เมื่อพูดถึง Total Reward มันคืออะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง

reward-620x400

คำว่า Reward เป็นอีกหนึ่งคำที่ปัจจุบันนี้นำมาใช้กันมาก จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดของพนักงานในหลายๆ องค์กร กล่าวคือ เมื่อไหร่ที่พูดถึงคำว่า Reward ก็จะคิดไปแค่เพียงเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแต่เพียงอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อไหร่ที่ได้ยินคำว่า Total Reward ก็จะคิดไปถึงคำว่า ค่าตอบแทนรวม ซึ่งเอาเงินเดือน รวมกับค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่ว่าจะเข้าใจอย่างไรตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นความเข้าใจที่ผิดไปเยอะมากจากคำนิยามจริงๆ ที่เขากำหนดกันไว้สำหรับคำว่า Reward กับ Total Reward

แล้วความหมายของคำว่า Reward และ Total Reward คืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง คำว่า Reward ที่ในปัจจุบันนิยมนำมาใช้กันนั้น ความหมายก็คือ เป็นทั้งเงิน สิ่งของ และสิ่งที่จับต้องได้ และไม่ได้ เรียกว่าเป็นเกือบทุกอย่างที่องค์กรจัดให้กับพนักงาน เราเรียกว่า Reward ส่วน Total Reward ก็คือ องค์กรประกอบของ Reward ที่องค์กรให้กับพนักงานว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ให้ในสัดส่วนอย่างไร เน้นอะไร ไม่เน้นอะไร

จริงๆ ก็มีหลายตำราที่จัดเรื่องของ Reward ออกมา แตกต่างกันไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆ คลึงกัน ผมขอสรุปรูปแบบของ Reward ไว้ดังต่อไปนี้ครับ

  • Financial Reward ก็คือ รางวัลที่ให้เป็นตัวเงิน อันนี้พนักงานเข้าใจง่ายครับ ก็คือ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ถือเป็นตัวเงินทั้งหมด เช่น โบนัส ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ค่าวิชาชีพ ฯลฯ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทจัดให้กับพนักงานที่เน้นเป็นตัวเงินทั้งหมด ก็เข้าข่ายนี้ด้วยเช่นกัน
  • Developmental Reward ก็คือ รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่บริษัทจัดให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาต่อยอดขึ้นไป เช่น นโยบายการพัฒนาพนักงาน การฝึกอบรม ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนทดแทนตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่องค์กรจัดให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ มีผลงานที่ดี เพื่อที่จะมีโอกาสเติบโตขึ้นไป ซึ่งรางวัลนี้ ก็จะต้องไปสอดรับกับ Financial Reward ที่กล่าวมาแล้วด้วยเช่นกัน
  • Social Reward คือ รางวัลในเชิงสังคม ที่องค์กรจัดให้กับพนักงานที่เข้ามาทำงาน เช่น บรรยากาศในการทำงาน วัฒนธรรมในการทำงาน การสนับสนุนเพื่อสร้างผลงานที่ดี การทำงานร่วมกัน การจัดสวัสดิการ work Life Balance เป็นต้น รวมทั้งสวัสดิการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • Intrinsic Reward เป็นรางวัลที่เน้นไปที่เรื่องของความรู้สึก เรื่องของอะไรที่จับต้องไม่ได้ แต่รู้สึกเข้าไปถึงภายในตัวพนักงานได้ เช่น ความท้าทายของงานที่ทำ หน้าที่และความรับผิดชอบที่นายมอบหมายให้ด้วยความไว้วางใจ การให้อำนาจและอิสระในการทำงานบางอย่าง การได้รับคำชื่นชมจากนาย และองค์กร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ถือเป็น reward ที่จับต้องไม่ได้ แต่ก็มีความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอย่างมากเช่นกัน

SONY DSC

เรื่องของรางวัลที่เป็นตัวเงินนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่มีความสำคัญ พนักงานทุกคนต้องการรางวัลตัวนี้แน่นอน ก็เลยเป็นที่มาของการวางระบบค่าตอบแทน การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน โครงสร้างค่าจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนจูงใจตามผลงาน รวมถึงสวัสดิการที่เป็นตัวเงินทั้งหมด แต่หลายๆ องค์กรก็ลืมคิดไปว่า ยังมีรางวัลที่มีความสำคัญต่อพนักงาน ไม่แพ้รางวัลที่เป็นตัวเงินเลย ก็คือ รางวัลอีก 3 ประเภทที่เหลือ ซึ่งองค์กรเองจะต้องจัดให้มี และให้ความสำคัญกับรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินมากขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่องค์กรที่ต้องการจะสร้างความได้เปรียบในการบริหารคน จะต้องนำไปสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยเฉพาะรางวัลทางด้านการพัฒนา และรางวัลทางด้านจิตใจของพนักงาน

ปัจจุบันนี้ นักบริหารค่าจ้างเงินเดือน จะต้องพิจารณาองค์ประกอบของรางวัลในรูปแบบต่างๆ และนำมาใช้ในองค์กร โดยจัดสัดส่วน และรูปแบบในการให้รางวัลเหล่านี้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทน หรือ ที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Reward Management ก็คือ

“เพื่อ ดึงดูด รักษา จูงใจ คนเก่งให้ทำงานสร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และอย่างมีความสุขนั่นเอง”

ถ้าองค์กรไหนที่สามารถจัดองค์ประกอบของ Total Reward เหล่านี้ให้ผสมกลมกลืนกันได้ดี ผมเชื่อว่า องค์กรเราจะกลายเป็นองค์กรแห่งความสุข และเป็นสถานที่ที่พนักงานอยากเข้ามาทำงานด้วยมากที่สุดได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s