ระบบค่าตอบแทนกับการดึงดูด รักษา และจูงใจ

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคน ทุกองค์กรที่มีการว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงานล้วนแต่ต้องมีการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน และค่าตอบแทนให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของพนักงาน ซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น ก็ไม่ใช่คิดจะจ่ายอย่างไรก็จ่าย เพราะสุดท้ายแล้วการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไม่เป็นระบบ ก็จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมได้ และสุดท้ายก็จะเกิดผลเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เรื่องของผลงานไม่ใช่แค่เพียงการให้คะแนนแล้วจบ

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแห่งการประเมินผลงานอีกแล้วนะครับ ผมเชื่อว่า แทบจะทุกองค์กร จะต้องมีปัญหาในเรื่องของการประเมินผลงานไม่มากก็น้อย และเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ ของทั้งผู้จัดการที่จะต้องประเมินผลงานลูกน้อง และพนักงานเองที่ต้องมานั่งลุ้นว่าผลประเมินปีนี้จะออกมาอย่างไร

อุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานในปัจจุบัน ในอนาคต หรืออยากมีกิจการเป็นของตนเอง อยากเป็นเจ้าของกิจการเอง บางคนอยากรวย อยากเก่ง ฯลฯ เป้าหมายของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป แต่ทุกคนก็ล้วนแต่มีเป้าหมายที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในอะไรสักอย่าง แล้วเราจะไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อย่างไร

นิทานสอนใจ เรื่องของหินอ่อน

วันศุกร์วนมาอีกสัปดาห์แล้วนะครับ ช่างไวจริงๆ แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไป เหนื่อยกันมาทั้งสัปดาห์แล้ว ก็เลยเอานิทานดีๆ มาให้อ่านกันอีกเช่นเคยครับ เป็นของอาจารย์ท่านเดิมครับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กับนิทานสีขาว ที่ให้ข้อคิดดีๆ กับผู้อ่านได้อยู่เสมอ ผมอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็ยังได้ข้อคิดเตือนในได้ตลอดเวลา

แนวโน้มของ % การขึ้นเงินเดือนลดลงเรื่อยๆ แล้วเราจะตอบแทนด้วยวิธีใด

ถ้าเราสังเกต % การขึ้นเงินเดือนตามผลงานในแต่ละปีย้อนหลังไปประมาณ 5 ปี จะพบว่าแนวโน้ม%การขึ้นเงินเดือนนั้นอยู่ในระดับเดียวกันมาตลอด ไม่มีเพิ่มขึ้นเลย แต่อาจจะมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ มากกว่าที่จะเพิ่มขึ้น คำถามก็คือ ถ้าอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยของเราอยู่ประมาณปีละ 5% ด้วยอัตรานี้ จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นในปีถัดไปหรือไม่