เป้าหมาย กับการไปสู่เป้าหมาย

target

สวัสดีปีใหม่ครับ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานของปี 2559 ซึ่งหลายคนก็ได้กลับจากหยุดพักผ่อน เที่ยว เยี่ยมครอบครัว กลับบ้าน ฯลฯ และสุดท้ายก็กลับสู่ชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้ ก็เป็นปกติของทุกคน หรือทุกองค์กรที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายกันใหม่ ว่าในปี 2559 นี้ เราจะต้องไปให้ถึงจุดไหน จะต้องเป็นอะไร ต้องได้อะไร ฯลฯ ถ้าเป็นองค์กรธุรกิจ ก็มักจะมีการตั้งเป้าหมายของปีว่าจะต้องบรรลุผลกำไรเท่าไหร่ จะต้องมียอดขายเท่าไหร่ ต้นทุนจะต้องบริหารให้อยู่ที่เท่าไหร่

หลังจากที่มีการกำหนดเป้าหมายกันเรียบร้อยแล้ว เรื่องถัดไปที่จะต้องทำให้ชัดเจนก็คือ การกำหนดแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นๆ บางแห่งก็เรียกกันว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะกำหนดวิธีการในการไปสู่เป้าหมายที่เรากำหนดไว้

ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือมากมายในการกำหนดทั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานต่างๆ ซึ่งหลายๆ องค์กรก็นำเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้กัน ไม่ว่าจะเป็น Balanced Scorecard หรือ Strategy Mapping หรือ Goal Setting หรือ Result Based Strategy ฯลฯ ยังมีอีกมากมาย

ประเด็นที่ตามมาก็คือ ทำไมบางองค์กรมีเครื่องมือที่ว่านั้นครบถ้วน แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายนั้นได้จริงๆ เรียกได้ว่า มีพร้อมทุกอย่าง แต่สุดท้ายก็กลายเป็นแค่เพียงเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ ที่อยู่ในเอกสารรายงานหนาเตอะ แต่ไม่ได้นำมาใช้จริงแต่อย่างใด เพราะอะไรถึงเกิดปัญหานี้ขึ้น

  • มีเป้าหมาย และมีแผนกลยุทธ์ แค่เพื่อให้มีเท่านั้น บางองค์กรมีฝ่ายกลยุทธ์ไว้เพื่อทำกำหนดเป้าหมายขององค์กร และกำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ฝ่ายนี้ทำงานศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน และกำหนดออกมาเป็นแผนกลยุทธ์ทั้งระยะยาวและสั้นให้กับองค์กร แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเอาแผนเหล่านี้ไปใช้ เนื่องด้วย แผนกับการทำงานจริงๆไม่ได้ไปด้วยกัน ผู้บริหารไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์เหล่านี้ คิดแค่เพียงจะทำอย่างไรให้องค์กรอยู่ยอดไปได้ สุดท้ายก็เลยทำให้แผนกลยุทธ์ที่คิดไว้ เป็นแค่เพียงเอกสารที่อยู่บนหิ้งเท่านั้น
  • ผู้บริหารระดับสูงขาดเรื่องของการนำแผนไปปฏิบัติ หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Execution ก็คือ มีแต่เป้าหมาย แต่ขาดวิธีการบริหารจัดการเพื่อนำเอาเป้าหมายไปสู่วิธีการปฏิบัติ บางคนก็กำหนดเป้าหมายเพื่อให้มีเป้าหมาย แต่เวลาทำงานจริงกลับใช้เวลาไปกับการทำงานประจำที่รู้สึกว่ามีความสำคัญกว่าไปคิดเรื่องกลยุทธ์ ผลก็เลยไม่มีการนำเอาแผนกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้งานจริงๆ
  • ขาดการสื่อความเรื่องเป้าหมาย สาเหตุอีกประการหนึ่งที่มักจะพบกันบ่อยก็คือ ขาดการสื่อความเรื่องเป้าหมายและแผนงานให้กับพนักงานทุกระดับได้เข้าใจ หลายองค์กรที่กำหนดเป้าหมายมาแล้ว กลายเป็นเรื่องของทีมผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ไม่เคยมีใครที่จะนำเอาเป้าหมายที่คิดไว้นี้ ไปบอกเล่าให้กับพนักงานได้ฟัง และได้เข้าใจกันเลย ก็เลยทำให้หัวเห็นเป้าหมาย แต่ตัวไม่รู้เรื่องอะไร ก็เลยไม่รู้จะเดินอย่างไร อย่างที่เราเห็นกันในหลายองค์กร ก็คือ เวลาคุยกับผู้บริหาร ท่านก็เล่าให้ฟังถีงเป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างชัดเจน ฟังดูน่าเลื่อมใสมาก แต่พอไปคุยกับพนักงานระดับบังคับบัญชา กลับได้รับคำตอบว่า ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย และมักจะคุยกันแบบขำๆ ว่า ผู้บริหารก็พูดไปเรื่อยแหละ เพราะสุดท้ายก็ไม่เห็นเคยทำได้อย่างที่พูด และพนักงานเองก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำไป
  • ขาดการเชื้อมโยงเป้าหมาย และทำให้กลมกลืนไปในทางเดียวกัน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Alignment นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป้าหมาย และแผนงานไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ บางองค์กรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไว้แล้ว แต่กลับไม่ได้นำเอาเป้าหมายนั้นมาใช้ในการเชื่อมโยงแผนงานของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน ก็เลยทำให้แต่ละหน่วยงาน ต่างคนก็ต่างทำงานในสิ่งที่ตนเองเข้าใจว่าจะต้องทำ โดยไม่สนใจหรือใส่ใจว่า ทำแล้วมันจะไปช่วยองค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรบ้าง ลองนึกภาพของการแข่งเรือพาย ที่ทุกคนมองเห็นเป้าหมาย แต่ถ้าแต่ละคนไม่พายด้วยจังหวะเดียวกัน ภายด้วยแรงที่เท่าๆ กัน และไม่พร้อมเพรียงกัน ต่างคนต่างพยายามคิดหาวิธีการและเทคนิคของตนเองออกมา สุดท้ายเรือก็ไม่ไปด้วยความเร็วอย่างเต็มที่ ภาพก็เหมือนกับองค์กรที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพร้อมใจกันทำงานให้ไปสูเป้าหมายเดียวกัน เร็วก็ต้องเร็วด้วยกัน ช้าก็ต้องช้าไปด้วยกัน ไม่ใช่ เร็วๆ ช้าๆ ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ สุดท้ายเป้าหมายก็ไปถึงยาก หรืออาจจะไม่ถึงเลยด้วยซ้ำไป

ต้นปีแบบนี้ กำลังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะทำให้เป้าหมายมีความชัดเจน และทำให้พนักงานทุกคนได้เห็นภาพเป้าหมายด้วยกัน โดยการสื่อความจากผู้บริหารระดับสูง จากนั้นก็อย่าลืมทำให้พนักงานทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงาน เข้าใจเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนงาน ให้มีความสอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดจุดการตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบ และผลงานในแต่ละช่วงเวลา จากนั้นก็ต้องมีการายงานความคืบหน้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ

สุดท้ายคนที่สำคัญที่สุดในการผลักดันเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้ไปได้จริงๆ ก็คือ ผู้นำขององค์กรนั่นเองครับ ท่านจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น แผนงานทุกอย่างที่อุตสาห์ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ก็จะเป็นหมันไปในทันทีครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s