ทำไมยังสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ต้องการ

teamwork

ผมเชื่อว่าหลายองค์กรมีการทำเรื่องของการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และมีการลงลึกในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความผูกพัน อีกทั้งองค์กรเองก็พยายามที่จะเอาผลการสำรวจที่ได้มาปรับใช้จริง นำมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในบริษัทเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร แต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการ สาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่

  • พนักงานไม่ได้รู้สึกรัก และชอบงานที่ทำ สาเหตุแรกที่องค์กรพยายามเท่าไหร่พนักงานก็ไม่รู้สึกผูกพันกับองค์กรเลยก็คือ พนักงานเองไม่ได้รู้สึกรัก และชอบงานที่ตนเองทำอยู่ ทำไปเพื่อให้มีรายได้ มีเงินเดือนกิน แต่ไม่ได้ทำเพราะเกิดจากความรักในการทำงานนั้น ดังนั้นไม่ว่าองค์กรจะเปลี่ยนแปลงอะไร ดีขึ้นแค่ไหน พนักงานก็ไม่ได้รู้สึกไปด้วย เขาชอบที่ชีวิตเขาดีขึ้น แต่เขาก็ยังไม่รู้สึกผูกพันอะไรมากมาย
  • ผู้จัดการก็ไม่มีความรู้สึกรักและชอบงานที่ทำเช่นกัน อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ตัวผู้จัดการไม่มีความชอบงานที่ทำ ไม่มี passion ในการเป็นผู้จัดการที่ดี ทำไปเรื่อยๆ ตามแต่ที่อยากจะทำ ดังนั้นพอองค์กรมีมาตรการในการสร้างความรู้สึกผูกพันขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยผู้จัดการเป็นคนขับเคลื่อน ก็เลยทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมที่จะเคลื่อนไปไหนเลย เพราะไม่ได้รู้สึกรักและชอบการเป็นผู้จัดการจริงๆ
  • ไม่มีความเชื่อว่าความผูกพันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆ อีกสาเหตุหนึ่ง ที่เจอมาก็คือ ผู้บริหาร และผู้จัดการ รวมถึงพนักงานเอง ไม่มีความเชื่อในเรื่องของการสร้างความผูกพัน มองว่าเป็นแค่การวิจัยให้ข้อมูลเท่านั้น ก็เลยไม่คิดที่จะลงมือสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นจริงๆ
  • เขาสั่งให้ทำก็ทำกันไป อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ บางองค์กรถูกสั่งให้วัดเรื่องความผูกพัน ก็เลยต้องทำ ต้องวัด เพื่อที่จะมีผลงานส่งให้ระดับสูงขึ้นไปที่สั่งมาอีกที แต่ผลการสำรวจเป็นอย่างไรนั้น จะดี หรือไม่ดีแค่ไหน ก็แค่ให้มีแผนเสนอไปว่า คะแนนที่มันต่ำนั้นต่ำเพราะอะไร และมีแผนงานอย่างไรที่จะทำให้คะแนนสูงขึ้นได้บ้าง จากนั้นก็จบ ไม่มีการนำมาใช้อย่างจริงจัง ปีหน้าก็ประเมินกันใหม่ วนกันไปแบบนี้

สาเหตุส่วนใหญ่ที่เรื่องของ Engagement ไม่ค่อยจะได้ผลก็มาจากตัวพนักงานเองส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใดก็ตาม แค่เพียงไม่เชื่อ หรือไม่เคยใส่ใจในเรื่องนี้ มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วครับ

ดังนั้นถ้าเราจะสร้างเรื่องของความผูกพันให้เกิดขึ้นจริงๆ ทำห้ำพนักงานรู้สึกผูกพัน ก็คงต้องเริ่มต้นกันจากการหาพนักงานที่มีความรัก และชอบงานของเขาเองจริงๆ และต้องทำให้พนักงานเชื่อให้ได้ว่า engagement นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นจริงๆ ได้ ผู้บริหารเองก็ต้องเสริมแรงกันต่อ เพื่อให้พนักงานส่วนใหญ่ รู้สึก ผูกพันจริงๆ

สรุปแล้วการสร้าง Engagement ในองค์กรนั้น ไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกระดับ ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ในการทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความยากของการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s