8 คุณสมบัติของผู้นำชั้นเลิศ

Leadership1111

สัปดาห์ที่แล้วได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานที่ดี รวมถึงหัวหน้างานแบบไหนที่เป็นแบบยอดแย่กันไปบ้างแล้ว วันนี้จะมาต่อในเรื่องของภาวะผู้นำกันบ้าง หลายคนสงสัยว่า ผู้จัดการที่ดี กับผู้นำที่ดีนั้นแตกต่างกันอย่างไร หลักง่ายๆ ก็คือ ผู้จัดการที่ดีนั้นจะเป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการงานให้สำเร็จได้ตามแผนงานและตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนผู้นำนั้น ก็คือ คนที่สร้างคนอื่น และสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนอื่น จนทำให้คนอื่นยอมที่จะยกให้เขาเป็นผู้นำ และตนเองเป็นผู้ตาม

จากงานวิจัยของ Enmast ซึ่งเป็น Community ของเจ้าของธุรกิจ ได้สรุปประเด็นของผู้นำที่ดี 8 ประการมาให้ดังต่อไปนี้

  • Integrity คุณสมบัติแรกที่ผู้นำทุกคนจะต้องมีก็คือ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เรียกว่าพูดอะไรก็ทำตามสิ่งที่ได้พูดไว้ สัญญาอะไร ก็เป็นสัญญาเสมอ ซึ่งคุณสมบัตินี้เองที่จะทำให้ผู้นำเป็นผู้นำที่แท้จริงๆ ก็คือ สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ตามได้อย่างเต็มที่ ผิดกับผู้นำที่พูดอย่างทำอย่าง หรือปากอย่างใจอย่าง สัญญาอะไรกับพนักงาน แต่ไม่เคยทำได้สักครั้ง ถ้าผู้นำมีพฤติกรรมแบบนี้ ก็ย่อมจะไม่มีใครอยากตาม เพราะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้นำ
  • Vision คุณสมบัติของที่สองของผู้นำที่ดี ก็คือ จะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ กล่าวคือ มองเห็นภาพอนาคตข้างหน้าได้อย่างชัดเจน สามารถที่จะนำข้อมูลในปัจจุบัน มากำหนดทิศทางในอนาคตได้ ในการที่จะนำผู้อื่นได้ดีนั้น ผู้นำจะต้องมีภาพของอนาคตที่ดีขององค์กรว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งภาพนี้เองที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ตามได้
  • Positive Attitude คุณสมบัติที่ 3 สำหรับผู้นำที่ดี ก็คือ จะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวกเสมอ รวมทั้งเป็นคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งมันเป็นไปได้ เวลาที่มีปัญหา หรือเจอวิกฤติต่างๆ ในองค์กร ถ้าผู้นำเห็นคนที่มองโลกในแง่ดี ก็จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา และหาทางออกได้โดยไม่ยากนัก และพนักงานเองก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวผู้นำที่มองโลกในแง่บวกเสมอ ผิดกับคนที่มองแต่แง่ร้าย อะไรๆ ก็ไม่ดีไปหมด ใครจะทำอะไร ก็ไม่ถูก ไม่ควร ไม่ดี ไม่เอา ฯลฯ ผู้นำแบบคงจะไปนำใครไม่ได้เลย เพราะขนาดตัวเองยังนำไม่ได้
  • Sense of Humor ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน สามารถที่จะสร้างอารมณ์ขัน ทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดดีขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานรู้สึกไม่เครียดเวลาที่จะต้องทำงานด้วย
  • Confidence ผู้นำที่ดีจะต้องมีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในสิ่งที่ตนเองคิด และทำ แต่ก็ต้องเชื่อมั่น และมั่นใจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน ถ้าเราสามารถแสดงออกถึงความมั่นใจ และทำให้พนักงานรู้สึกว่าผู้นำคนนี้มีความมั่นคง พนักงานก็จะยินดีที่จะยอมเป็นผู้ตาม ผิดกับผู้นำที่เอียงไป เอียงมา คิดอะไร ทำอะไร ก็ไม่มั่นใจสักอย่าง ต้องคอยถามคนอื่น อีกทั้งยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรใดๆ ในการทำงาน ถ้าผู้นำขาดความมั่นใจในตนเอง ก็จะไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวผู้นำด้วยเช่นกัน
  • Inspiring ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ดี เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่สร้างแรงจูงใจ แต่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการที่จะทำงาน ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างไม่ย่อท้อ สามารถที่จะปลุกพลังในตัวของพนักงานออกมาได้อย่างไม่สิ้นสุด
  • Solid Communicator ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อความที่ดี ซึ่งก็คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และการที่จะสื่อความได้ดีนั้น ก่อนอื่นเลยก็ต้องสามารถเข้าใจคนอื่น ซึ่งทักษะที่สำคัญก็คือ ทักษะการฟังนั่นเอง ผู้นำที่ดีจะฟังมากกว่าพูด จะฟังเพื่อที่จะทำความเข้าใจคนอื่น เข้าใจมุมมองของคนอื่น ไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะหาทางหักล้าง หรือฟังเพื่อที่จะเถียงและเอาชนะ นอกจากนั้น ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ได้ เพราะการที่จะได้ใจพนักงานทุกคนนั้น การพูดให้เข้าใจง่ายๆ จะเข้าใจได้เร็วกว่าการพูดโดยใช้ศัพท์แสงที่ดูเท่ห์ แต่กลับทำให้พนักงานงง และไม่เข้าใจอะไรในสิ่งที่พูดเลย
  • Determine ผู้นำที่ดีจะต้องมีความมุ่งมั่น ยึดมั่นในเป้าหมาย และทางเดินที่ถูกต้อง เพราะเราจะต้องนำคนอื่น ถ้าเราไม่มุ่งมั่นและไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วผู้ตามจะตามเราได้อย่างไร ผู้นำที่ดีจะต้องไม่แสดงอาการท้อแท้ หรือหมดแรงให้พนักงานเห็น ในทางตรงกันข้ามจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และความมั่นใจว่า เราจะก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างไม่ท้อถอยเด็ดขาด เมื่อไหร่ที่เจอกับปัญหาก็ช่วยกันหาทางแก้ไขจนลุล่วงไปได้ด้วยดี

นี่คือ 8 คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ Enmast เขาได้รวบรวมมาจากความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่ต้องนำพาธุรกิจของตนเองไปสู่เป้าหมายให้ได้ ซึ่งผมคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านอยู่บ้างก็เลยนำมาเรียบเรียงใหม่ และเพิ่มเติมแนวคิดของตัวเองเข้าไปบ้าง

สุดท้ายแล้วผู้นำที่ดี ก็คงต้องนำตนเองให้ได้ก่อน ก่อนที่จะไปนำคนอื่นได้นั่นเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s