แนวโน้มของงาน HR จากวันนี้สู่อนาคตอันใกล้ (ตอนจบ)

วันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของแนวโน้มของงาน HR กันต่อนะครับ ว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่ HR อย่างเราๆ จะต้องเตรียมตัวและเตรียมใจ รวมทั้งเตรียมระบบต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ท่านใดที่ยังไม่ได้อ่านตอนที่หนึ่ง ผมได้ใส่ลิงค์ไว้ให้ตรงนี้นะครับ http://wp.me/pBmlU-1xw

จาก 6 แนวโน้มจากบทความที่ผ่านมา ลองมาดูกันต่อว่า HR มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกบ้าง

  • มุ่งเน้นไปที่การธำรงรักษาพนักงานมากขึ้น (Retention) เนื่องจากมีการแข่งขันกันในการว่าจ้างพนักงานมากขึ้น บริษัทต่างๆ ต่างก็ต้องการคนเก่งๆ เข้ามาทำงานด้วย และไม่ต้องการที่จะเสียคนเก่งๆ เหล่านี้ไป สิ่งที่ HR จะต้องเข้ามาช่วยมากขึ้นก็คือ วางแนวทางในการเก็บรักษาพนักงานไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การให้ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง และระหว่างลูกน้องกับหัวหน้า ฯลฯ ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร HR ยุคใหม่จะต้องเอามาวิเคราะห์และกำหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจน ไม่ใช่เป็นแบบสมัยเดิมๆ คือ จ้างมาแล้ว ก็ปล่อยปละละเลย ไม่ค่อยใส่ใจ สนใจ เห็นว่าทำงานได้ดี ก็เลยไม่สนใจอะไร แต่ในอนาคตข้างหน้า พนักงานเองมีทางเลือกมากขึ้น ถ้าองค์กรไม่สนใจเขา เขาก็ไม่สนใจองค์กรเช่นกัน
  • นโยบายเรื่องการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการทำงาน หรือที่เราเรียกกันว่า BYOD-Bring your own device ในอนาคตข้างหน้าอีกไม่นาน แนวโน้มของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จะเป็นไปในลักษณะที่พนักงานจะนำเครื่องของตนเองมาใช้ เนื่องจากมีความสะดวกมากกว่า ซึ่งแน่นอนการทำเช่นนี้ย่อมมีผลต่อการทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลความลับ และการแชร์ข้อมูลต่างๆ ทั้งขององค์กร และส่วนตัว มันจะแยกกันยากมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น HR ในอนาคตข้างหน้าจะต้องมีการกำหนดนโยบายในเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น อย่างเช่นในช่วงนี้ที่มีข่าวในเรื่องของ พนักงาน chat ในเวลางานก็ไล่ออกได้เลย เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย HR จะต้องมองผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเอาอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานให้ออก แล้วกำหนดแนวทางในการใช้งาน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามด้วย
  • เน้นการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร HR ในยุคหน้าจะมีงานที่ท้าทายก็คือ การเก็บรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ จะทำอย่างไรให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรจริงๆ (Engagement) ไม่ใช่แค่เพียงการสำรวจความผูกพันแล้วจบกันไป เหมือนกับที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน แต่จะต้องเอาข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุงกันจริงๆ และที่สำคัญก็คือ เรื่องของ Engagement นั้น HR ฝ่ายเดียวสร้างไม่ได้แน่นอน HR ในอนาคตก็จะยากขึ้นตรงที่จะต้องทำให้ Line Manager ทุกระดับเปลี่ยนทัศนคติ และหันมามองความสำคัญของการสร้าง Recognition ที่ดีให้กับพนักงานของตนเอง เพื่อให้ Engagement เกิดขึ้นจริงๆ ทั้งองค์กร
  • Gen Y และ Gen Z เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น HR ที่ดีจะต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่นี้ ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร คิดอย่างไร มองโลกอย่างไร และต้องการอะไร และนำมาออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นนี้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นถ้าองค์กรของเรามีคนหลายรุ่นอยู่ทำงานด้วยกัน HR ยิ่งต้องทำหน้าที่ประสานพนักงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี ต้องให้พนักงานแต่ละรุ่นทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประสานคนรุ่นเก่าและเด็กรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี ไม่ขัดแย้งกันจนองค์กรไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้
  • เรื่องของความยืดหยุ่นจะเข้ามาในการบริหารบุคคลมากขึ้น คนรุ่นใหม่ ต้องการอะไรที่มันดูยืดหยุ่น (Flexible) มากขึ้น ไม่ต้องการข้อกำหนดอะไรที่ตายตัว ขยับไม่ได้ เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปมันทำให้คนเรามีทางออก และมีข้อจำกัดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นระบบ HR ในยุคใหม่ ก็จะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วันทำงาน ชั่วโมงทำงาน การจัดเวลาทำงาน การเข้างาน รวมไปถึงเรื่องของค่าจ้างและสวัสดิการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานในแต่ละรุ่น หรือแต่ละคน ยิ่งสร้างระบบนี้ได้ดี ก็จะยิ่งทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรมากขึ้น เพราะเขาจะรู้สึกว่าองค์กรตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกคนได้อย่างดี ไม่ใช่เป็นระบบ mass ที่ออกมาเหมือนๆ กันไปหมด
  • การพัฒนาคนจะต้องทำแบบต่อเนื่อง ในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน HR ในอนาคตข้างหน้าไม่ไกลนี้ จะต้องวางแผนการพัฒนาพนักงานแบบต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ก็คือ พัฒนาแบบไม่มีวันหยุด มีการวางแผนเพื่อการพัฒนากันอยู่ตลอด ไม่ใช่มองแค่การพัฒนาเป็นเรื่องๆ ไป แต่จะต้องมองการพัฒนาแบบองค์รวมมากขึ้น พนักงานที่เข้ามาทำงานกับองค์กรจะต้องถูกพัฒนาอะไรบ้าง จะต้องมีการวางแผนเส้นทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากธุรกิจเองก็ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง การทำงานก็ย่อมจะยากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น พนักงานเองก็ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เพื่อไปตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรได้เช่นกัน

จากที่เขียนแนวโน้มของงาน HR ไปทั้งหมดสองตอน ก็น่าจะพอทำให้ท่านผู้อ่านมองเห็นแนวโน้มและความน่าจะเป็นของงาน HR ที่ดูจะมีความซับซ้อน และลึกลงไปในมุมของการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแท้จริง ดังนั้นคนที่จะมาเป็น HR ที่เติบโตไปสู่ HR ยุคใหม่ จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วน จะต้องเข้าใจมุมมองของธุรกิจ เข้าใจเรื่องของ กำไร ยอดขาย ต้นทุน และแผนกลยุทธ์ของธุรกิจอย่างแท้จริง

ท่านผู้อ่านละครับ เตรียมพร้อมแล้วหรือยังครับ

Advertisements

1 คิดบน “แนวโน้มของงาน HR จากวันนี้สู่อนาคตอันใกล้ (ตอนจบ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s