ก่อนวางแผน HR ปีหน้า อย่าลืมประเมินผลลัพธ์ของปีนี้

developing people123

ปลายปีแบบนี้ องค์กรก็จะเริ่มวางแผนงานของปีถัดไป ซึ่งทุกหน่วยงานก็จะต้องเริ่มต้นทำแผนของปีหน้าโดยพิจารณาให้สอดคล้องไปกับแผนหลักขององค์กร รวมทั้งจัดทำแผนงบประมาณออกมา เพื่อใช้จ่ายในปีถัดไป แผนเหล่านี้ ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ฝ่ายบุคคลก็เช่นกัน เราก็คงต้องมีการวางแผนเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีถัดไปว่าจะต้องทำอะไรอย่างไร และจะมีโครงการอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร

นอกจากแผนงานหลักที่เราจะต้องทำให้สอดคล้องแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลบางอย่างที่ปีนี้ทำได้ไม่ค่อยจะดีนัก ประเด็นก็คือ ผมมักจะได้รับคำถามมาเสมอว่า ปีหน้าฝ่ายบุคคลควรจะทำอะไรใหม่ๆ ควรจะมีโครงการ หรือระบบงานใหม่ๆ อะไรบ้างที่จะนำเข้ามาใช้ในการบริหารงาน คนที่ถามส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า ระบบที่ทำอยู่อาจจะเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็เลยอยากหาอะไรใหม่ๆ เข้ามาบ้าง

สิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตเสนอแนะด้วยความเคารพก็คือ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเดิมที่บริษัทใช้อยู่นั้น เราทำได้ดีแล้วหรือยัง บางบริษัทเพิ่งจะวางระบบใหม่ในปีนี้ ยังไม่ทันใช้ได้ ก็คิดหาระบบใหม่ๆ เข้ามาอีก เราลองมาพิจารณาดูถึงผลการบริหารจัดการในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทเราอย่างจริงๆ จังๆ ดูว่ามีระบบงานอะไรที่ปีนี้เรายังทำได้ไม่ดี และมีปัญหา ก็วางแผนเพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นในปีหน้า น่าจะดีกว่า เช่น

  • ระบบการสรรหาผู้สมัคร ลองประเมินดูว่าในปีที่ผ่านมา เรื่องของการสรรหาผู้สมัครที่เราทำอยู่นั้น มันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน เราได้ผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติ และได้ในจำนวนที่เราต้องการหรือไม่ เพราะอะไร ถึงได้ และเพราะอะไรถึงไม่ได้ ถ้าไม่ได้ เราควรจะปรับปรุงระบบการสรรหาอย่างไรให้ดีขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ในบางบริษัทก็คือ เรายังคงใช้วิธีการสรรหาผู้สมัครแบบเหวี่ยงแห โดยไม่พิจารณาถึงคุณสมบัติของคนที่เราอยากได้จริงๆ ก็เลยทำให้เราได้ผู้สมัครที่ไม่ตรงกับที่เราต้องการ องค์กรเองอาจจะต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม แต่ฝ่ายบุคคลกลับยังคงใช้วิธีการสรรหาแบบเดิมๆ แล้วเราจะได้คนในแบบที่เราต้องการจริงๆ
  • ระบบการคัดเลือกพนักงาน ลองพิจารณาจากผลการคัดเลือกพนักงานในปีที่ผ่านมา เรารู้สึกอย่างไรบ้างกับคนที่เราเลือกเข้ามาแล้ว ผู้จัดการสายงานบ่นให้ฟังบ่อยๆ หรือไม่ ว่า คนที่เราเลือกเข้ามาทำงานนั้น มีปัญหาในการทำงานอยู่เสมอ หรือตอนที่เราสัมภาษณ์ ก็ดูดี แต่ทำไมพอเข้ามาทำงานได้สักพัก ก็ออกลายเต็มที่ จนทำให้งานมีปัญหา ฯลฯ ถ้ามีปัญหาคล้ายๆ แบบนี้ ก็แสดงว่าระบบในการคัดเลือกพนักงานของบริษัทก็ควรจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น หาวิธีการในการคัดเลือกที่ดี เครื่องมือที่สามารถบอกเราได้ว่าผู้สมัครเป็นอย่างไร ปรับระบบการสัมภาษณ์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ฯลฯ
  • ระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะประเมินตนเองว่า ในปีที่ผ่านมานั้น งบประมาณที่เราใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานนั้น เราใช้ไปแล้ว ได้ผลสักแค่ไหน อย่างไร พนักงานที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ และทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นจริงๆ หรือไม่ บางบริษัททุ่มงบประมาณในการพัฒนาพนักงานแบบไม่อั้น แต่กลับไม่เคยพิจารณาถึงผลตอบแทนในการลงทุนพัฒนาตรงนี้ว่า ได้ผลจริงๆ อย่างที่เราต้องการหรือไม่ ถ้าประเมินแล้วไม่ค่อยได้ผล สิ่งที่ HR จะต้องทำต่อก็คือ การพัฒนาแนวทางในการพัฒนาพนักงานรูปแบบใหม่ๆ ที่มากกว่าการส่งพนักงานไปฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง เรื่องราวเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่างก็พูดถึง บางแห่งผมถามว่า มีการสอนงานกันหรือไม่ หัวหน้าเกือบทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มีการสอนงานกันเป็นประจำ แต่พอไปถามพนักงาน ก็ได้รับคำตอบว่า หัวหน้าไม่เคยสอนงานพวกเขาเลย การฝึกอบรมก็เช่นกัน พนักงานบางคนบ่นให้ฟังเยอะ ว่า ถูกส่งไปอบรมมากมายในปีที่ผ่านมา แต่กลับไม่ได้เอาอะไรมาใช้เลย สุดท้ายก็ผ่านไป ลืมหมด และไม่เกิดผลอะไรขึ้นมา

HR future

  • ระบบการประเมินผลงาน อีกระบบหนึ่งที่เราคงต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือระบบประเมินผลงานของบริษัท อยากให้ลองประเมินกันดูว่า การประเมินผลงานที่ผ่านมามีปัญหาอะไร ไม่ว่าจะเป็นระบบการประเมิน ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน เพื่อที่จะวางแผนแก้ไขใหม่ในปีถัดไป
  • ระบบบริหารค่าตอบแทน เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คงต้องประเมินดูว่า ในปีที่ผ่านมานั้น เรื่องของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนของเราเป็นอย่างไร อัตราที่จ่ายสามารถดึงดูดได้หรือไม่ หรือมีค่าตอบแทนตัวไหนที่กำหนดมานานแล้ว และไม่เคยปรับอะไรมาเป็นเวลานานมากแล้ว สวัสดิการด้านต่างๆ มีเรื่องอะไร ตัวไหนที่จะต้องปรับอัตรากันใหม่บ้าง ฯลฯ

สังเกตหรือไม่ครับว่า ระบบที่ผมกล่าวไปข้างต้น เป็นระบบที่ฝ่ายบุคคลของทุกองค์กรจะต้องมีอยู่แล้ว สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ ระบบเดิมที่เรามีนี่แหละครับ เราทำให้มันดีขึ้นแล้วหรือยัง ด้วยระบบที่เราใช้อยู่นั้น มันทำให้เกิดปัญหา หรือทำให้เราไม่สามารถจะบริหารบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์ของมันหรือไม่ นี่คือสิ่งที่อยากส่งเสริมให้ชาว HR ลองหันมามองระบบเดิมที่เราใช้อยู่ บางเรื่องเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ที่เราทำกันแบบนั้น ลองประเมินผลลัพธ์ของมันดู และลองขอ Feedback จากผู้จัดการสายงานเพิ่มเติมก็ได้ครับ

ระบบเดิมๆ ที่เราใช้อยู่ จงอย่าเคยชินกับมัน จนทำให้เรารู้สึกว่าที่ทำอยู่มันก็ดีอยู่แล้ว ลองดูจากผลการบริหารคนในปีที่ผ่านมาว่ามันได้ตามสิ่งที่เราต้องการจริงๆ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ก็แสดงว่าจะต้องมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้น

อยากให้การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ผลที่ดีขึ้น แต่ยังคงใช้วิธีการเดิมๆ ที่เคยใช้ในอดีตที่ผ่านมา ผลก็คงจะได้แบบในอดีตที่ผ่านมาเช่นกัน จริงมั้ยครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s