่นิยมกันมากก็คือ การสร้างระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ หรือที่เราเรียกกันว่า Career Path ที่ทำให้พนักงานที่เข้ามาทำงานกับองค์กรมองเห็นว่า ถ้าเขายังทำงานที่นี่ต่อไป เขาจะสามารถเติบโตไปไหนได้บ้าง ในสายอาชีพใด และจะเติบโตไปได้อย่างไร ซึ่งถ้าคนเก่งๆ เขาสามารถเห็นอนาคตของตนเองได้ และเป็นอนาคตที่ตรงกับที่พนักงานต้องการด้วย ก็จะยิ่งส่งเสริมให้พนักงานไม่อยากออกไปทำงานที่อื่น
  • ระบบการพัฒนาพนักงานที่ดี องค์กรที่จะบริหาร Talent ได้ดี รวมทั้งเก็บรักษาคนเก่งๆ นี้ไว้ได้ดีนั้น จะต้องมีระบบการพัฒนาพนักงานที่ดีด้วยเช่นกัน เพราะคนเก่ง ต่างก็อยากที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเห็นเรื่องของความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการทำงานใหม่ๆ และการพัฒนาก็ต้องเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบ แต่ต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาจากเป้าหมายการเติบโตของพนักงานแต่ละคน โดยทั่วไปพนักงานที่รู้ว่าตนเองอยากจะโตไปไหน แล้วองค์กรยังมีการวางแผนพัฒนาเพื่อให้เขาเติบโตได้อีกด้วยนั้น ก็จะเป็นพนักงานที่ไม่อยากออกไปไหนอีกเช่นกัน
  • ระบบค่าจ้างเงินเดือนที่ดี ในการเก็บรักษาพนักงานมือดีๆ ไว้ทำงานกับองค์กรนั้น ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่เป็นธรรม นอกจากความเป็นธรรมแล้ว กลุ่ม Talent นั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะถูกซื้อตัว หรือดึงตัวจากบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งองค์กรเราเองจะต้องมีระบบการบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้
  • ระบบบริหารผลงาน คนเก่งมักจะเป็นคนที่สร้างผลงานที่ดีให้กับตนเองและองค์กร ดังนั้น ถ้าองค์กรของเรามีระบบบริหารผลงานที่ดี กล่าวคือ มองเรื่องของผลงานของพนักงานเป็นหลัก เป็นเกณฑ์ที่จะเติบโต และการให้รางวัล ไม่ใช่ดูแค่เพียงอายุงาน หรือระบบอาวุโสเท่านั้น คนเก่งๆ มักจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องของระบบอาวุโสเท่าไหร่ แต่จะเชื่อเรื่องของผลงาน ดังนั้นองค์กรที่มีระบบการบริหารผลงานที่ดี ทำงานโดยเน้นไปที่ผลงาน มีการพัฒนาผลงานของพนักงานกันอย่างต่อเนื่อง นี่ก็เป็นอีกระบบในฝันของคนที่เป็น Talent เช่นกัน
  • Leadership ประเด็นสุดท้ายที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพนักงานไว้ได้ ก็คือ ภาวะผู้นำของกลุ่มผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ คนที่เป็นหัวหน้าจะเป็นคนที่มีบทบาทที่สำคัญมากๆ ในการบริหารจัดการและรักษาไว้ซึ่งพนักงานเก่งๆ ให้อยู่ทำงานกับองค์กร ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานในการรักษา Talent ไว้ ก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน การสื่อสาร การให้ Feedback และการสอนงานพนักงาน ฯลฯ

แม้ว่าองค์กรจะมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี มีระบบต่างๆ ที่ทำให้เชื่อมั่นว่าจะรักษาคนเก่งๆ ไว้ได้ แต่สุดท้ายก็จะขึ้นอยู่กับคนที่จะบริหารคนเก่ง ก็คือ กลุ่มหัวหน้างาน และผู้นำขององค์กรแต่ละระดับว่าจะเอาเครื่องมือที่ HR วางไว้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรมหรือไม่เช่นกัน บางองค์กรระบบดีมาก ทุกอย่างลงตัวหมด แต่สุดท้ายไปตายที่กลุ่มผู้จัดการที่เอาระบบที่ดี ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นัก

การบริหารคนเก่ง (Talent) จึงไม่ใช่งานของ HR อย่างเดียว แต่ต้องเชื่อมประสานกันทั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้จัดการสายงาน หัวหน้างาน พนักงาน และฝ่ายบุคคลครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s