HR ยุคใหม่ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ในยุคนี้ เรามักจะได้ยินอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลกันเยอะ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ Business Partner หรือ Change Agent หรือ HROD ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จริงๆ แล้วมันก็เป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับธุรกิจ ที่เปลี่ยนไป และสอดคล้องกับแนวสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถที่จะใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการและนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

แต่ถ้าเราลองคิดดูว่า อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป แล้วคนที่ทำงานอยู่ในฝ่ายบุคคลกลับไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมคิดว่าก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน สิ่งที่คิด ก็เป็นแค่เพียงแนวคิด และภาพในอุดมคติเท่านั้น ที่ HR จะต้องไปเป็นอะไรต่อมิอะไรที่มันเลอเลิศ

แล้วถ้าเราต้องการจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ คนที่ทำงานทางด้าน HR จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

  • ต้องรู้เรื่องการบริหารธุรกิจ ถ้า HR จะเป็น Business Partner หรือ บอกว่าจะต้องเป็นแนว HROD ได้จริงๆ คนที่ทำงาน HR จะต้องมีความรู้เรื่องของการบริหารธุรกิจอย่างดี รู้ว่า กระบวนการในการทำธุรกิจนั้นเป็นอย่างไร มีขั้นตอน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดอย่างไร โดยในเฉพาะในธุรกิจที่ตนทำงานอยู่ด้วย เวลาที่คุยกันเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต จัดซื้อ การจัดส่งสินค้า การเงินและบัญชี ฯลฯ คนที่เป็น HR ยุคใหม่จะต้องรู้ว่ามันคืออะไร และมีความเข้าใจอย่างแท้จริง และจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่า ที่ธุรกิจของเรามีปัญหาอยู่นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร และถ้าจะแก้ไขจะต้องแก้ไขอย่างไร หรือต้องเข้าว่าที่ผู้บริหารคิดแนวทางในการแก้ไขออกมานั้น มันคืออะไร เพราะสุดท้ายแล้ว HR จะต้องเอาแนวทางนั้นมาคิดและต่อยอดเป็นแผนในการบริหารคนต่อไปอีก ถ้าเรามองไม่ออกว่าผู้บริหารกำลังมองอะไร หรือต้องการอะไร เราก็คงจะเอามาวางแผนเรื่องคนได้ลำบาก
  • ต้องรู้เรื่องของบัญชีและการเงิน เรื่องของผลงานทางธุรกิจส่วนใหญ่จะแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบของงบการเงิน ซึ่งถ้า HR จะเป็น Business Partner ได้สิ่งที่จะต้องเป็นก็คือ การอ่านและการทำความเข้าใจงบการเงินของบริษัท เวลาที่ประชุมร่วมกันกับทีมบริหาร และเมื่อเขาคุยกันในเรื่องของงบการเงินก็จะต้องมีความเข้าใจด้วยเช่นกัน
  • ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงคือเรื่องที่สำคัญมากในการทำธุรกิจในยุคอนาคต เพราะอะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคนที่จะเป็น Change Agent ก็คงต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเองด้วย ไม่ใช่ ปากก็ประกาศว่า เป็น Change Agent แต่เอาเข้าจริงๆ ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ยิ่งไปกว่านั้น เวลาที่มีคนเสนอการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา กลับทำการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นเองก็มี
  • ต้องเป็นนักสื่อความที่ดี HR ในยุคใหม่จะต้องเป็นนักสื่อความ นักนำเสนอ และนักเล่าเรื่องที่ดี รวมทั้งอาจจะต้องเป็นนักโน้มน้าวจูงใจคนในองค์กรให้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จะทำให้พนักงานเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาใช้ในองค์กร จะต้องพูดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆ ได้ เพราะถ้ายิ่งพูดให้ยากขึ้นไปอีก พนักงานจากที่ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอยู่แล้ว จะยิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกันเข้าไปใหญ่
  • ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดี เนื่องจากการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคอนาคตนั้น เรามีแนวโน้มว่าจะให้ Line Manager เป็นคนหลักในการบริหารคนของตนเอง โดยอาศัยแนวทางและนโยบายหลักจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ถ้าเกิดความไม่เข้าใจ หรือมีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน คนกลุ่มนี้ก็จะต้องเข้ามาขอคำปรึกษา ดังนั้น HR ที่ดีจะต้องรู้เทคนิคในการให้คำปรึกษาที่ดี จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และสามารถที่จะให้คำแนะนำผู้จัดการและพนักงานที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน โดยทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่เวลาที่มีพนักงานหรือผู้จัดการเข้ามาสอบถาม หรือขอคำปรึกษา ก็มักจะตอบแบบขอไปที หรือตอบแบบรำคาญๆ ไป หรือบางครั้งตอบแบบกัดๆ ว่าฝ่ายตรงข้ามว่าทำไมถึงฉลาดน้อยก็มี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
  • ต้องมีทัศนคติที่ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ถ้า HR จะต้องคิดในมุมธุรกิจมากขึ้น ต้องเป็นคนนำการเปลี่ยนแปลง และยังต้องเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาพนักงานได้ดีนั้น เรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ จะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆ ต้องเชื่อว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ และเวลาพูดคุยอะไรกะใคร ก็ต้องแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีอย่างชัดเจน เพราะเรื่องทัศนคติที่ดีจะนำไปสู่เรื่องอื่นๆที่ดีขึ้นด้วยได้เช่นกัน
  • ต้องสร้าง network ได้ดี ในยุคนี้การทำงานคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้แล้ว สิ่งที่ HR จะต้องมี ต้องเป็นก็คือ จะต้องเปิดตัวเอง และสร้างเครือข่ายทั้งในกลุ่ม HR ด้วยกันเอง และในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อมีเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพลังต่อรองให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจ หรือระบบงานใหม่ๆ ได้มากขึ้น ดังนั้น HR ในยุคนี้จึงควรที่จะออกไปสร้างสังคม สร้างเครือข่ายให้มากขึ้น

ลองประเมิน HR ขององค์กรเราเองดูก็ได้นะครับว่า คนที่ทำงานอยู่ในฝ่ายบุคคลของบริษัทเรานั้น มีคุณสมบัติอย่างที่ว่ามาหรือไม่ ยิ่งถ้าบริษัทของเราพยายามจะทำ HR ให้เป็น Business Partner หรือเป็น HROD จริงๆ แล้ว ยิ่งต้องพยายามพัฒนาตนเองให้มีมุมมองของธุรกิจให้มากขึ้น

จะ OD ทั้งที แต่กลับไม่รู้จักเรื่องราวของธุรกิจขององค์กรเลย แบบนี้คงไม่ใช่ OD แล้วล่ะครับ อาจจะเป็นได้แค่ OLD มากกว่า (ฮา)

Advertisements

2 คิดบน “HR ยุคใหม่ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

  1. มีฮาตบท้ายอีกนะคะ อจ. จริงๆก็อยู่ที่ Owner ต้องเข้าใจก่อนหละค่ะ พอเจอ HR แบบใหม่ๆ รับไม่ได้ ร้องหาแต่แบบเก่าๆ ทำแบบเก่าดีกว่าในความรู้สึกเขา (แบบคุ้นเคย กลัวเสี่ยง) จาก OD ใส่ L ตรงกลางซะเลย เพื่อเอาใจเจ้าของ …. ฮา !

    • เห็นด้วยเลยครับ เจ้าของบางคนตอนแรกๆ ก็ดูมุ่งมั่นดี แต่พอhr เริ่มมีอะไรแปลก มากขึ้นๆ ก็เริ่มรวนเร สุดท้ายก็กลับมายืนที่เดิม…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s