ความท้าทายในงาน HR ที่กำลังรอเราอยู่

Job-Evaluation

มีผู้อ่านหลายท่านถามมาในเรื่องของแนวโน้ม หรือ Trend ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไร มีอะไรที่น่าจะเปลี่ยนแปลง หรือเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ในมุมมองของผมนั้น งาน HR ที่ดีจะต้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรจะไปทางไหน อย่างไร จะไปลงทุนที่ไหน หรือจะปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำธุรกิจอย่างไรนั้น HR จะต้องทราบ และปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการคนให้ไปในทิศทางเดียวกันด้วย

ในปีหน้ามีสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่รอเราอยู่มากมาย การเปิดประเทศที่เป็นสากลมากขึ้น การแข่งขันที่สูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน เอาแน่เอานอนไม่ได้ ฯลฯ ทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจจะต้องมีการเตรียมความพร้อม และหาตลาดที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอด บริษัทไหนที่อยู่รอดแล้ว ก็ต้องหาทางขยับขยายออกไปให้มากขึ้น

เรื่องของการบริหารคนก็เช่นกัน เริ่มมีการแข่งขันในการว่าจ้างพนักงานมือดีๆ กันมากขึ้น แย่งตัวกันมาก แรงงานที่มีฝีมือเริ่มขาดแคลน อาจจะมีแรงงานที่มาจากต่างประเทศมากขึ้น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ทำให้ธุรกิจต้องหาทางในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมให้ดี เพราะเรื่องของทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรอยู่ หรือไป ได้ทันทีเหมือนกัน เราลองมาดูความท้าทายของ HR ว่าน่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง

  • การสรรหาคัดเลือกพนักงาน จะต้องมีความลึกมากขึ้น เราต้องการคนเก่ง ต้องการ Talent เข้ามาทำงาน บางองค์กรบอกเลยว่าต้องการพนักงานแบบ A Player ด้วยธุรกิจที่ยากขึ้น เราต้องการคนเก่งเข้ามาทำงาน HR ที่ดีก็ต้องมีการวางแผนและหาเครื่องมือที่ดีในการเฟ้นหาพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กร แค่เพียงการสัมภาษณ์กันไปเรื่อยๆ คงไม่พอแล้ว สิ่งท่ะจะต้องทำก็คือ หาเครื่องมือในการคัดเลือกที่ดีๆ และเหมาะกับองค์กร และที่สำคัญก็คือ จะต้องพัฒนาคนที่จะต้องเข้ามาสัมภาษณ์ผู้สมัครให้มีความสามารถในการสัมภาษณ์จริงๆ ไม่ใช่เอาใครก็ได้เข้ามา ถามๆ ให้จบๆ ไป เราก็จะได้พนักงานแบบนั้นเช่นกัน
  • พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้เนื่องจากเราต้องการพนักงานที่เป็น Talent จริงๆ บางงานเป็นงานที่เราหาคนทำไม่ได้เลยในตลาด หลายองค์กรก็เลยต้องมีการวางแผนในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ทำงานเฉพาะทางขององค์กรได้ ดังนั้นเรื่องของการพัฒนาพนักงานจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ HR จะต้องให้ความสำคัญ ปัจจุบันเรามีเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานมากมาย หลายแห่งมีหมดเลย ไม่ว่าจะเป็น Competency, Training Roadmap, IDP, Career Path, Succession Plan ฯลฯ แต่ก็ไม่ได้ใช้มันอย่างจริงๆ จังๆ มีไว้เพราะคนอื่นเขามี เราก็เลยมีบ้าง แต่มีแล้ว ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันตอนที่เราไม่มีระบบเหล่านี้ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ HR จะต้องนำเอาเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเหล่านี้มาใช้กันจริงๆ และเห็นคนผลักดันเรื่องของการพัฒนาพนักงานให้เกิดขึ้นอย่างเห็นผลในองค์กร
  • ระบบค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ พอเราหาคนเก่งเข้ามา แล้วเราพัฒนาเขาจนเก่งขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่องค์กรจะต้องไม่ลืมปรับปรุงก็คือ ระบบการบริหารค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือน ค่าตอบแทนอืนๆ และสวัสดิการพนักงาน ปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า เรื่องของค่าตอบแทนนั้นมีความสำคัญมากๆ พนักงานจะตัดสินใจอยู่ หรือไป เรื่องค่าตอบแทนมีส่วนมาก แม้ว่าจะมีงานวิจัยบอกว่าปัจจัยอื่นที่ทำให้พนักงานลาออก แต่ถ้าเราไม่ทำระบบค่าตอบแทนให้ดี และเป็นธรรม ก็ยิ่งจะจูงใจให้พนักงานอยากออกไปทำงานที่อื่นมากขึ้นอีก ดังนั้น การที่เราอุตสาห์หาคนเก่งๆ เข้ามา ลงทุนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง แต่สุดท้ายเขาก็ไป เพราะระบบค่าตอบแทนของเราไม่ดึงดูด รักษา และจูงใจ คนเก่งๆ ในองค์กรเลย

pay result

  • ระบบความก้าวหน้าสายอาชีพ และระบบสืบทอดตำแหน่ง อีกระบบหนึ่งที่เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นก็คือ ระบบ Career path และ Succession planning ซึ่งเป็นระบบที่องค์กรจะสามารถพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปได้ตามสายอาชีพ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และพนักงานคนไหนที่มีแววมากหน่อย ก็จะถูกเลือกเป็นตัวตายตัวแทน ในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ปัญหาเรื่องการขาดคนทำงาน การขาดพนักงานมือดี การขาดผู้สืบทอดงาน ก็จะหมดไป พนักงานบางคนทำงานมานานมากจนถึงอายุเกษียณ แต่องค์กรไม่ยอมให้เกษียณ เพราะไม่มีคนทำงานแทน เราคงพึ่งพนักงานแค่บางคน หรือคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ ดังนั้นระบบในการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ และระบบการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง จึงเป็นอีกระบบหนึ่งที่ HR จะต้องให้ความสำคัญมากขึ้น จะได้ไม่ต้องมาบ่นว่า ไม่มีใครทำงานนั้นได้เลย หรือ บ่นว่าขาดผู้สืบทอดตำแหน่งเลยต้องต่ออายุเกษียณพนักงานบางคน จนตอนนี้ จะ 80 ปีแล้ว (ถ้าพนักงานคนนี้ทำงานไม่ไหวแล้วจริงๆ องค์กรจะทำอย่างไร)

ยุคนี้เป็นยุคของ Talent Management แบบจริงๆ ไม่ใช่แค่พูดกันแต่ปากแล้ว เราต้องบริหารจัดการคนเก่งให้ดี หาคนที่พร้อมมาแล้ว เราเอามาสร้างแล้ว เราก็ต้องเก็บไว้ให้ดี โดยอาศัยระบบค่าตอบแทนทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ รวมทั้งทำให้คนเก่งเหล่านี้สามารถเติบโตไปกับองค์กร และสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญก็คือ จะต้องหาตัวตายตัวแทนของคนเก่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะอนาคตของบริษัทไม่ได้ฝากไว้ที่พนักงานเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียวนั่นเองครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s