ภาพพจน์หน่วยงาน HR ของบริษัทเป็นอย่างไร

HR future

เรื่องของภาพพจน์ของงาน HR ในแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด พนักงานในองค์กรมองหน่วยงาน HR แตกต่างกันมาก ในแต่ละองค์กร บางองค์กรที่ HR เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพหน่อย พนักงานก็จะมอง HR เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งทางด้านความเป็นอยู่ของพนักงานเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน อยู่ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ มีอะไรก็เข้ามาหารือและปรึกษาฝ่าย HR กันตลอด ผู้บริหารก็เช่นกัน องค์กรที่ HR แข็งแรงและมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาผู้บริหาร กลุ่มผู้บริหารก็จะให้ความสำคัญ และให้เกียรติแก่ฝ่ายบุคคล ในการทำงานของตนเองให้สำเร็จ ผู้บริหารบางคนถึงกับต้องปรึกษาหารือ ในเรื่องของการบริหารคนของบริษัทว่าจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้เป้าหมายธุรกิจของบริษัทเป็นไปได้ตามที่วางแผนไว้

ในทางตรงกันข้าม บางองค์กร HR กลับกลายเป็นหน่วยงานที่พนักงานไม่ชอบเลย มองว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย มีแต่จะหาเรื่องยุ่งยากมาให้พนักงานมากกว่าเรื่องดีๆ ผู้บริหารเองก็ไม่เคยที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารคนเลย พอถามเข้าว่า แล้วตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาทำไม คำตอบที่ได้ก็คือ ก็เห็นบริษัทอื่นๆ เขามีหน่วยงานนี้ ก็คิดว่าเราก็ต้องมีบ้าง แต่มีแล้วก็ให้ทำแต่งาน Admin มากกว่า ผลก็คือ ภาพพจน์ของงาน HR สายตาพนักงานก็จะติดลบไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้น

ก็เลยมีแนวคิดในการ Rebuild HR กันใหม่ หรือถ้าในศัพท์ทางด้าน Marketing ก็มักจะใช้คำว่า Re-branding งาน HR กันใหม่ให้เป็น HR ที่ควรจะเป็นในสายอาชีพของตนเอง ที่สามารถนำเอาวิชาชีพนี้มาช่วยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ โดยการบริหารพนักงานให้ทำงานสร้างผลงานอย่างได้ผลนั่นเองครับ แล้วเราจะสร้างภาพพจน์เหล่านี้ได้อย่างไรดี คำตอบก็คือ ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และต้องมี HR มือดีเข้ามาสร้างฐานที่ดี ซึ่งแนวความคิดสมัยใหม่เขามองกันว่า HR ที่ดีจะต้องมีความสามารถในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ

  • มีความสามารถทางธุรกิจ คนที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบุคคลในยุคใหม่ จะต้องมีความรู้ทางธุรกิจมากขึ้น จะไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ HR ไม่เคยรู้เลยว่าบริษัทตนเองนั้นขายอะไร และทำธุรกิจอย่างไร เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าธุรกิจของเรานั้นทำอะไร เราก็คงจะไม่สามารถบริหารคนได้ตามที่ต้องการ
  • มีความสามารถในการสื่อสาร HR ที่ดีในยุคนี้จะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังพนักงาน ผู้บริหาร ต้องฟังอย่างเข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไร และการสื่อสารนโยบายต่างๆ ก็ต้องสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น จับประเด็นได้ และสื่อให้พนักงานเข้าใจได้ง่ายๆ เห็นภาพ ไม่ใช่ สื่อสารเพื่อทำให้พนักงานงง ยิ่งงง ยิ่งทำให้รู้สึกว่าประสบความสำเร็จมาก
  • มีความสามารถในการให้คำปรึกษา HR ยุคนี้คงต้องเป็นคนที่สามารถที่จะให้คำปรึกษากับทั้งพนักงานและผู้บริหารได้ ให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่ายในองค์กรได้ ไม่ใช่ยุให้แต่ละฝ่ายแตกแยกกัน หรือ ไม่เคยที่จะให้คำปรึกษาอะไรแก่พนักงานและผู้บริหารได้เลย
  • มีความสามารถในการจับประเด็น และตีความข้อมูลได้ดี ปัจจุบันนี้ข้อมูลที่เข้ามาในการบริหารจัดการนั้นมีมากมายเต็มไปหมด HR ที่ดีจะต้องสามารถที่จะจับประเด็นได้ตรง และสามารถที่จะวิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่ได้มา เพื่อหาทางออก และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของตนเองได้ ซึ่งผิดจากสมัยก่อนที่ HR ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทุกอย่างที่มีในองค์กรแต่ไม่เคยที่จะนำมาประเมิน หรือวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอะไร มีแต่ข้อมูลดิบๆ เท่านั้น
  • มีความสามารถในการส่งเสริม และนำการเปลี่ยนแปลง ยุคนี้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติขององค์กรไปแล้ว HR จะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล และค่านิยมขององค์กร จะต้องสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ขึ้นกับองค์กรให้ได้

ถ้า HR ของเรามีความสามารถได้ครบใน 5 ข้อข้างต้น ผมเชื่อว่า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ก็จะเริ่มหันมามอง HR ในมุมที่ดีขึ้นกว่าในอดีตมาก จากเดิมที่อาจจะเคยมองว่า เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้กับบริษัทเลย ก็จะถูกมองใหม่ว่า เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งให้กับพนักงาน และผู้บริหารในเรื่องของการบริหารคนภายในองค์กรได้

แล้ว HR ของบริษัทเราก็จะกลายเป็น NEW HR หรือที่เรียกกันว่า HR พันธุ์ใหม่ ที่จะมีแต่คนรักมากมายครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s