เรื่องของการบริหารคนต้องมองให้เชื่อมโยงกัน

orgchart

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลปัจจุบันนี้ เราแบ่งหน้าที่ออกจากกันเป็นเรื่องๆ ไป อาทิ หน่วยงานสรรหาคัดเลือก ก็ทำหน้าที่ในการหาคน คัดเลือกคน หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาคน ก็หาวิธีการพัฒนาพนักงานกันไป หน่วยงานที่ดูแลเรื่องค่าจ้างเงินเดือนก็ดูเรื่องนี้ไป ฯลฯ ซึ่งหลายแห่ง ไม่มีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของงาน HR ในแต่ละด้านเลย ต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้งานที่เชื่อมโยงกัน ไม่รู้ว่า สิ่งที่เราทำ หรือเขาทำ จะมีผลกระทบต่อเนื่องกันอย่างไรบ้าง ผลก็คือ เราทำงาน HR กันแบบแยกส่วนกันไปหมด

นอกจากการบริหารแบบแยกส่วนแล้ว อีกเรื่องที่มักจะมีปัญหาก็คือ การบริหารบุคคล โดยไม่หันไปมองเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรเลยว่าจะไปทางไหน เน้นอะไรบ้าง แต่จะทำอย่างที่เราคิดว่าอยากจะทำ แต่ทำไปแล้วไปตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรหรือไม่นั้น ไม่สนใจ

ด้วยสาเหตุดังกล่าวก็เลยทำให้การบริหารคนมีปัญหาเกิดขึ้นกับหลายองค์กรที่บริหารโดยไม่มองจุดเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

  • การหาพนักงานเข้าทำงาน เรื่องนี้ก็ต้องมองให้เชื่อมโยงไปกับเป้าหมายขององค์กรด้วย ว่าในแต่ละปี องค์กรมีกลยุทธ์อย่างไร ทั้งระยะสั้น และระยะยาว จากนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่า ด้วยกลยุทธ์ที่จะไปนั้น เราต้องบริหารคนอย่างไร ในเรื่องของการหาคนเข้ามา คนแบบไหนที่เราต้องการให้เข้ามาทำงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมต่างๆ จะต้องถูกเขียนออกมาอย่างชัดเจนก่อน เพราะถ้าเรามองจุดเชื่อมโยงให้ดี จะพบว่า การหาคนที่เหมาะสมกับองค์กร จะทำให้เราบริหารคนได้ง่ายขึ้น ปัญหาจะน้อยลง เมื่อเทียบกับการหาคนโดยไม่พิจารณาให้ดี ดูแค่เก่ง แต่ไม่เหมาะ แบบนี้จะทำให้องค์กรมีปัญหาในระยะยาวมากกว่า
  • การพัฒนาพนักงาน เรื่องนี้ก็ต้องคิดให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรอีกเช่นกัน ว่าจะพัฒนาอะไรอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสิ่งที่ต้องคิดต่อ ก็คือ เรื่องของการพัฒนาพนักงานนั้น เราจะต้องเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของผลงานพนักงาน ที่เราพัฒนาพนักงานก็เพราะอยากให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้น มีทักษะในการทำงานที่สูงขึ้น พร้อมที่จะรับมือกับงานที่ลึกขึ้น ยากขึ้น เพราะองค์กรจะต้องเติบโตต่อไป และต้องการคนที่เข้ามาดูแลให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานจึงไม่ใช่การฝึกอบรมแบบเหมาเข่งอีกต่อไป จะต้องมีการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของพนักงานให้เจอ พิจารณาถึงผลงานของพนักงานที่ออกมา ว่าขาดอะไร ต้องเติมอะไร ต้องคิดกันอย่างจริงจังแล้ว เพื่อให้คนที่เราพัฒนามีความรู้ความสามรรถในการทำงานได้จริงๆ พูดง่ายๆ ว่า พัฒนาแล้ว คนต้องเก่งขึ้นจริงๆ และผลงานก็ต้องดีขึ้นด้วย
  • การบริหารค่าตอบแทน เรื่องนี้ก็ต้องมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าพัฒนาได้ผล ผลงานก็ต้องดีขึ้น เมื่อผลงานดีขึ้น ก็ต้องเอาไปเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนให้ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยากที่สุด ในการเชื่อมโยงผลงานกับผลตอบแทน แต่ก็ต้องทำ เพราะมิฉะนั้น เราจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานไป แต่ไม่ได้ผลงานอะไรกลับมา ก็คือ ความไม่คุ้มค่าอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ เรื่องอื่นๆ ของการบริหารคนที่ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของผลตอบแทน ก็เช่น การหาคน ก็ต้องเชื่อมโยงได้ โดยการกำหนดอัตราแรกจ้างที่แข่งขันได้ เพื่อที่จะดึงดูดคนให้มาทำงานกับเราได้ เมื่อเข้ามาแล้ว ได้รับการพัฒนา เมื่อพัฒนาแล้ว เก่งขึ้นแล้ว พนักงานก็มักจะถามว่า เก่งขึ้นแล้วจะได้อะไร เราก็ต้องเอาระบบค่าตอบแทนไปเชื่อมโยงกับเรื่องของทักษะความสามารถ และผลงานของพนักงานให้ได้
  • การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่อง ที่ทำไมถึงมักถูกคิดแยกออกไปอีกเรื่องหนึ่ง ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ ในการบริหารคนเกือบทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบการพัฒนาพนักงาน การที่พนักงานคนหนึ่งจะสามารถเติบโตไปตามสายอาชีพได้นั้น สิ่งแรกที่จะต้องผูกติดกันก็คือ การพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่า ถ้าพนักงานคนหนึ่ง เลือกเส้นทางเดินของตนเองว่าจะโตไปตามสายอาชีพนี้แล้ว องค์กรก็จะต้องมีระบบการพัฒนาที่ชัดเจนมารองรับด้วย ไม่ใช่ครบปีก็เลื่อนให้ สุดท้ายพนักงานก็ไม่ได้เก่งขึ้น ไม่พร้อมที่จะทำงานที่ยากขึ้น อีกเรื่องที่ต้องเชื่อมให้ติดก็คือ เรื่องของการบริหารค่าตอบแทน ก็จะต้องผูกติดไปกับระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วยเช่นกัน ก็คือระบบการเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนระดับว่าจะได้รับการปรับค่าตอบแทนอย่างไร ไม่ใช่ให้งานมากขึ้น ให้ตำแหน่งสูงขึ้น แต่ได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม แบบนี้พนักงานเองก็จะรู้สึกไม่ดีเอาได้เหมือนกัน นอกจากนั้นก็ต้องไปผูกและเชื่อมโยงกับระบบบริหารผลงานด้วยเช่นกัน ก็คือ คนที่จะมีสิทธิเติบโตได้เร็ว ช้า สักแค่ไหน ก็ต้องอยู่ที่ผลงานที่ทำได้ในแต่ละปีด้วย ว่าออกมาเป็นอย่างไร ไม่ใช่เอาแค่จำนวนปีในการทำงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

จะสังเกตได้ว่า เรื่องราวของการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละเรื่องนั้น จะต้องนำมาเชื่อมโยง คาบเกี่ยวกันทั้งสิ้น เราไม่สามารถที่จะบริหารแต่ละเรื่องแบบโดดๆ ได้ ตั้งแต่การหาคน การพัฒนาคน พัฒนาแล้วจะต้องเอาไปผูกกับผลงาน เรื่องของสายอาชีพ จากนั้นก็เป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่จะได้ ฯลฯ

ท่านลองมองย้อนกลับมาที่ระบบ HR ของบริษัทตนเอง ว่าเชื่อมโยงกัน หรือแยกจากกัน แล้วก็หาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s