งานบุคคลเรื่องใดบ้างที่ไม่ควรปล่อยให้ผู้จัดการตัดสินใจเองคนเดียว

human-resources-keys

ประเด็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรนั้น มักจะมีปัญหากับกลุ่มผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพราะบางองค์กรไม่ได้กำหนดนโยบายให้ชัดเจนว่า เรื่องอะไรบ้างในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นที่ไม่ควรจะให้ผู้จัดการสายงานตัดสินใจโดยลำพัง เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี และจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในการบริหารจัดการ

พอไม่ได้มีการกำหนดนโยบายไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้จัดการ และผู้บริหาร ก็เลยคิดว่าอำนาจที่ตนมีอยู่นั้นสามารถตัดสินใจในการบริหารคนในด้านต่างๆ ได้ ก็เลยทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือบางคนก็ทำด้วยความตั้งใจ ซึ่งสุดท้ายแล้วมันส่งผลในเรื่องของความไม่เป็นธรรม ความลำเอียง และทำให้พนักงานขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานได้

แล้วมีเรื่องอะไรบ้างในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่ควรปล่อยให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการตัดสินใจเพียงลำพัง

  • การตัดสินใจจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน เรื่องแรกที่ไม่ควรจะให้ผู้จัดการและผู้บริหารตัดสินใจเองคนเดียว ก็คือ เรื่องของการตัดสินใจในการจ้างพนักงานเข้าทำงาน ถ้าทำเองคนเดียว ก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของความไม่โปร่งใส รับเข้ามาด้วยมาตรฐานของตนเองหรือเปล่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทแล้วหรือยัง เป็นต้น บางองค์กรก็มีปัญหาเรื่องเด็กเส้น ที่เข้ามาทำงานโดยที่ HR ไม่รู้เรื่องเลยก็มี บางองค์กรก็ปล่อยให้ผู้จัดการฝ่ายแต่ละคนทำหน้าที่ในการับคนเข้ามาทำงานกันเองเลยก็มี โดยไม่มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ว่าจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง ผลก็คือ พนักงานเข้ามาแบบไม่มีมาตรฐาน และทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
  • การประเมินผลงานพนักงาน เรื่องของผลงานพนักงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาศัยความรู้สึกของผู้ประเมินเป็นหลัก บางองค์กรมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และพฤติกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน แต่สุดท้ายมันก็หนีความรู้สึกของผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สุดท้ายแล้ว จะต้องมีการทำการสอบเทียบผลการประเมินระหว่างกัน โดยอาศัยผู้จัดการ และผู้บริหารเข้ามาพิจารณาผลงานของพนักงานร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารคนขององค์กร
  • การกำหนดค่าตอบแทน อีกเรื่องที่ควรจะกำหนดเป็นนโยบายร่วมกัน และถือเป็นมาตรฐานที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพ ก็คือ เรื่องของอัตราค่าตอบแทนพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ หรือ การจะกำหนดเงินเดือนพนักงานที่เราจะรับเข้ามา หรือเรื่องของการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน และเรื่องของการให้โบนัสตามผลงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการกำหนดกติการ่วมกัน และไม่ควรปล่อยให้ผู้จัดการสายงานกำหนดเรื่องค่าตอบแทนให้กับพนักงานด้วยตนเอง เพราะนอกจากเรื่องของความไม่โปร่งใสแล้วยังจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการบริหารคนได้อีกด้วย
  • การเลื่อนตำแหน่ง เรื่องของการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งก็เช่นกัน บางองค์กรให้พิจารณากันเป็นคณะกรรมการ โดยประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง โดยจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ผลงานพนักงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใสในการเลื่อนตำแหน่งพนักงานขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น ผิดกับบางองค์กรที่ปล่อยให้การเลื่อนตำแหน่งอยู่ในมือของผู้จัดการ สุดท้ายก็ทำให้คนใกล้ชิดเท่านั้นที่เติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงานอย่างดี พนักงานก็ได้แต่ร้องยี้ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ขวัญกำลังใจในการทำงานก็หดหายไปเรื่อยๆ

consultant

  • การกำหนดกลุ่ม Talent บางองค์กรมีการกำหนด Talent Pool หรือที่เรียกกันว่า พนักงานที่มีความโดดเด่นมากๆ ในองค์กร การที่จะบอกว่าพนักงานคนไหนจะเป็น Talent หรือไม่ใช่ Talent ขององค์กรนั้น ก็ต้องอาศัยคนมากกว่า 1 คนในการพิจารณาร่วมกัน คล้ายๆ กับการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน และมีการเก็บข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครบถ้วน
  • การไล่พนักงานออก เรื่องสุดท้ายที่ไม่ควรปล่อยให้ผู้จัดการตัดสินได้เองก็คือ การไล่พนักงานออก พนักงานคนไหนที่ผู้จัดการเล็งเห็นว่าทำงานไม่ได้ ไม่เหมาะกับองค์กร และต้องการที่จะให้ออกจากองค์กรไปนั้น ก็จะต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน และเป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้ง และให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานเองด้วยเช่นกัน

ประเด็นที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น คือประเด็นหลักๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่ควรจะปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจเองแต่เพียงลำพัง แม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงเองก็ตาม ประเด็นต่างๆ ข้างต้นนั้นจะต้องพิจารณากันเป็นคณะกรรมการ และจะต้องอาศัยข้อมูลของพนักงานประกอบอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ขวัญและกำลังใจของพนักงาน และต่อเนื่องไปถึงแรงจูงใจ และสุดท้ายก็ไปถึงเรื่องของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s