HR กับแผนธุรกิจ ไปทางเดียวกัน หรือคนละทาง

HumanResourcesTabloid

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2557 แล้วนะครับ เดือนนี้ก็คงจะเป็นอีกเดือนที่ทุกๆ ฝ่ายจะต้องจัดทำแผนงาน และแผนงบประมาณออกมาให้เสร็จเพื่อที่จะได้มีแนวทางในการบริหารจัดการกันต่อในปีถัดไป ประเด็นหนึ่งที่จะต้องทำกันทุกปีสำหรับฝ่ายบุคคลก็คือ การวางแผนในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน แผนการฝึกอบรม แผนการปรับปรุงระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฯลฯ แผนงานต่างๆ เหล่านี้ ของฝ่ายบุคคล เรากำหนดกันอย่างไร

บางองค์กร CEO บอกกับทุกฝ่ายในองค์กรว่า ไปทำแผนงานมา แล้วเอามานำเสนอเพื่อจะได้อนุมัติเป็นแผนงานของปีหน้า ฝ่ายบุคคลเป็นอีกฝ่ายที่ผมเองก็งงเหมือนกันนะครับว่า ทำไมบางบริษัทถึงคิดแผนงานกันออกมาได้อย่างมากมายว่าจะทำอะไรบ้างในปีหน้า โดยที่ไม่มีการมองแผนงานของบริษัทเลยด้วยซ้ำไป แล้วแผนคนกับแผนธุรกิจ มันจะไปด้วยกันได้จริงหรือ

ในความเป็นจริงนั้น ฝ่ายบุคคลเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนกำลังคน การหาคนเข้ามา การพัฒนาคน และการเก็บรักษาพนักงานไว้ในองค์กร เป็นต้น ดังนั้น แผนงานของฝ่ายบุคคลจะออกมาดีหรือไม่ดีนั้น จะต้องมีแผนงานหลักขององค์กรที่ชัดเจนออกมาก่อน และจากนั้นแต่ละฝ่ายจะต้องมีแผนงานของแต่ละฝ่ายว่า จะต้องทำอะไร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น แล้วแผนเหล่านั้น จะมีผลต่อแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไร ฝ่ายบุคคลจึงค่อยมานั่งคิด และวางแผนเพื่อให้เกิดความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรบุคคลนั่นเอง

ข้อผิดพลาดของการวางแผนทรัพยากรกรบุคคลที่มักจะเกิดขึ้นมีดังนี้

  • ผู้บริหารไม่ใส่ใจเรื่องงาน HR ผู้บริหารระดับสูงบางองค์กร ไม่เคยคิด และไม่เคยสนใจเลยว่า งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นคืออะไร และมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร มองงาน HR ว่าเป็นงานทางด้านเอกสาร และงานธุรการอย่างหนึ่ง พอผู้บริหารมองแบบนี้ ก็จบเลย แต่ละปีก็จะมีแผนงานทางด้านการขาย การตลาด การผลิต ออกมามากมาย ฝันว่า จะต้องมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ประเด็นก็คือ แผนงานเหล่านั้น ใครที่จะเป็นคนทำให้แผนเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ ถ้าไม่ใช่พนักงาน แล้วถ้าเราไม่มีการวางแผนทางด้านการบริหารคนให้สอดคล้องกับแผนงานเหล่านั้นแล้ว ผมคิดว่าแผนงานก็คงจะบรรลุผลสำเร็จได้ยากเช่นกัน
  • ต่างคนต่างวางแผนไม่เอามาเชื่อมโยงกัน การวางแผนเรื่องการบริหารคนนั้น สิ่งสำคัญก็คือ จะต้องรู้ก่อนเลยว่า แผนกลยุทธ์ของธุรกิจเราเป็นอย่างไร มีเป้าหมายอะไร และมีแผนงานในแต่ละช่วงเวลาในเรื่องอะไรบ้าง แล้วฝ่ายบุคคลก็จะนำเอาแผนธุรกิจเหล่านั้น มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้จัดการของแต่ละฝ่าย โดยพิจารณาว่า เป้าหมายและแผนงานเหล่านั้น ถ้าจะทำให้บรรลุได้ จะต้องเสริมเรื่องของทรัพยากรบุคคลอย่างไรบ้าง แล้วเราก็จะได้แผนการบริหารคนออกมา และยังสอดคล้องกับแผนงานขององค์กรอีกด้วย แต่น่าเสียดายที่บางองค์กร ไม่มองแบบนั้น เอาว่าต่างคนต่างเสนอแผนงานออกมา ฝ่ายบุคคลก็เสนอแผนงานทางด้านคน โดยไม่ดูเลยว่าธุรกิจจะไปไหน เสนอแผนเพื่อที่จะสร้างผลงานให้กับตนเองมากกว่า ที่จะเสริมแผนขององค์กร ผลสุดท้าย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เป็นแค่เพียงการลงงบประมาณไป แต่ไม่ตอบสนองแผนงานหลักขององค์กรแต่อย่างใด

ดังนั้นถ้าองค์กรของเราจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล และถ้าเราจะวางให้ดี สิ่งแรกที่ฝ่ายบุคคลจะต้องเห็นภาพชัดๆ ก็คือ แผนกลยุทธ์ขององค์กรว่า องค์กรจะไปทางไหน จะมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอย่างไรในแต่ละปี

แล้ว HR จึงค่อยนำเอาแผนกลยุทธ์นั้นมาแตกออกมาเป็นแผนคน ตั้งแต่ เรื่องของอัตรากำลังว่าพอหรือไม่ ถ้าไม่พอ จะต้องเพิ่มคนในกลุ่มใดบ้าง ที่สอดคล้องกับแผนงาน และคนที่จะเพิ่มนั้นจะต้องไปหาจากไหน ค่าตอบแทนของเราแข่งขันได้หรือไม่ ที่จะดึงดูดคนกลุ่มนี้เข้ามาทำงานกับเรา จากนั้นก็คงต้องดูว่า แล้วพนักงานเดิมของเราเองนั้นจะต้องถูกพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้มีทักษะและความรู้ในการทำงานที่สอดคล้องกับงานในอนาคตที่องค์กรกำลังจะไป

จากนั้นจึงค่อยแตกออกมาเป็นแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้าน เราก็จะได้แผนงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร

แล้ว HR กับแผนธุรกิจ ก็จะไปด้วยกันได้อย่างดี แถมยังส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s