บัญญัติ 12 ประการสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ดี

hammer-719062_1920

ใครอยากเป็นผู้บริหารที่ดีบ้าง ยกมือขึ้น ผมเองคนหนึ่งครับ ที่อยากเป็น และผมก็เชื่อว่า ผู้บริหาร และว่าที่ผู้บริหารของบริษัททุกคนก็ล้วนแต่อยากจะเป็นผู้บริหารที่ดีกันทั้งนั้น แล้วผู้บริหารที่ดีจะต้องวางตัวอย่างไร และจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรกันบ้าง วันนี้ผมขออนุญาตนำเอางานเขียนของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผมเคารพมากๆ ท่านหนึ่งซึ่งก็คือ ท่านอาจารย์ประสิทธิ ตันสุวรรณ ซึ่งได้เขียนบัญญัติ 12 ประการสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ดีมาให้อ่านกันอีกสักครั้ง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารขององค์กรที่ต้องการจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 • ผู้บริหารไม่แสดงอาการหงุดหงิดเสียอารมณ์ เมื่อได้รับฟังการนำเสนอจากพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • ผู้บริหารควรเรียนรู้เทคนิควิธีการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ (Root cause) และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะก่อน หรือพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ผู้บริหารควรติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการตามแผนสำคัญๆ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน จะได้เป็นในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
 • ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถ่องแท้ใน Action Plan ที่กระจายลงมาจากแผนใหญ่ของบริษัท
 • ผู้บริหารควรมีทัศนคติว่า ถ้าต้องการที่จะทราบว่าหน่วยงานของตนสร้างปัญหาอะไร จะสอบถามจากหน่วยงานถัดไปที่รับผลงานมาจากหน่วยงานของตน
 • ผู้บริหารควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า กระบวนการ และพนักงาน แทนที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ “เอาใจนาย”
 • ผู้บริหารควรผลักดันและจูงใจให้ลูกน้องใช้หลักการแก้ปัญหาและทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
 • ผู้ บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีความใส่ใจใน KPI ไม่เพียงเฉพาะของตนเอง แต่รวมถึงตัวชี้วัดของหน่วยงานอื่น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งของหน่วยงานหรือกระบวนการถัดไป) และขององค์กร
 • ผู้บริหารควรกระตุ้นและจูงใจเพื่อหนุนเสริมให้ลูกน้องดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เพื่อปรับปรุงงาน ทั้งภายในหน่วยงานหรือข้ามหน่วยงาน (Cross-Function) ให้ดำเนินไปได้อย่างได้ผลและมีชีวิตชีวา
 • ผู้บริหารควรกระตุ้นและจูง ใจเพื่อหนุนเสริมให้ลูกน้องกล้าคิดกล้าแสดงความเห็นเมื่อพบปัญหาหรือข้อผิด พลาดที่เกิดขึ้น (พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขในบางกรณี) หรือเสนอข้อคิดเห็นใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ (หลุดกรอบ)
 • ผู้บริหาร “ต้อง” ให้ความสำคัญกับ “กระบวนการทำงาน” ให้มากเพื่อให้ได้ “ผลลัพท์ที่ต้องการ”
 • ผู้บริหารควรมองหาสาเหตุของปัญหาหรือข้อผิดพลาดจากระบบหรือกระบวนการเป็นลำดับแรกก่อนที่จะมองหาว่าใครทำผิด

อ่านจบแล้วลองประเมินตนเองดูก็ได้นะครับว่า เราเองมีครบถ้วนตามคุณสมบัติข้างต้นหรือไม่ หรืออาจจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และกระตุ้นตนเองในแต่ละวัน เพื่อให้เรากลายเป็นผู้บริหารมืออาชีพได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s