ปีหน้านอกจากวางแผนเรื่องงานแล้ว อย่าลืมวางแผนพัฒนาคนด้วย

training123

คนที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการ หรือมีตำแหน่งที่เป็นหัวหน้า ซึ่งจะต้องดูแลการทำงานของลูกน้อง ในช่วงปลายปีต่อต้นปีใหม่แบบนี้ ก็คงต้องมีการวางแผนงานเพื่อรองรับเป้าหมายขององค์กรที่ทางผู้บริหารระดับสูงได้วางไว้แล้ว สิ่งที่ผู้จัดการส่วนใหญ่จะต้องทำในช่วงนี้ก็คือ การกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานของตนเอง และวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายใหม่ในปีถัดไป

สิ่งที่ผู้จัดการมักจะวางแผนได้อย่างดี ก็คือ เรื่องของงาน ว่าในแต่ละเดือนจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้งานไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้วางแผนกันก็คือ แผนการพัฒนาพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา ว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ตามแผนงานใหม่ที่วางไว้ได้อย่างดี

ลองคิดดูสิครับ ถ้าพนักงานยังคงมีความรู้ทักษะในการทำงานแบบเดิม แล้วบริษัทและหน่วยงานของเรามีแผนงานใหม่ที่จะต้องทำ และแผนงานใหม่นี้ก็ต้องอาศัยความรู้และทักษะใหม่ๆ ของพนักงานเพื่อทำให้งานสำเร็จได้ แล้วถ้าเราไม่คิดที่จะวางแผนพัฒนาพนักงานของเราให้มีความรู้ทักษะเหล่านั้น แล้วงานของเราจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร จริงมั้ยครับ

ดังนั้นคนที่เป็นผู้จัดการที่ดี ก็ต้องไม่ลืมที่จะวางแผนพัฒนาพนักงานของตนเองด้วย โดย

  • พิจารณาผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงาน สิ่งแรกก่อนที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานได้อย่างชัดเจนก็คือ ผู้จัดการจะต้องพิจารณาผลงานของพนักงานแต่ละคนในปีที่ผ่านมา ว่าแต่ละคนมีผลงานเป็นอย่างไร ทำงานได้ตามตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไปสักแค่ไหน และใครมีจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในปีที่ผ่านมา ผู้จัดการบางคนอ้างว่า ระบบการประเมินผลงานของบริษัทยังไม่ดีพอ ก็เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าลูกน้องของตนนั้นมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และไม่รู้ว่าผลงานเป็นอย่างไร จริงๆ แล้วสิ่งที่พูดมาก็คือข้ออ้างมากกว่า เพราะถ้าเราทำงานกับลูกน้องของเราจริง เราจะรู้ได้เลยว่า ลูกน้องของเราคนไหนเป็นอย่างไร ใครมีอะไรดี ใครที่จะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง ขอเพียงผู้จัดการใส่ใจเท่านั้นเอง ไม่เกี่ยวกับระบบการประเมินผลงานอะไรมากนัก เพียงแต่ถ้าบริษัทมีระบบการประเมินผลงานที่ดีมันก็เป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างหนึ่งเท่านั้น
  • พิจารณาแผนงานในปีหน้าว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นก็ให้พิจารณาต่อว่า แผนงานในปีถัดไปที่หน่วยงานของเราจะต้องทำให้ได้นั้นมีอะไรบ้าง และแผนงานดังกล่าวจะต้องอาศัยความรู้ ทักษะอะไรบ้างในการทำงาน ลิสออกมาให้ครบถ้วน อะไรที่เป็นความรู้ที่จะต้องเพิ่มเติม อะไรบ้างที่เป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนให้มากขึ้น
  • หาช่องโหว่ของพนักงานแต่ละคน จากนั้นสิ่งที่ผู้จัดการจะต้องพิจารณาก็คือ เปรียบเทียบระหว่างความรู้และทักษะของพนักงานแต่ละคน กับความรู้และทักษะของการทำงานที่จะต้องเพิ่มเติม เพื่อดูว่าใครที่จะต้องเพิ่มเติมความรู้อะไรบ้าง และใครที่จะต้องเติมทักษะด้านใดบ้าง ซึ่งพนักงานแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน สิ่งที่ผู้จัดการจะต้องคิดก็คือ ถ้าต้องการให้พนักงานแต่ละคนทำงานให้ได้ตามเป้าหมายใหม่ที่ยากขึ้นนั้น แต่ละคนต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้าง
  • ทำเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน จากนั้นก็ให้ระบุให้ชัดเจนว่า พนักงานแต่คนนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ เมื่อไหร่ ต้องกำหนดให้ชัดเจน ความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่เราต้องการพัฒนาพนักงานนั้นจะได้มาจากไหน ใครจะต้องเป็นคนสอนและพัฒนา เป็นการสอนเอง หรือการส่งไปอบรมภายนอก หรือเป็นการอบรมกันภายในบริษัท ฯลฯ รายละเอียดเหล่านี้จะต้องวางแผนให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้พัฒนากันอย่างเป็นรูปธรรม

จริงๆ แล้วเรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้น บางองค์กรไม่มีเครื่องมืออะไรเลย ไม่ว่าจะเป็น competency หรือ Training Roadmap ฯลฯ แต่เราก็สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานแต่ละคนของเราได้ โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือเหล่านั้นเลยก็ยังได้

ผมเองเห็นบางองค์กรมีเครื่องมือทุกอย่างที่ทันสมัยในเรื่องของการพัฒนาพนักงานอย่างมากมาย มีงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามากำหนด Competency วาง Training Roadmap กันอย่างอลังการงานสร้าง แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาพนักงานกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผมจึงคิดว่า ไม่ว่าเราจะมี หรือไม่มีเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน เราก็สามารถที่จะวางแผนการพัฒนาพนักงานได้อยู่ดี อยู่ที่ตัวผู้บริหาร และผู้จัดการแต่ละคน ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานมากสักแค่ไหนและต้องการให้งานของตนสำเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะสุดท้ายความสำเร็จของงานก็มาจากความรู้และทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

Advertisements

1 คิดบน “ปีหน้านอกจากวางแผนเรื่องงานแล้ว อย่าลืมวางแผนพัฒนาคนด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s