รูปแบบ และลักษณะของการเรียนรู้ของคนเรามีแบบไหนบ้าง

ลักษณะของการเรียนรู้ของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันออกไป ทำไมบางคนเรียนรู้ได้เร็วมาก บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ในเรื่องเดียวกันแต่ละคนจะใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป อะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น คำตอบก็คือ วิธีการและลักษณะของการเรียนรู้ของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันออกไป และถ้าสไตล์การเรียนรู้ของเราไปตรงกับวิธีการสอนและแนวทางในการพัฒนาในองค์กร เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้เร็วขึ้น

เราลองมาดูรูปแบบการเรียนรู้ของคนเราว่ามีกี่รูปแบบ

  • Visual Learner รูปแบบแรกในการเรียนรู้ของคนเราก็คือ แบบในสายตา คนที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้ จะเป็นคนที่ใช้ตา ใช้การมองเห็น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดังนั้นคนที่ถนัดในการเรียนรู้แบบนี้ จะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้โดยการอ่าน การมองไดอะแกรมต่างๆ การใช้ภาพ คนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ลักษณะนี้จะคิดเป็นภาพ และชอบอยู่เงียบๆ เวลาที่กำลังเรียน ชอบจดโน้ต และมักจะนั่งแถวหน้าๆ เวลาที่ต้องเข้าชั้นเรียน เวลาที่เตรียมนำเสนองาน ก็มักจะใช้การวาดเป็นภาพ การทำ mind map เพื่อให้ตนเองเห็นภาพชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  • Auditory Learner ลักษณะของการเรียนรู้แบบนี้คือ เน้นไปที่การใช้การฟังเป็นหลัก ดังนั้นคนที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้ จะชอบฟัง เวลาที่ฟัง ก็จะฟังจริงๆ จะไม่ค่อยจดไปด้วยฟังไปด้วย แต่จะฟังให้จบ และทำความเข้าใจก่อนจากนั้นถ้าจะต้องจด หรือสรุป ก็ค่อยลงมือเขียนจากที่เข้าใจ คนที่ถนัดเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ มักจะใช้การฟังเสียงเป็นหลัก และมักจะเรียนรู้โดยการพูดซ้ำๆ คล้ายกับการท่อง เพื่อให้ตนเองได้ยิน เวลาที่จะต้องเตรียมการนำเสนอ คนที่เรียนรู้ในลักษณะนี้จะชอบที่จะออกเสียงพูด เพื่อที่จะให้ตนเองได้ยิน เป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบอ่านอะไรเยอะๆ เพราะไม่ถนัดที่จะเรียนรู้ผ่านการอ่าน แต่จะชอบฟังมากกว่า
  • Kinesthetic Learner เป็นลักษณะการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือทำจริง คนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้ จะเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี โดยการลงมือทำจริงๆ มากกว่า การอ่าน หรือการฟัง คนกลุ่มนี้ อ่านและฟังเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเข้าใจ จนกว่าจะได้ลงมือทำจริงๆ ก็จะเข้าใจได้เร็วขึ้น คนกลุ่มนี้จะต้องอาศัยการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับเหตุการณ์ในชีวิตจริง เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพได้มากขึ้น ลักษณะเด่นก็คือ ชอบที่จะใช้เครื่องมือต่างๆ ชอบที่จะออกภาคสนาม ชอบที่จะจับโน่นจับนี่ ดังนั้นถ้ามีเกมส์ให้เล่นในระหว่างการเรียนรู้ก็จะทำให้คนคนนี้มีความสุข และจะเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้น คนที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งอยู่กับที่นานๆ ถ้าให้นั่งเรียนอยู่กับที่ทั้งวัน จะทนไม่ได้ และจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลย

เมื่อเราเข้าใจรูปแบบและลักษณะของการเรียนรู้หลักๆ ของคนเราแล้ว เราก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาพนักงานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการสอนงาน หรือ Coaching

หัวหน้างานบางพยายามแล้วพยายามอีกที่จะสอนงานลูกน้อง แต่สอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ สาเหตุก็อาจจะมาจากการเลือกวิธีการสอนที่ไม่ตรงกับวิธีการเรียนรู้ของคนๆ นั้นก็เป็นได้ครับ

ดังนั้นขอให้ศึกษา หรือสอบถามผู้เรียนก่อนเลยก็ได้ ว่าจริงๆ แล้วเขามีสไตล์การเรียนรู้แบบใด และคนที่เป็น coach จะได้ออกแบบวิธีการสอนงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ได้ ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้สอดคล้องกันจริงๆ ก็จะทำให้การเรียนรู้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และที่สำคัญก็คือ ทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น ชัดเจนมากขึ้น

และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ถ้าเราทราบว่าสไตล์การเรียนรู้ของตัวเราเองเป็นแบบไหนที่เป็นหลัก เราก็จะสามารถที่จะออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีขึ้น สามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับตัวเราเองมากขึ้น ซึ่งสุดท้ายก็จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว และสนุกสนานมากขึ้นนั่นเองครับ

ตอนนี้คุณทราบหรือยังครับว่าตัวเองมีวิธีการเรียนรู้แบบใด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s