Teambuilding เพื่อสร้างทีมงาน แต่ทำไมยังไม่เป็นทีมซักที

หลักสูตรฝึกอบรมที่ยังคงได้รับความนิยมมากมาย และไม่มีวันเสื่อมคลาย ก็คือ หลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างทีมงาน เกือบทุกบริษัทที่มีเน้นการพัฒนาพนักงาน จะต้องเคยจัดและผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการสร้างทีมงานมาบ้างแล้ว บางบริษัทก็จัดแค่เพียงครั้งเดียว และไม่เคยจัดอีกเลย บางบริษัทก็จัดทุกปี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความคาดหวังของผู้บริหารที่ต้องการให้มีการอบรมหลักสูตรเพื่อการสร้างทีมงานก็คือ เพื่อทำให้บริษัทของตนเองมีการทำงานเป็นทีมที่ดี มีทีมงานที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ความเข้าใจผิดของผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฝึกอบรมเรื่องการสร้างทีมงานก็คือ

 • จัดแค่เพียงครั้งเดียวก็พอ หรือจัดแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะสร้างทีมงานที่ดีได้ทันที ซึ่งความคิดนี้ยังไม่ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลย บริษัทเปิดมาเป็นเวลานาน และมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทั้งในตัวงานเอง และตัวพนักงาน แล้วจะสามารถแก้ไขให้พนักงานรักกันมากมายด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เพียง 1 ครั้ง
 • คาดหวังว่าการฝึกอบรมเท่านั้นที่จะช่วยทำให้เกิดทีมงานที่ดีได้ ผู้บริหารมักจะคาดหวังว่า เมื่อจ่ายเงินเพื่ออบรมการสร้างทีมงานแล้ว หลักสูตรนี้จะทำให้พนักงานรักกัน และร่วมมือร่วมใจกันทำงานดีขึ้นเมื่อจบหลักสูตรแล้ว นี่ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอีกประการหนึ่ง ก็เลยทำให้ผู้บริหารรู้สึกไม่พอใจทุกครั้งที่ทีมงานยังไม่ดีขึ้น และมักจะอ้างว่า นี่พวกเราก็ไปอบรมเรื่องการสร้างทีมงานมาแล้ว แต่ทำไมยังไม่สามารถทำงานเป็นทีมกันได้สักที
 • พนักงานเข้าอบรมก็พอ ไม่จำเป็นต้องมีผู้บริหารเข้าด้วย เวลาอบรมเรื่องการสร้างทีมงาน บริษัทมักจะเน้นไปที่กลุ่มพนักงานที่ทำงาน แต่ไม่ค่อยเน้นไปที่ผู้บริหาร และหัวหน้างานสักเท่าไหร่ หรือบางครั้งก็มักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และมักจะให้เหตุผลว่า เป็นผู้บริหารแล้วไม่ต้องอบรมเรื่องเหล่านี้ก็ได้ เรื่องนี้ให้ไปเน้นที่พนักงานก็พอ ซึ่งด้วยเหตุผลนี้ก็เลยทำให้ทีมงานไม่เกิดสักที เพราะแค่การเข้าอบรมยังไม่เป็นทีมเลย

จริงๆ สามข้อข้างต้นเอง ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เรื่องของการทำงานเป็นทีมในบริษัทไม่เกิดได้เช่นกัน ในทางปฏิบัติแล้ว เรื่องของการสร้างทีมงานนั้น จะต้องอาศัยกลไกภายในบริษัทเข้าช่วยด้วย ถึงจะได้ผล กล่าวคือ

 • ผู้บริหารทุกระดับจะต้องเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างทีมงาน นอกจากตัวเองจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว เวลาที่กลับมาจากการอบรม ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานเป็นทีมอยู่เสมอ ไม่ใช่ทำตัวเป็นคนสร้างความขัดแย้งเสียเอง จริงๆ สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ทีมงานไม่เกิดขึ้นในบริษัท ก็เนื่องมาจากผู้บริหารระดับสูงที่มีความขัดแย้งกันเอง จนทำให้เรื่องราวมันลงมาสู่พนักงาน ฝ่ายนั้นไม่ถูกกับฝ่ายนี้ ฝ่ายนี้จ้องจับผิดฝ่ายโน้น ฯลฯ แบบนี้อบรมสักแค่ไหน ทีมงานก็ไม่เกิดแน่นอนครับ
 • อย่าลืม Follow up เรื่องของการอบรมในเชิงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงานนั้น ต้องอย่าลืมเรื่องของการ Follow up ด้วย เวลาที่กลับมาจากการอบรมแล้ว ผู้บริหารเองก็ต้องมีการมอบหมายงาน หรือมีการกำหนดแนวทางในการสร้างทีมงานที่ดีภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง และถ้าสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงานด้วยจะยิ่งดี เพราะมันจะสามารถกระตุ้น และจูงใจให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เร็วขึ้น

สิ่งที่จะต้องระลึกไว้เสมอ ก็คือ เรื่องของการทำงานเป็นทีมนั้น มันไม่ได้สร้างขึ้นได้ด้วยการฝึกอบรมเพียงไม่กี่วัน ไม่ใช่แค่เพียงการไปทำกิจกรรมร่วมกัน ลำบากร่วมกัน ร้องไห้ร่วมกันแล้ว กลับมาจะเกิดทีมงานที่แข็งแกร่งได้ทันที ยากครับ เพราะเบื้องลึกของการทำงานร่วมกันนั้น เราเองไม่ทราบอยู่แล้วว่า พนักงานแต่ละคนนั้นมีปัญหาและความขัดแย้งอะไรกันบ้าง บางคนไม่ชอบหน้ากัน บางคนมีความขัดแย้งกันรุนแรงมาก ดังนั้นแค่เพียงวันสองวัน มันไม่ได้ช่วยอะไรได้มาก

สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ ต้องกลับมาแล้วสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมต่อให้ได้ และอาจจะต้องมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้เกิดการพูดคุย การประสานงานกัน และการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อยก็สามารถละลายพฤติกรรมอะไรบางอย่างลงไปได้ไม่มากก็น้อย ดีกว่า ครั้งเดียวแล้วหายไปเลย

ประเด็นสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ การจัดองค์กรของบริษัทนั้น โดยธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน ก็มีงานที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วในตัวเอง ไม่ว่าฝ่ายขาย กับฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี กับทุกๆ ฝ่ายในบริษัท ฝ่ายตรวจสอบกับทุกฝ่ายในบริษัท ฯลฯ ด้วยธรรมชาติของงานมันก็สร้างความขัดแย้งในตัวของมัน โดยที่พนักงานยังไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำไป ดังนั้นเรื่องของการสร้างทีมงาน จึงไม่ได้สร้างได้ด้วยการไปเข้าฝึกอบรมแล้วก็จบ ต้องอาศัยความต่อเนื่องทั้งภายในองค์กร และความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีอะไรร่วมกันบ้าง

แล้วบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ

Advertisements

2 คิดบน “Teambuilding เพื่อสร้างทีมงาน แต่ทำไมยังไม่เป็นทีมซักที

 1. อจ คะ มีน้องๆ โทรมาถามเรื่องการทำ work force planing อยากทราบว่า เขาทำอย่างไร?
  ความเห็นส่วนตัวน่าจะ apply มาจาก การทำ KPI แล้วนำไปสู่ระบบ reward system เพราะเราจะ force อย่างไร หากไม่มีระบบ reward รองรับ ไม่พูดงบประมาณ reward กันให้ชัดๆ ก่อน เพราะฝึกหมา ฝึกปลา ยังต้องมีขนมน่ะคะ ประสาอะไรกับคน

  เข้าใจว่า เคย force มาบ้าง ด้วยเกณฑ์ KPI แต่สุดท้ายมันก็แค่แบบฟอร์มที่ใช้อคติประเมิน กับหลอนๆ KPI คือ ไม่ใคร่จะยอมรับผล KPI ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา สุดท้าย กลายเป็นหลอกเด็ก(ทำงานมากขึ้น หนักขึ้น) เพราะในที่สุดไม่มีการให้ reward ที่สัญญาไว้จริงๆ ไปจบที่ผลการดำเนินงานไม่ดี คือปีนี้สรุปได้ว่า ผลประกอบการไม่ดี ไม่มี Bonus ไม่ขึ้นเงินเดือน ???

  • เป็นเรื่องของ force ranking หรือเปล่าครับ ที่สอบถามมาน่ะครับ เพราะเท่าที่อ่านเหมือนกับเป็นเรื่องของการ reward มากกว่า
   ซึ่งจริงๆเรื่อง force ranking นั้น ก็ถือเป็นเรื่องปกติเรื่องหนึ่งของการกระจายเงินรางวัลที่มีอยู่จำกัด ให้สอดคล้องกับผลงานของพนักงาน
   จะใช้มากในกรณีที่ ผจก. ไม่สามารถที่จะประเมินผลงานของพนักงานได้อย่างตรงไปตรงมาครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s