นิทานสอนใจ นิทานปลาดาว

วันนี้ก็เอานิทานดีๆ มาให้อ่านกันเช่นเคยนะครับ สำหรับนิทานในวันนี้มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่มีชื่อเรื่องว่า The star thrower เป็นบทความที่รวมอยู่ในหนังสือชื่อ The Unexpected Universe ที่ตีพิมพ์ในปี 1969 ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า Loren Eiseley และก็ได้มีการนำเอามาแปล ดัดแปลงมากมาย แต่แก่นของเรื่องก็ยังคงเป็นแบบเดียวกับที่จะนำมาให้อ่านกันนี้ ลองอ่านดูนะครับ เผื่อจะได้ข้อคิดอะไรดีๆ จากนิทานเรื่องนี้บ้าง

พนักงานที่ไม่พึงพอใจในการทำงาน มีผลต่อองค์กรมากกว่าที่คิด

หลายองค์กรพยายามที่จะทำเรื่อง Employee Engagement เพื่อที่อยากรู้ว่า พนักงานในองค์กรของเรานั้น มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรสักแค่ไหน โดยที่ลืมไปว่า ก่อนที่พนักงานจะผูกพันต่อองค์กรนั้น ด่านแรกที่จะต้องผ่านให้ได้ก็คือ พนักงานจะต้องมีความพึงพอใจต่อองค์กรก่อนเลย เมื่อพอใจแล้ว ก็จะมีแรงจูงใจในการทำงาน อยากทำงาน อยากพัฒนาตนเอง จากนั้นจึงค่อยพัฒนาสู่เรื่องของความผูกพันต่อองค์กร

ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้คำถามให้เป็น

บทบาทหน้าที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้นำ ก็คือ การทำให้พนักงานในทีมสามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีได้ ซึ่งการที่ผู้นำจะช่วยให้พนักงานมีความสามารถมากขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น มีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้น รวมทั้ง มีความมั่นใจในการทำงาน และการตัดสินใจในแง่มุมต่างๆ ของการทำงานได้มากขึ้นนั้น ตัวผู้นำเองมีส่วนมากในการสร้างพนักงานให้เป็นแบบนั้น

ผู้นำที่ดีเขาจูงใจพนักงานกันอย่างไร

เรื่องของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนั้น เป็นอีกเรื่องที่ผู้นำทุกคนยังคงต้องเรียนรู้ และพยายามหาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในทีมงานของตนเอง งานวิจัยเรื่องของการสร้างแรงจูงใจในยุคหลังๆ ก็มักจะเน้นว่า การใช้เงินหรือค่าตอบแทน หรือ การใช้มาตรการลงโทษในรูปแบบต่างๆ นั้น ไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการที่จะทำ หรือไม่ทำอะไรในระยะยาวได้เลย เพราะถ้าเราไม่ให้เงิน หรือเลิกลงโทษเมื่อไหร่ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นทันที

แค่ผู้บริหารเปลี่ยนความคิด ผลงานก็เกิดขึ้นได้

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผลประกอบการ ปัญหาการขาดทุน ปัญหาความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ปัญหาการบริหารจัดการภายในองค์กร ฯลฯ สาเหตุส่วนหนึ่ง (ซึ่งเป็นส่วนมาก) ก็มาจากผู้บริหารขององค์กรเอง เนื่องจากผู้บริหารเหล่านี้ เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในระดับสูง ประสบความสำเร็จในการทำงานมานาน ก็เลยมักจะยึดเอาความสำเร็จเหล่านั้นเป็นบรรทัดฐานในการทำงาน บางคนเกิดอาการยึดมั่นถือมั่น มีอีโก้เยอะแยะมากมาย โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์อะไรขององค์กรเลย คิดแค่ว่าเราเคยทำมาแบบนี้ และเคยประสบความสำเร็จมาก่อน ก็ต้องทำแบบนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้