มีระบบ HR แล้วก็ใช่ว่าจะบริหารบุคคลได้ดีเสมอไป

human-resources-keys

เรื่องของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกบริษัทมีขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการบริหารคนของเราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบการสรรหาคัดเลือก ระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบประเมินผลงาน ระบบการบริหารค่าตอบแทน ระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ฯลฯ ระบบต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่วางขึ้นเพื่อที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐาน และทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นธรรมในการบริหารคน ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจพนักงานในการทำงาน

แต่ในทางปฏิบัตินั้น การมีระบบ HR ครบทุกด้าน ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรจะดีตามไปด้วย ซึ่งเราก็สามารถเห็นประเด็นปัญหาต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้น เราลองมาดูกันว่ามันมีประเด็นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจ

  • มีระบบการสรรหาคัดเลือก แต่ก็ไม่สามารถหาคนที่ดีและเหมาะสมได้สักที องค์กรมีระบบการสรรหาคัดเลือก มีกระบวนการสรรหาคัดเลือก การสัมภาษณ์พนักงาน มีแบบทดสอบต่างๆ มากมาย แต่ทำไมเราก็ยังไม่สามารถหาพนักงานที่ดีได้ตามที่เราต้องการ สาเหตุก็คือ แม้ว่าจะมีระบบที่ดี แต่การเลือกคนยังคงอาศัยความรู้สึกชอบไม่ชอบอยู่ดี ถ้าระบบไม่แข็งแรงพอที่จะเอาชนะคนที่เข้ามาเลือกด้วยความรู้สึกได้ มันก็เหมือนกับว่าเราไม่มีระบบเลย คนที่มีอิทธิพลสูงๆ ในองค์กรก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกใคร หรือไม่เลือกใคร โดยที่ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งบางคนยังรับพนักงานเข้ามาเฉยๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้เลย แบบนี้จะมีระบบไปทำไมล่ะครับ
  • มีระบบการพัฒนาพนักงาน แต่พนักงานกลับไม่เก่งขึ้น ผมเชื่อว่าทุกบริษัทมีระบบการพัฒนาพนักงาน มีระบบการฝึกอบรม มีการวางแผนการฝึกอบรม การกำหนดความต้องการในการอบรม บางแห่งมีการเอา Competency เข้ามาใช้อย่างจริงจัง คำถามก็คือ ในเมื่อเรามีระบบที่ดูดี และยิ่งใหญ่แล้ว ทำไมพนักงานถึงไม่เก่งขึ้นอย่างที่เราตั้งใจ สุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่ต้องดูแลพนักงานอยู่ดี ว่าเขาดูแลตามระบบที่วางไว้ให้หรือไม่ บางคนอาศัยความรู้สึกส่วนตัวในการพิจารณาว่า พนักงานคนนั้นจะต้องพัฒนาอะไร หรือไม่ต้องพัฒนาอะไร โดยไม่ดูจากข้อเท็จจริงในการทำงานของพนักงานเลย ทำให้การพัฒนาพนักงานเป็นไปแบบสะเปะสะปะ ไม่ตรงจุดที่ต้องพัฒนาเลยสักคน บริษัทเองก็ลงทุนในเรื่องนี้เป็นเงินมหาศาล แต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมาอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน ผู้จัดการบางคน พอถูก HR ติดตามบ่อยๆ เข้าว่า พนักงานของเขานั้นจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง บางคนรำคาญ ก็ตอบกลับมาว่า อยากพัฒนาอะไรก็จัดมาเลย ซึ่งถ้าผู้จัดการทุกคนของบริษัทเป็นแบบนี้ รับรองได้ว่า พัฒนาพนักงานกันมากสักเท่าไหร่ ยังไงก็ไม่ได้ผลที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
  • มีระบบการจ่ายเงินเดือน แต่พนักงานกลับไม่รู้สึกดี ทุกบริษัทต้องเสียเงินงบประมาณในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับพนักงาน บางบริษัทถือเป็นงบประมาณจำนวนมาก ทั้งๆที่บริษัทจ่ายเงินให้กับพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงาน แต่ทำไมพนักงานกลับรู้สึกไม่ค่อย Happy เท่าไหร่ บางคนถึงกับรู้สึกแย่กันไปเลยก็มี สาเหตุก็คือ เราจ่ายค่าตอบแทนกันอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเอง บางบริษัทมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนไว้อย่างดี ชัดเจนมาก แต่กลับไม่มีใครที่เคารพการบริหารเงินเดือนพนักงานตามโครงสร้างเงินเดือนที่วางไว้เลย แต่กลับบริหารเงินเดือนตามใจตนเอง อยากให้ใครมากก็ให้ โดยไม่มีเหตุผลอะไรมาอ้างอิงได้เลย เมื่อพนักงานรับทราบ พนักงานก็ย่อมที่จะรู้สึกไม่ดี เพราะรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท
  • มีระบบประเมินผลงาน แต่เรากลับไม่รู้เลยว่า ผลงานพนักงานจริงๆ เป็นอย่างไร นี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่มีปัญหามาก บริษัทมีระบบการประเมินผลงานขึ้นมาก็เพื่อที่จะดูว่า พนักงานคนไหนที่มีผลงานเป็นอย่างไรบ้าง ใครที่จะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง แต่ทำไมองค์กรมีระบบประเมินผลงานแล้ว กลับไม่เคยรู้เลยว่า พนักงานคนนั้นจริงๆ แล้วผลงานเป็นอย่างไรกันแน่ บางคนสงสัยจริงๆ ว่า ผลการประเมินที่ออกมานั้นมันสะท้อนผลงานพนักงานจริงๆ หรือเปล่า และระบบประเมินผลงานนี่แหละครับ ที่ถือว่าเป็นระบบที่ HR เอาข้อมูลที่ได้มา ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อในเรื่องอื่นๆ ได้น้อยที่สุดแล้ว สาเหตุก็มาจาก คนที่ประเมินไม่เคารพกฎเกณฑ์และกติกาในการประเมินผลงาน แต่กลับใช้ความรู้สึก และอิทธิพลส่วนตัวในการประเมินผลงานให้กับพนักงานที่ตนเองชอบ และรัก มากกว่า คนที่ตนเองไม่ชอบ โดยไม่สนใจว่า ผลงานที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้เองก็เลยทำให้ระบบประเมินผลงานไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของตัวมันเอง
  • มีการขึ้นเงินเดือนประจำปี แต่พนักงานกลับรู้สึกแย่เมื่อได้รับเงินเดือนขึ้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไปได้ ทั้งๆ ที่บริษัทยอมที่จะตั้งงบประมาณการขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน บริษัทยินดีที่จะจ่ายให้ แต่พอจ่ายไปแล้ว พนักงานที่ได้รับ กลับรู้สึกไม่ดีทั้งๆ ที่ได้เงินมากขึ้น สาเหตุมาจาก เงินที่ขึ้นนั้น ไม่ได้สะท้อนผลงานพนักงานอย่างแท้จริง ขึ้นให้เพราะรัก และชอบ มากกว่าเรื่องผลงาน
  • มีระบบ Career Path แต่พนักงานกลับไม่รู้สึกว่า ตนเองจะโตไปไหนได้เลย นี่ก็เป็นอีกระบบที่มักจะมีปัญหา ก็คือเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามสายอาชีพที่กำหนดไว้ พอผลงานไม่ชัดเจน ทุกอย่างก็ไม่ชัดเจนไปด้วย คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลื่อนตำแหน่งก็เลยเป็นคนของนาย มากกว่าที่จะเป็นคนที่แสดงผลงานที่ดีอย่างแท้จริง

สิ่งที่เขียนมาทั้งหมด เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหลายองค์กร จะเห็นว่า ทั้งๆ ที่เรามีระบบ HR แทบจะทุกอย่าง บางแห่งลงทุนจ้างที่ปรึกษาราคาแพงมาวางระบบให้ โดยหวังว่า มีระบบแล้ว อะไรๆ ก็น่าจะดีขึ้น แต่สุดท้ายด้วยคนที่ใช้ระบบ ไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ยังคงใช้อิทธิพลส่วนตัว ใช้ความรู้สึกส่วนตัว มาเป็นเครื่องมือในการบริหารคน ทุกระบบที่วางไว้ มันก็เป็นหมัน และไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาได้เลย

บางองค์กรไม่เห็นต้องมีระบบอะไรที่ซับซ้อน แต่ผู้บริหารทุกคนเคารพกฎเกณฑ์ของบริษัท ว่าจะต้องทำแบบนี้ แบบนั้น ผลการบริหารคนกลับออกมาดีกว่าบริษัทที่มีระบบด้วยซ้ำไป

แปลง่ายๆ ว่ามีระบบก็เหมือนไม่มี แต่บริษัทที่ไม่มีระบบอะไร แต่กลับเหมือนมีระบบ งงมั้ยครับ (ฮา)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s